Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Stejný příjem, různé zdanění

Finance.cz

Zdanění se liší dle konkrétní životní situace. Pracovní kolegové mohou mít stejnou hrubou mzdu, přesto na bankovní účet obdrží rozdílné částky. Proto se zaměstnavatelé baví o hrubé mzdě, čistou mzdu mohou mít zaměstnanci rozdílnou, závisí na množství uplatnění daňových slev a odpočtů. Podívejme se na praktické příklady.

 
 

Na množství uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění závisí, jak moc se liší měsíční čistá mzda zaměstnance od sjednané hrubé mzdy zpravidla v pracovní smlouvě. Rozdíly mohou činit měsíčně i několik tisícikorun. Zdanění jednotlivých zaměstnanců tedy výrazně ovlivňuje jejich aktuální životní situace.

Hrubá mzda 20 000 Kč v příkladech

Na praktickém příkladu si vypočteme čistou mzdu čtyř zaměstnanců, kteří mají všichni hrubou mzdu 20 tisíc Kč. Rozdíly budou poměrně značné.

1) Pan Novák bude bezdětný a uplatňuje pouze základní měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

2) Pan Veselý ještě studie, proto bude mít nárok na měsíční daňovou slevu na studenta ve výši 335 Kč.

3) Pan Novotný pracuje, ale již od podzimu 2013 pobírá starobní důchod. Protože pan Novotný k 1. lednu 2014 pobíral starobní důchod, tak během roku 2014 nemá nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně.

4) Pan Svoboda má dvě děti, proto může uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 1 117 Kč na každé dítě, v souhrnu tedy uplatní daňové zvýhodnění ve výši 2 234 Kč. Protože je vypočtená daň z příjmu fyzických osob pana Svobody nižší než daňové zvýhodnění, tak bude mít pan Svoboda nárok na daňový bonus. Pan Svoboda nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ještě obdrží zmíněný daňový bonus.

Sociální i zdravotní pojištění zaplatí všichni čtyři pánové ve stejné výši. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují daňové slevy jako při výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Rovněž mzdové náklady zaměstnavatele jsou ve všech případech shodné.

Výpočet čisté mzda (dle legislativy roku 2014)

Text

Novák

Veselý

Novotný

Svoboda

Měsíční hrubá mzda

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

Počet dětí

0

0

0

2

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(20 000 Kč x 4,5 %)

900 Kč

900 Kč

900 Kč

900 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(20 000 Kč x 9 %)

1 800 Kč

1 800 Kč

1 800 Kč

1 800 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(20 000 Kč x 6,5 %)

1 300 Kč

1 300 Kč

1 300 Kč

1 300 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(20 000 Kč x 25 %)

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

Superhrubá mzda

(20 000 Kč + 1 800 Kč + 2 500 Kč)

26 800 Kč

26 800 Kč

26 800 Kč

26 800 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(26 800 Kč x 15 %)

4 020 Kč

4 020 Kč

4 020 Kč

4 020 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

0 Kč

2 070 Kč

Sleva na studenta

0 Kč

335 Kč

0 Kč

0 Kč

Daňové slevy celkem

2 070 Kč

2 405 Kč

0 Kč

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2 234 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

1 950 Kč

1 615 Kč

4 020 Kč

0 Kč

Daňový bonus

0 Kč

0 Kč

0 Kč

284 Kč

Čistá mzda

15 850 Kč

16 185 Kč

13 780 Kč

18 084 Kč

vlastní výpočet autora

Při stejné hrubé mzdě má nejvyšší čistou mzdu pan Svoboda, který má dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění, čistá mzda pana Svobody je dokonce o 4 304 Kč vyšší než pracujícího penzisty pana Novotného. Efektivní zdanění u pracujících důchodců je tedy nejvyšší, důvodem je nemožnost uplatnit základní slevu na poplatníka.

Při výpočtu daňové povinnosti na roční bázi by byly rozdíly ještě vyšší. Pan Svoboda by mohl totiž uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, neboť jeho manželka je na rodičovské dovolené a má vlastní příjmy do 68 tisíc Kč za rok (rodičovský příspěvek se nepočítá). Sleva na manželku se přitom zohledňuje pouze jednou ročně buď v ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem nebo daňovém přiznání.

Rovněž i ostatní zaměstnanci mohli v různém rozsahu využití daňových odpočtů (např. zaplacené úroky z hypotéčního úvěru na vlastní bydlení, zaplacené příspěvky na životní pojištění nebo na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření).

