Změna bodového systému, vyšší sankce za přestupky a řidičák již od 17 let. Co se s rokem 2024 změní v dopravě?

06.01.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Vláda 4. 1. 2023 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Novela má zjednodušit bodový systém, zvýšit sankce za závažné přestupky či umožnit získat řidičák již od 17 let.

Nyní jde návrh do Poslanecké sněmovny. Novinky v dopravě by měly začít platit již v roce 2024.

Zdroj: Shutterstock

Za volant budou moci usednout již 17letí řidiči

Zvláštní pozornost se ve schválené novele zákona věnuje začínajícím řidičům, kteří jsou dle statistik nejrizikovější skupinou na silnicích kvůli svým nedostačujícím zkušenostem.

V souvislosti s tím se v novele zákona objevily dva nové pojmy „řízení s mentorem“ a „řidičský průkaz na zkoušku“.

Koncept řízení s mentorem má umožňovat udělit řidičský průkaz skupiny B už 17letému řidiči, ovšem za takové podmínky, že do 18 let bude řídit pod dohledem zkušeného mentora, kterým může být například jeho rodič, který je zapsán v registru řidičů a vlastní řidičský průkaz minimálně 10 let.

Zároveň novela stanovuje i maximální počet těchto mentorů na 4 pro jednoho začínajícího řidiče.

Do tzv. termínu „řidičák na zkoušku“ se dostanou ti řidiči, kteří se ve lhůtě 2 let od získání řidičského průkazu dopustí závažného přestupku, který je hodnocen sazbou 6 bodů či tento přestupek povede k zákazu řízení.

Tito řidiči se budou muset zúčastnit dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů, které bude probíhat formou praktické jízdy se zpětnou vazbou instruktora autoškoly. Cílem těchto vzdělávacích kurzů je to, aby si začínající řidič uvědomil následky svého nebezpečného chování.

Řidiči by měli mít maximálně 1 rok na to, aby pohovor a praktickou jízdu zvládli. V opačném případě budou muset autoškolu absolvovat znovu.

Změny v bodovém systému a navýšení pokut

Změna bodového systému s sebou přinese pouze 3 bodové sazby, a to 6, 4 a 2 místo dosud používaných 5 bodových sazeb. Nový bodový systém se tak má zjednodušit a zpřehlednit.

Současný bodový systém platí od roku 2006 a od té doby v něm nebyly dle důvodové zprávy návrhu zákona výraznější zásahy.

Bodovým systémem se stát snaží o snižování porušování dopravních pravidel. Pokuty se u některých závažných přestupků v příštím roce zvýší až o několik tisíc korun. Naopak za bagatelní přestupky se někde sankce i sníží.

Navýšení se dotkne jak pokut udělovaných na místě, tak těch, které se dostanou do správního řízení. Například za odmítnutí podrobení se testu na alkohol zaplatí řidič ve správním řízení až 75 000 Kč namísto současných 50 000 Kč. Za používání mobilu za volantem bude moci řidič ve správním řízení dostat pokutu až 10 000 Kč namísto současných 2500 Kč. Maximální pokuta udělovaná na místě za užívání mobilu při řízení se zvýší z 1000 Kč na 3500 Kč.

Jednotlivé přestupky a jejich bodové sazby společně s výší pokut zveřejnilo Ministerstvo dopravy na svém webu.

V tabulce najdete jak současný stav, tak ten, který by měl platit s příchodem roku 2024.

Hlavní navrhované změny v bodovém systému a sankcích – tabulka

PŘESTUPEK SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč)  SOUČASNÉ BODY NOVÉ BODY SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce)
NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘESTUPKY            
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky - - 2500 – 20 000 7000 – 25 000 7 (nad 0,3 ‰) 6 (nad         0,3 ‰) 6 až 12 6 až 18
Stav vylučující způsobilost - - 25 000 – 50 000 7000 – 25 000 7 6 12 až 24 6 až 18
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky - - 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 7 6 12 až 24 18 až 36
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz do 2500 (pouze nemotorová vozidla) 4500–5500 2500–5000 7000 – 25 000 7 6 1 až 6  -
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici - 4500–5500 5000 – 10 000 7000 – 25 000 7 6 6 až 12 -
Porušení zákazu předjíždění - 4500–5500 5000 – 10 000 7000 – 25 000 7 6 6 až 12 -
Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!“ do 2500 4500–5500 2500–5000 (4000–7500 recidiva) 7000 – 25 000 5 6 1 až 6 (recidiva, úmysl u pokynu) 4 až 6 (úmysl u pokynu)
PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI              
o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více - - 5000 – 10 000 7000 – 25 000 5 6 6 až 12 6 až 18
o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 3 4 1 až 6 (recidiva) -
o 10 km/h a více v obci nebo mimo ni do 1000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 2 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h) 2 - -
o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ni do 1000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 2 (v obci o více než 5 km/h) - - -
OMEZENÍ NEBO OHROŽENÍ CHODCE            
Ohrožení chodce do 2500 2500–3500 2500–5000

