Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvlášní pomůcku má pomoci osobám se zdravotním postižením, zlepšit jejich možnosti pohybu a soběstačnosti v běžném životě.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba s těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, ale také osoba, která má těžké sluchové nebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tj. trvá nebo má trvat déle než 1 rok). Je-li pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.

Podmínky poskytnutí příspěvku

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:

  • Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, schodoluzu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).
  • Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. 
  • Osoba může zvláštní pomůcku využívat. 
  • Zvláštní pomůcka nemůže být zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. 
  • Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce, ale příspěvek lze poskytnout i srovnatelnou ve vyhlášce neuvedenou pomůcku.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Pomůcka v ceně do 24 000 Kč - příspěvek je poskytnut pouze osobě, která má příjem (příjmy společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce/společně posuzovaných osob. Spoluúčast obsoby činí 10 % z ceny pomůcky minimálně 1000 Kč.

Pomůcka v ceně nad 24 000 Kč – i zde je spoluúčast osoby 10 % z ceny pomůcky, ale může být stanovena i nižší (nízké příjmy, sociální a majetkové poměry), minimálně však 1000 Kč.

Motorové vozidlo – výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) činí 200 000 Kč.

Limity

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč.
Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl poskytnut příspěvek na pořízení schodišťové plošiny.

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže:

  • nepoužila příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky do 3 měsíců nebo ve stanovené lhůtě od jeho vyplacení nebo ho nepoužila v plné výši,
  • v období před uplynutím 60 nebo 120  kalendářních měsíců po sobě jdoucích (příspěvek na pořízení vozidla) ode dne vyplacení pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce nebo přestala zvláštní pomůcku užívat,
  • se přestala opakovaně dopravovat vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla,
  •  použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.


Vrácení příspěvku se nevyžaduje pokud osoba přestane užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu.

Sdílení a tisk
Navazující články
 

Související aktuality

Budou rodiče více dětí platit méně na sociálním pojištění?

04.01.2017  |  Petr Gola

Návrh MPSV počítá s nižší sazbou sociálního pojištění pro rodiče se dvěma a více dětmi. O kolik by si…

Zaměstnanecké benefity: Roste zájem o volnočasové aktivity

05.12.2016  |  Redakce

Zaměstnanecké benefity v nějaké podobě dnes nabízí až 99 % českých firem, průměrně přitom zaměstnanec obdrží celkem 12 odměn. Vyplývá to z průzkumu…

6 tipů, jak být správným leaderem a vyvarovat se chyb

03.11.2016  |  Redakce

Leadership je pojem, o kterém se v souvislosti s byznysem v současné době hodně mluví. A je jedno, jestli máte na starosti celou firmu, nebo jen malý…
Zobrazit další související aktuality