Při více příjmech mohou být rozdíly ještě vyšší

V uvedeném příkladu jsme posuzovali pouze situaci, kdy všichni zaměstnanci pracovali na základě standardní pracovní smlouvy. Někteří zaměstnanci však pracují pro stejného zaměstnavatele současně na základě standardní smlouvy a během roku si v některých měsících přivydělají i na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kdy vykonávají odlišné činnosti, než které vykonávají na základě standardní pracovní smlouvy. U měsíční odměny 10 tisíc Kč a méně se z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění, zaměstnanec ani zaměstnavatel, zdanění je v těchto případech nižší. U měsíční odměny do 2 500 Kč se neplatí povinné pojistné ani při práci na základě dohody o pracovní činnosti, i v těchto případech je zdanění nižší. Při kombinaci více příjmů z daňového hlediska rovněž závisí, jak je vykonávaná práce smluvně ošetřena.

Nerozhoduje pouze sazba daně

Přestože v Česku máme zavedenu rovnou 15% sazbu daně z příjmu fyzických osob (nezohledňujeme 7% solidární příspěvek, který platí občané s nadstandardními příjmy nad 103 768 Kč měsíčně), tak se celková míra zdanění u zaměstnanců liší. Výpočet daňové povinnosti neovlivňuje pouze samotná sazba daně z příjmu, ale rovněž množství a rozsah uplatněných daňových slev a daňových odpočtů nebo zdali se nepracuje na dohodu.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Češi platí kartou pětkrát více než před 10 lety, hlavně bezkontaktně

30.08.2016  |  ČTK

Největší podíl domácích bezhotovostních plateb, asi 67 %, tvoří bezkontaktní platby. Přes web proběhne každá padesátá platba. Pro zahraniční…

Hypotéky i úvěry jsou letos levnější

30.08.2016  |  Redakce

Většina bank nabízí letos lepší úrokové sazby u úvěrových produktů. A to jak u hypoték, tak u neúčelových úvěrů. Pozor si však musíte dát třeba na…

Na které dani platí živnostníci nejvíc?

30.08.2016  |  Petr Gola

Sazba daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění i zdravotního pojištění je odlišná, přesto v praxi platí živnostníci nejvíce na jiné "přímé…

Zdravotní pojišťovny si na vymáhání dluhu nemají najímat právníky

29.08.2016  |  ČTK

Zdravotní pojišťovny si podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové nemají najímat externí advokáty na vymáhání dluhu na zdravotním pojištění, podle…

Jak na využití bankovní záruky u malých a středních podnikatelů

29.08.2016  |  Veronika Hejná

Bankovní záruka je univerzálním nástrojem zajištění rizik z obchodních vztahů, a to na straně odběratele i dodavatele. Nový občanský zákoník (zák. č.…

Podzim klepe na dveře. Vyplatí se měnit dodavatele, když vytápíte plynem nebo elektřinou?

29.08.2016  |  Jana Poncarová

Domácnosti, které vytápí dřevem nebo uhlím, mají během léta plné ruce práce. Právě mimo sezónu pořídí nejlevněji zásoby topiva. Také lidé vytápějící…

Zaručený příjem pro všechny: Finsko jako první stát v EU ho otestuje

26.08.2016  |  ČTK

Finská vláda od příštího roku zavede zkušebně takzvaný všeobecný základní příjem. Vybraná skupina občanů bude od státu automaticky dostávat 560 eur …

Změny v českých i zahraničních služebních cestách v roce 2016

26.08.2016  |  Redakce

Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty je nedílnou součástí podnikání. Ať už se jedná o dojednání obchodu a cestuje management firmy, nebo je…

Dva příjmy a zdravotní pojištění

26.08.2016  |  Petr Gola

Každý občan s trvalým pobytem v Česku mající vlastní příjmy musí platit zdravotní pojištění. Někteří občané však mají během měsíce více příjmů, např.…

Komerční banka spouští bezkontaktní platby mobilem

25.08.2016  |  Lukáš Pololáník

Komerční banka nově nabízí ve spolupráci se společností Visa bezkontaktní platby prostřednictvím chytrého mobilního telefonu s operačním systémem…

Čerství absolventi nastupují do zaměstnání. Jaká bude jejich daňová vratka za rok 2016?

25.08.2016  |  Redakce

Během prázdnin a v září nastupuje do svého prvního zaměstnání na standardní pracovní smlouvu řada absolventů středních škol, vyšších odborných škol a…

Začátek školního roku provětrá peněženku

25.08.2016  |  Redakce

Prázdniny pomalu končí a pro rodiče školáků nastává období nákupů. Začátek školy je spojen s výdaji za školní výbavu, ale nemálo peněz vydají rodiče…

Daňový bonus v příkladech

25.08.2016  |  Petr Gola

Daňovou povinnost je možné snížit o daňové zvýhodnění na děti. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom vzniká nárok na…

Jak stát podporuje školáky a studenty?

24.08.2016  |  Lukáš Pololáník

S blížícím se začátkem školního roku čekají rodiče i studenty nemalé výdaje. Stát ale přispívá školákům a studentům především na dopravu a bydlení.…

Začátkem školního roku pojišťovny evidují více úrazů dětí

24.08.2016  |  ČTK

Pojišťovny pravidelně zaznamenávají zvýšení počtu dětských úrazů začátkem školního roku. Ve srovnání s prázdninami jich loni bylo téměř o pětinu více…

Maloobchodní řetězce zneužívají podle dodavatelů své postavení

24.08.2016  |  ČTK

Maloobchodní řetězce zneužívají své dominantní postavení na trhu, domnívá se 79 procent jejich dodavatelů. Vyplývá to z průzkumu, který si nechalo…

Úpadek prodeje švýcarských hodinek pokračuje, důvodů je několik

24.08.2016  |  Michaela Malátná

Trh se švýcarskými hodinkami nadále upadá. Podle odborníků za to může citelné posílení franku i teroristické útoky, které otřásly Evropou. Jen za…

Vyšší příjem, ale nižší daně

24.08.2016  |  Petr Gola

V praxi dochází k situaci, že má zaměstnanec vyšší mzdu než v minulosti a ještě k tomu platí dokonce nižší daně. Jak je to možné? Podívejme se na…

Červenec přerušil hypoteční šňůru rekordů

23.08.2016  |  Libor Ostatek

Během devatenácti po sobě jdoucích měsíců padaly rekordy poskytnutých hypoték, což se změnilo až v prvním prázdninovém měsíci. I přesto, že je pokles…

Vysoká škola: Na jaké výdaje se připravit?

23.08.2016  |  Andrea Papoušková

Prázdniny se neúprosně blíží ke konci a mnohým z vás se brzy otevřou brány vysokoškolského života. Jak se na tuto změnu připravit? S jakým výdaji…

Reálná mzda v ČR stoupla o 7,7 %

23.08.2016  |  ČTK

Průměrná nominální hrubá mzda vzrostla v Česku v letech 2007 až 2015 o 26,3 procenta. Reálná mzda, tedy nominální mzda snížená o inflaci, se po…

Nízké příjmy a důchod

23.08.2016  |  Petr Gola

Občanům s nízkými příjmy se odchodem do důchodu životní úroveň příliš nemění. Měsíční důchod je nižší než mzda dosahovaná před dosažením důchodového…

Co nám přinese zákon o spotřebitelském úvěru?

22.08.2016  |  Bořivoj Líbal

Zákon o spotřebitelském úvěru, který nabyde účinnosti prvního prosince tohoto roku, přináší jednotný režim pravidel pro poskytovatele a…

Absurdní poplatky nejen v bankovnictví

22.08.2016  |  Redakce

I přes rozruch okolo nesmyslných poplatků v bankovnictví nalezneme v sazebnících bank stále zajímavé absurdity. Absurdní poplatky nám ale účtují také…

Podnikání v předdůchodu a sociální pojištění

22.08.2016  |  Petr Gola

Zatímco v předčasném důchodu je samostatná výdělečná činnost omezena, tak v předdůchodu nikoliv. V předdůchodu je možné pracovat i podnikat bez…

Hledáme práci: Jaký plat zaměstnance odpovídá zisku OSVČ?

19.08.2016  |  Redakce

Najít vhodnou práci není v současné době jednoduché. Při splnění zákonných podmínek lze stejnou práci vykonávat jako zaměstnanec nebo osoba…

Ve třetím pilíři důchodového systému letos ubylo 56.000 lidí

19.08.2016  |  ČTK

Na penzi se státním příspěvkem v tzv. třetím pilíři penzijního systému si na konci prvního pololetí spořilo 4,587 milionu lidí. Bylo to o 56.000 méně…

Nechte si vrátit zaplacenou DPH z jiných států EU

19.08.2016  |  Veronika Tomanová

Nakupujete v rámci svého podnikání zboží nebo služby v zahraničí a faktury obsahují zahraniční DPH? Daň z přidané hodnoty zaplacenou v jiném členském…

