Vedlejší výdělečná činnost v roce 2016

29.09.2015 | Petr Gola, Finance.cz
DANĚ


Mnozí zaměstnanci, studenti, ženy na rodičovské dovolené nebo penzisté (starobní i invalidní) si během roku přivydělávají vlastní samostatnou výdělečnou činností. Výdělečná činnost je v těchto případech považována za vedlejší. Jaké platí pravidla pro rok 2016?

Všichni občané, kteří alespoň po část roku vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, ať už hlavní nebo vedlejší, musí za celý rok vždy odevzdat daňové přiznání na finanční úřad, přehled o příjmech a výdajích na svoji zdravotní pojišťovnu a přehled o příjmech a výdajích na místně příslušnou OSSZ. Zahájení samostatné výdělečné činnosti je vždy nutné oznámit na uvedené instituce.

Výhody vedlejší výdělečné činnosti

Sociální pojištění i zdravotní pojištění se při příjmech z vedlejší samostatné výdělečné činnosti zaplatí ze skutečně dosaženého hrubého zisku. Nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění se navíc do limitu neplatí. Zaměstnanci, kteří si přivydělávají vlastní samostatnou výdělečnou činností, neplatí během roku měsíční zálohy. Povinné pojistné doplatí jednorázově při podání přehledů.

Jak se zvyšuje limit pro rok 2016?

Sociální pojištění při vedlejší výdělečné činnosti se za celý rok neplatí, když je daňový základ do limitu. Zákonný limit se přitom pro rok 2016 opět zvyšuje. Za celý rok 2016 bude 64 813 Kč (za rok 2015 je 63 865 Kč). Výše limitu se odvíjí od průměrné mzdy stanovené MPSV. Limit je na úrovni 2,4násobku průměrné mzdy. Pokud se začne s výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti během roku 2016, potom se limit pro neplacení sociálního pojištění poměrně snižuje.

Paušál při vedlejší činnosti je výhodný

OSVČ na vedlejší činnost v praxi velmi často stanovují výdaje paušálem. Veškerá administrativa u paušálu je totiž jednodušší než u daňové evidence a když je paušál vyšší než skutečné výdaje, tak dochází i k daňové úspoře. Při paušálu není možné v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč. Zaměstnanci mající daňový základ ze zaměstnání vyšší než daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti však mohou bez obav využít pro stanovení výdajů ze samostatné výdělečné činnosti výdajový paušál a mohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti a případnou slevu na manželku. V přiložené tabulce máme uveden, jak vysoký příjem mohou OSVČ při vedlejší činnosti v roce 2016 za celý rok dosáhnout, aby neplatily sociální pojištění. Výše paušálu se pohybuje dle činností.

  • 80% výdajový paušál mohou využít občané podnikající v zemědělství nebo OSVČ s příjmy z řemeslných živností
  • 60% výdajový paušál mohou uplatnit všichni ostatní živnostníci
  • 40% výdajový paušál mohou uplatnit ostatní OSVČ (např. vykonávající nezávislé povolání, umělci, autoři)
Výdajový paušál Roční příjem Roční výdaj Hrubý zisk

40%

108 020 Kč

 43 208 Kč

(108 020 x 40 %)

64 812 Kč

(108 020 - 43 208)

60%

162 030 Kč

97 218 Kč

(162 030 x 60 %)

64 812 Kč

(162 030 - 97 218)

80%

324 060 Kč

259 248 Kč

(324 060 x 80 %)

64 812 Kč

(324 060 - 259 248)

Praktický příklad

Paní Pokorná je na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek. Paní Pokorná zahájí od března 2016 vlastní samostatnou výdělečnou činnost. Zahájení oznámí u všech institucí. V prvním roce nebude paní Pokorná platit žádné měsíční zálohy na zdravotním pojištění a sociálním pojištění. Příjem za březen až prosinec 2016 bude paní Pokorná mít 112 000 Kč, výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem. Kolik zaplatí na povinných daních paní Pokorná? Po celý rok 2016 bude vlastní samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů.

Text Částka

Příjem

112 000 Kč

Výdaje

67 200 Kč

(112 000 x 60 %)

Daňový základ

44 800 Kč

(112 000 - 67 200)

Daň z příjmu

6 720 Kč

(44 800 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

0 Kč

(6 720 - 24 840, max. do nuly)

Sociální pojištění

0 Kč

(daňový základ je do limitu)

Zdravotní pojištění

3 024 Kč

(44 800 x 50 % x 13,5 %)

vlastní výpočet autora

Paní Pokorná zaplatí na všech povinných daních za rok 2016 částku 3 024 Kč. Zdanění u vedlejší samostatné výdělečné činnosti je při nižších příjmech nízké, což je výhodné. Přestože paní Pokorná nemá povinnost platit nic na dani z příjmu fyzických osob a sociálním pojištění, tak musí doručit na finanční úřad daňové přiznání za rok 2016 a na místně příslušnou OSSZ přehled o příjmech a výdajích za rok 2016.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.