4000 – 10 000

5 6 1 až 6 (recidiva) -
Omezení chodce do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 4 4   -
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 3 2   -
DOPRAVNÍ NEHODA              
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví - - 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 7 (smrt, těžká újma) 6 (smrt, těžká újma) 12 až 24 6 až 18 nebo 18 až 36
Neprodlené nezastavení vozidla do 10 000 - 2500–5000 7000 – 25 000 7 4 1 až 6 (recidiva) 4 až 6
Neoznámení PČR do 10 000 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 - - 1 až 6 (recidiva) -
Neprokázání totožnosti do 10 000 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 - - 1 až 6 (recidiva) -
Opuštění místa nehody do 10 000 - 2500–5000 7000 – 25 000 7 4 1 až 6 (recidiva) 4 až 6
STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY            
Telefon za volantem do 1000 2500–3500 1500–2500 4000 – 10 000 2 4 - -
Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000  4 (autosedačka) nebo 3 (pásy) 4 - -
Nedání přednosti v jízdě do 2500 2500–3500 2500–5000 4000 – 10 000 4 4 1 až 6 (recidiva) -
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 5 4 - -
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy do 2000 - 1500–2500 7000 – 25 000 - - - 4 až 6
Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 3 4 - -
Řízení bez řidičského oprávnění - - 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 4 4 12 až 24 18 až 36
Jízda se zadrženým řidičským průkazem - - 5000 – 10 000 7000 – 25 000 7 4 6 až 12 6 až 18
12 bodů u „cizince“ + jízda v zákazu činnosti u cizince - - 25 000 – 50 000 25 000 – 75 000 - 4 12 až 24 18 až 36
PROFESNÍ, ZDRAVOTNÍ, TECHNICKÁ NEZPŮSOBILOST        
Řízení bez profesní způsobilosti - - 5000 – 10 000 7000 – 25 000 3 2 6 až 12 6 až 18
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce - - 5000 – 10 000 7000 – 25 000 - - 6 až 12 6 až 18
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním - - 5000 – 10 000 7000 – 25 000 - - 6 až 12 6 až 18
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem - 2500–3500 5000 – 10 000 4000 – 10 000 5 4 6 až 12 -
Jízda bez registrační značky - - 5000 – 10 000 4000 – 10 000 - - 6 až 12 6 až 18
Zakrytá registrační značka - - 5000 – 10 000 4000 – 10 000 - - 6 až 12 6 až 18
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla - - 10 000 – 20 000 25 000 – 75 000 - - 6 až 12 4 až 6
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel do 10 000 - 5000 – 10 000 7000 – 25 000 - - - 4 až 6
AUTOŠKOLA                
Učitel autoškoly – užití alkohol. nápoje nebo JNL za jízdy - - 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 - - 6 až 12 6 až 18
Učitel autoškoly – pod vlivem alkoholu nebo JNL - - 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 - - 6 až 12 6 až 18
Učitel autoškoly – zdravotní stav - - 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 - - 6 až 12 6 až 18
Učitel autoškoly – odmítnutí se podrobit testu na alkohol (drogy) - - 10 000 – 20 000 7000 – 25 000 - - 6 až 12 6 až 18
MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY            
Zapomenuté doklady do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 - - - -
Nerozsvícená světla do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 - - - -
Špatné parkování do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 - - - -
Vyhazování věcí z auta za jízdy do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 - - - -
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 - - - -
Porušení zákazu zastavení nebo stání do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 - - - -
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba) do 2000 1500–2000 1500–2500 2000–5000 - - - -
Parkování na místě pro invalidy do 2500 2500–3500 5000 – 10 000 4000 – 10 000 - 2 - -
Omezení jízdy do 2500 1500–2000 2500–5000 4000 – 10 000 - - 1 až 6 (recidiva) -
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření do 10 000 - 2500–5000 2000–5000 - - - -
Neodevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla) do 10 000 - 2500–5000 2000–5000 - - - -
Technická silniční kontrola do 2000 2500–3500 1500–2500 4000 – 10 000 - - - -
Ostatní drobné přestupky do 2000 do 1500 (domluva) 1500–2500 2000–5000 - - - -
JINÉ PŘESTUPKY              
FO provozovatel nezná totožnost řidiče do 10 000 - 5000 – 10 000 7000 – 25 000 - - - -
přestupky právnických a podnikajících fyzických osob do 10 000 - do 100 000 10 000 – 100 000 - - - -
Příkazem na místě lze projednat pouze přestupky stanovené v odst. 7 a dle § 125f odst. 1; domluva možná pouze u § 125c odst. 1 písm. k); nelze upustit ani podmínečně, pokud však mělo proběhnout společné řízení, pak ano.
 

Čtěte také:

Do kdy musí mít vaše dítě autosedačku?

Kdy přezout auto na letní pneumatiky?

Co dělat, když jste si koupili ojeté auto. Jak ho přepsat na sebe?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát