Co dělat, když chci požádat o prominutí daně

16.01.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Nesouhlasíte s předepsanou daňovou povinností? Zdá se vám vyměřené penále kvůli nezaplacení daní příliš vysoké? Jedním z opravných prostředků je prominutí daně nebo příslušenství daně. Kdy ho lze využít?

Byla vám vyměřena a předepsána daňová povinnost nebo příslušenství daně, ale vy máte důvodné podezření, že došlo k pochybení? Pokud je důvodem nesrovnalost vyplývající z uplatňování různých daňových zákonů, nabízí se vám možnost nápravy. U příslušenství daně můžeme požadovat i prominutí z důvodu odstranění tvrdosti zákona.

Ministr financí může také podle platné legislativy zcela nebo částečně prominout daně nebo příslušenství daně při mimořádných, zejména živelných událostech. S touto možností jste se mohli setkat v minulém roce. Ministr financí prominul úhradu daně a příslušenství daně poplatníkům daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob postiženým povodní nebo záplavou, v jejichž důsledku byl vyhlášen dne 2. června 2013 nouzový stav.

Co je příslušenství daně?

Pod pojmem příslušenství daně se rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty uložené podle zákona o správě daní nebo jiného daňového zákona.

Z výše uvedených důvodů může Ministerstvo financí ČR daň nebo příslušenství daně buď zcela nebo částečně prominout. Pozitivní je také to, že k tomu může dojít v kterémkoliv stádiu daňového řízení.

Žádost k prominutí daně či příslušenství daně můžete podat písemnou formou osobně, případně ji zaslat poštou či elektronicky. V případě elektronického podání musí být žádost zaslána jako datová zpráva, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo je odeslána prostřednictvím datové schránky. Podání lze učinit rovněž ústně do protokolu.

TIP: Více se o daních můžede dočíst v sekci Daně a mzdy

Žádost o prominutí daně nebo příslušenství daně se podává nebo doručuje na místně příslušný finanční úřad, tj. ten úřad, který daň, jejíž prominutí žádáme, vyměřil a předepsal. Adresa, telefonické spojení a jména pracovníků správce daně jsou uvedeny na příslušném platebním výměru na daň. Příslušný finanční úřad žádost dále s vyjádřením postupuje nadřízenému finančnímu ředitelství, které ji s vlastním vyjádření postupuje Ministerstvu financí. To také s konečnou platností rozhoduje. V určitých případech mohou o prominutí příslušenství daně rozhodovat i finanční úřady podle vyhlášky o zmocňování územních finančních orgánů k promíjení příslušenství daně.

K žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uváděné. Není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé správci daně z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve sbírce zákonů.

Proti rozhodnutí o žádosti o prominutí daně a příslušenství daně se opravné prostředky nepřipouštějí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.