Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Daňový doklad

Daňový doklad je třeba vystavit do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění. Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém

 • se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
 • se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny,
 • se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo
 • byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.

Daňový doklad musí obsahovat

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 • daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • den vystavení daňového dokladu,
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

  Zjednodušený daňový doklad

  Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč.
   

  Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat

  • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
  • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
  • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
  • základ daně,
  • výši daně.

  Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

  Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vzniká daňová povinnost. Daňovým dokladem je i jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

  Daňovým dokladem při vývozu zboží je rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země. Daňovým dokladem je i písemné rozhodnutí celního úřadu umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.


  Uchování daňových dokladů

  Daňové doklady je třeba uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, na jím zvoleném místě. Daňový doklad v listinné formě je možné převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě. Musí být ale označeny uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou.

  Sdílení a tisk

  Související aktuality

  Nové zálohy pro OSVČ v roce 2019: kolik a kdy si změnit…

  18.10.2018  |  Redakce

  Pro rok 2019 se osobám samostatně výdělečně činným opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a…

  Co dělat, když pár let před důchodem přijdete o práci?

  11.10.2018  |  Redakce

  Stát se to může každému. Máte pár let do důchodu a místo životních jistot a doklepání si těch pár let do důchodového věku najednou přijdete o…
  Zobrazit další související aktuality
  Investice - zajímavé odkazy

  Zobrazit další obsah