Omyly u předčasného důchodu

30.11.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V posledních letech zájem o předčasný důchod stoupá, v některých případech může být předčasný důchod vhodným řešením životní situace. Někteří žadatelé o předčasný důchod však nemají o předčasném důchodu dostatečné informace. S čím je potřeba při odchodu do předčasného důchodu počítat?

Předčasný důchod je vždy nižší než řádný důchod. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší rozdíl oproti řádnému starobnímu důchodu. Pouze z finančního hlediska je tedy výhodnější odejít až do řádného důchodu. A to i s ohledem na prodlužující se dobu pobírání státního důchodu z důvodu prodlužující se délky života.

Přesto může být předčasný důchod správným řešením, např. při vyčerpání podpory v nezaměstnanosti v předdůchodovém věku a nemožnosti najít novou práci, při zdravotních problémech nebo z různých osobních a rodinných důvodů. Situace je vždy individuální, nelze tedy paušalizovat, zdali je předčasný důchod správným nebo špatným řešením.

Odchod do předčasného důchodu je vhodné dobře promyslet na základě vlastní životní situace s ohledem na finanční aspekty.

Předčasný důchod nesnižuje nároky na dobu pojištění

Pro přiznání státního starobního důchodu musí být získána potřebná doba pojištění. Bez potřebné doby pojištění nemůže být státní starobní důchod přiznán, pouhé dosažení řádného důchodového věku není dostačující k přiznání starobního důchodu. V roce 2015 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 31 let, v roce 2016 již v rozsahu 32 let. Někteří žadatelé o starobní důchod mají problémy s potřebnou dobou pojištění a tak si myslí, že tuto nesrovnalost vyřeší odchodem do předčasného důchodu. Do předčasného důchodu je možné odejít 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, občané mající důchodový věk 63 let až 65 let mohou odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Při odchodu do předčasného důchodu např. o 3 roky dříve před dosažením řádného důchodového věku však se však o tři roky nesnižuje potřebná doba pojištění pro přiznání státního důchodu. I pro přiznání předčasného důchodu musí být získána stejná doba pojištění jako pro přiznání řádného starobního důchodu, v roce 2015 tedy 31 let.

Nižší důchod se pobírá napořád

Čím dříve se do předčasného důchodu odchází, tím je vyšší krácení za předčasnost a tím nižší je měsíční penze. Krácení se provádí za každých 90 dní před dosažením řádného důchodového věku. Předčasný důchod je nižší než řádný důchod i z důvodu získání nižší doby pojištění než v případě odchodu až do řádného starobního důchodu. Finanční rozdíl oproti řádnému důchodu při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku může být i více než 25 %. Někteří žadatelé o předčasný důchod se mylně domnívají, že se předčasný důchod při odchodu do starobního důchodu přepočítá, že je předčasný důchod nižší pouze do dosažení řádného důchodového věku. Není tomu tak, předčasný důchod je trvale krácený. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s pobíráním nižšího důchodu po celý život.

Práce v předčasném důchodu je omezena

Příjemci předčasného důchodu mají omezené možnosti, jak si přivydělat do dosažení řádného důchodového věku aniž by přišli o svůj předčasný důchod. Předčasný důchodce může mít pouze příjem, který nezakládá účast na nemocenském pojištění. V praxi je tato podmínka nejčastěji splněna při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Dalšími možnostmi jsou např. práce na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně, výkon samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem do limitu (např. při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2015 musí být hrubý zisk do 63 865 Kč) nebo pasivní příjmy (příjem z pronájmu, z kapitálového majetku, z prodeje nemovitých a movitých věcí). Po dosažení řádného důchodového věku nejsou již žádné limity ohledně příjmu a je možné současně pobírat mzdu a důchod bez omezení.

Samozřejmě nelze nikomu zakázat pracovat, když však předčasný důchodce nastoupí do práce na standardní pracovní poměr, který zakládá účast na nemocenském pojištění, tak mu po dobu takové práce zaniká nárok na měsíční důchod a je nutné výkon takové práce oznámit na místně příslušné OSSZ.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.