Výše sazeb tuzemského stravného 2023

Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Tyto sazby je možné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu stanoveném v zákoně. Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje. Pokud zaměstnavatel zabezpečí bezplatné stravování částečně, stravné se úměrně krátí.

Poskytnutí  jídla zaměstnanci během pracovní cesty
Při poskytnutí jídla během pracovní cesty, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby, které jsou uvedeny v tabulce, jsou stanoveny pro zaměstnavatele, kterými jsou stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.

U těchto zaměstnavatelů stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá

  • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
  • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Pro statní zaměstnavatele platí  pouze dolní mez sazeb uvedených tabulce.

Sazby stravného
období trvá-li pracovní cesta
5 až 12 hodin
trvá-li pracovní cesta
déle než 12,
nejdéle však 18 hodin
trvá-li pracovní cesta
déle než 18 hodin
od 1.1.2023 (467/2022 Sb.) 129 -153 Kč 196 - 236 Kč 307 - 367 Kč
od 20.8.2022 (237/2022 Sb.) 120 - 142 Kč 181 - 219 Kč 284 - 340 Kč
od 01/2022 (511/2021 Sb.) 99 - 118 Kč 151 - 182 Kč 237 - 283 Kč
od 01/2021 (589/2020 Sb.) 91 - 108 Kč 138 - 167 Kč 217 - 259 Kč
od 01/2020 (358/2019 Sb.) 87 - 103 Kč 131 - 158 Kč 206 - 246 Kč
od 01/2019 (333/2018 Sb.) 82 - 97 Kč 124 - 150 Kč 195 - 233 Kč
od 01/2018 78 - 93 Kč 119 - 143 Kč 186 - 223 Kč
od 01/2017 72 - 86 Kč 109 - 132 Kč 171 - 205 Kč
od 01/2016 70 - 83 Kč 106 - 127 Kč 166 - 198 Kč
od 01/2015 69 - 82 Kč 104 - 125 Kč 163 - 195 Kč
od 01/2014 67 - 80 Kč 102 - 123 Kč 160 - 191 Kč
od 01/2013 66 - 79 Kč 100 - 121 Kč 157 - 188 Kč
od 01/2012 64 - 76 Kč 96 - 116 Kč 151 - 181 Kč
od 01/2011 63 - 74 Kč 95 - 114 Kč 149 - 178 Kč
01/10 - 12/10 61 - 73 Kč 93 - 112 Kč 146 - 174 Kč
01/09 - 12/09 60 - 72 Kč 92 - 110 Kč 144 - 172 Kč
01/08 - 12/08 58 - 69 Kč 88 - 106 Kč 138 - 165 Kč
01/07 - 12/07 58 - 69 Kč 88 - 106 Kč 138 - 165 Kč
01/06 - 12/06 58 - 69 Kč 88 - 106 Kč 138 - 165 Kč
01/05 - 12/05 58 - 69 Kč 88 - 106 Kč 138 - 165 Kč
01/04 - 12/04 58 - 69 Kč 88 - 106 Kč 138 - 165 Kč
01/03 - 12/03 58 - 70 Kč 88 - 107 Kč 139 - 166 Kč
01/02 - 12/02 57 - 69 Kč 87 - 105 Kč 136 - 163 Kč
01/01 - 12/01 55 - 67 Kč 85 - 102 Kč 133 - 159 Kč
01/00 - 12/00 54 - 66 Kč 83 - 99 Kč 130 - 155 Kč
01/99 - 12/99 53 - 65 Kč 82 - 98 Kč 128 - 153 Kč
07/98 - 12/98 53 - 64 Kč 81 - 97 Kč 127 - 152 Kč
03/98 - 06/98 52 Kč 81 Kč 126 Kč
09/97 - 02/98 50 Kč 77 Kč 120 Kč
12/96 - 08/97 48 Kč 74 Kč 115 Kč
07/96 - 11/96 46 Kč 71 Kč 111 Kč
01/96 - 06/96 44 Kč 68 Kč 107 Kč
05/95 - 12/95 42 Kč 65 Kč 103 Kč
12/94 - 04/95 40 Kč 62 Kč 99 Kč
10/94 - 11/94 38 Kč 58 Kč 93 Kč
08/94 - 09/94 36 Kč 56 Kč 89 Kč
12/93 - 07/94 34 Kč 53 Kč 85 Kč
04/93 - 11/93 32 Kč 50 Kč 79 Kč
01/93 - 03/93 25 Kč 39 Kč 62 Kč
05/92 - 12/92 23 Kč 36 Kč 57 Kč

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 25 krát


Související články: