Kdy a jak zdanit příjmy ze zahraničí?

27.02.2007 | , Finance.cz
DANĚ


Měli jste loni příjmy ze zahraničí? Nebo se za prací v zahraničí teprve chystáte? V každém případě byste si neměli ujít dnešní článek, který vám vysvětlí pojmy jako daňový rezident či upozorní na smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Téma týdne: Daňový speciál 2007

Stále více osob si přivydělává v zahraničí. Ať už se jedná o příležitostní činnosti, nebo jedete za prací na delší dobu, měli byste si už před odjezdem zjistit základní informace ohledně zdanění příjmů po návratu do České republiky. Ušetříte si tím spoustu starostí s následným vyplňováním daňového přiznání.

Pokud si začnete listovat v zákoně o daních z příjmů, hned v druhém paragrafu narazíte na pojem daňový rezident. Za rezidenta České republiky se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (minimálně 183 dnů v příslušném kalendářním roce). Ti také mají povinnost odvést daň z příjmů plynoucích ze zdrojů v ČR i zahraničí. Toto ustanovení se týká i cizích státních příslušníků. Pokud však cizinci nesplňují podmínku rezidentství, mají povinnost zdanit v České republice pouze příjmy plynoucí ze zdejších zdrojů.

Měl-li daňový rezident České republiky příjmy ze zahraničí, které podléhají zdanění v státě původu, tím, že je přizná i v České republice se vystavuje nebezpečí dvojího zdanění. Proto existují bilaterální smlouvy zamezující toto dvojí zdanění. Kompletní seznam těchto mezinárodních smluv najdete na stránkách České daňové správy. Výběr pak najdete i na naších stránkách v sekci Daně a mzda. Kromě jiného tyto smlouvy určují i metodu vyloučení dvojího zdanění.

Metody jsou následující:
  • metoda zápočtu úplného
  • metoda prostého zápočtu
  • metoda úplného vynětí s výhradou progrese
  • metoda úplného vynětí ze základu daně.

Při letmém pohledu na způsoby vyloučení se dá konstatovat, že u smluv, které byly uzavírány před rokem 1990 převládá metoda vynětí s výhradou progrese, zatímco u novějších je to metoda zápočtu prostého.

V případě, že budete mít poplatník příjmy plynoucí z více států, s nimiž Česká republika uzavřela smlouvu o vyloučení dvojího zdanění, postupuje se následovně:

  • vyloučení metodou prostého zápočtu se provede každé zvlášť
  • při použití metody úplného vynětí a metody vynětí s výhradou progrese se ze základu daně vyjímá úhrn veškerých příjmů ze zdrojů v zahraničí, které se vyjímají ze zdanění
  • při použití metody úplného vynětí nebo metody vynětí s výhradou progrese a metoda prostého zápočtu se nejdříve provede vynětí příjmů ze zdrojů ze zahraničí a pak prostý zápočet.

Pokud jste v loňském roce měli příjem ze zahraničí, máte povinnost podat daňové přiznání včetně přílohy 3. Daňové formuláře ve formátu Excel najdete též v sekci Daně a mzda. K formuláři je nutné i předložit potvrzení zahraničního správce daně o zaplacené dani. V některých případech postačí potvrzení zaměstnavatele či depozitáře o srážení daně. V případě, že poplatník v době podávání daňového přiznání stále neobdržel potvrzení o sražené dani v zahraničí, uvede pouze předpokládanou výši příjmů. Po získání dokladu pak dle nutnosti upraví položky v přiznání.

Tip! Pokud se nechcete zdržovat výpočtem daňové povinnosti,
využijte našich daňových formulářů, které tuto práci udělají za vás.

 
Přečtěte si další naše finanční tipy, triky, rady a doporučení!

Štítky:

Autor článku

Nadja Fehimovič


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