Zahraniční poptávka je pro české firmy důležitá, účastní se proto veletrhů a hledají nové exportní destinace

18.08.2016  |  Redakce

České společnosti reagují na zahraniční poptávku pružně. Inovují své výrobky a doplňkové služby. Aktivní jsou i při hledání nových exportních…

S výpočtem čisté mzdy pomůže mzdová kalkulačka

18.08.2016  |  Elena Ondrová

I když mzdu dostává většina z nás, málo kdo dokáže vypočítat, jak vysoká bude obdržená částka na účtu. S výpočtem vám může pomoci naše mzdová…

Hlídejte si limit při vedlejší samostatné výdělečné činnosti

18.08.2016  |  Petr Gola

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je pro účely placení sociálního pojištění zvýhodněn, neboť do limitu se sociální pojištění vůbec neplatí…

Studenti, spočítejte si příjem z brigád!

17.08.2016  |  Lukáš Pololáník

Studenti k přivýdělku často využívají dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Jaké jsou podmínky různých forem krátkodobého…

Úroková sazba hypoték se odrazila ode dna

17.08.2016  |  ČTK

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku v červenci nepatrně stoupla na 1,88 procenta. Přerušila tak sérii pěti poklesů v řadě. V červnu, kdy byla na…

Slováci mohou splatit hypotéku mimo fixaci s 1% poplatkem. Využívají této možnosti?

17.08.2016  |  Luboš Svačina

Slovensko je z našeho pohledu zajímavé z několika důvodů. Jednak proto, že bankovnictví v obou zemích má stejné kořeny, přičemž Slovensko se stalo…

Lidé zateplují. Požádali už o 1,4 miliardy korun z Nové zelené úsporám

17.08.2016  |  Jana Poncarová

O dotace na zateplení z programu Nová zelená úsporám je zájem. Kontinuální příjem žádostí o příspěvek pro rodinné domy odstartoval loni na podzim. Od…

Varování: Pojišťováci se snaží vnutit lidem pojistky tím, že se vydávají za pracovníky asociace

16.08.2016  |  Redakce

Intenzita nekalých praktik některých zprostředkovatelů finančních produktů opět vzrostla. „Jsem z asociace pojišťoven a zkontroluji vám vaše…

Zlato: co o žlutém kovu možná nevíte

16.08.2016  |  Jaroslav Křůpala

Zlato, mezi investory stále nejoblíbenější komoditní kov, je používáno jako obchodní artikl již od starověkých civilizací. To, že bylo do roku 1971…

Jak na společnost bez právní subjektivity?

16.08.2016  |  Petr Gola

Založení společnosti bez právní subjektivity v souladu s občanským zákoníkem je pro některé osoby samostatně výdělečně činné možností, jak zlepšit…

Spropitné číšníkovi nebude podléhat evidenci tržeb

15.08.2016  |  ČTK

Spropitné, které si ponechá barman nebo číšník, nebude podléhat elektronické evidenci tržeb. Na svém blogu to dnes uvedl ministr financí Andrej Babiš…

Poslední prázdniny: Pohlídejte si při vstupu do světa dospělých zdravotní pojištění

15.08.2016  |  Redakce

Letní prázdniny už jsou za svou polovinou a řada mladých lidí – hlavně absolventů středních, vyšších odborných i vysokých škol – si užívá poslední…

Cena elektřiny a plynu na burzách roste. Bude se zdražovat?

15.08.2016  |  Jana Poncarová

V posledních letech elektřina i zemní plyn zlevňovaly. Podle aktuálního vývoje na energetických burzách ale obě komodity zdražují. A právě v tomto…

Sociální pojištění v Česku patří k nejdražším na světě

12.08.2016  |  Redakce

Podle průzkumu z roku 2014 patří pojistné na sociální zabezpečení v Česku k nejvyšším na světě. Zatímco u průměrné měsíční mzdy jsou náklady na…

EU: Nejdéle pracují na stát Francouzi

12.08.2016  |  Petr Gola

Daňová politika se v jednotlivých členských zemích EU liší. Při zohlednění plateb na dani z příjmu fyzických osob, povinného pojistného a DPH…

Byty zdražily o stovky tisíc korun

11.08.2016  |  Luboš Svačina

Ceny bytů v Praze nerostou zdaleka tak rychle jako v příhraničních oblastech. Oproti loňskému červenci byty Praze zdražily o 6 %. Přesto v nominální…

Zájem o zájezdy v Turecku nadále klesají, lidé raději zůstávají v České republice

11.08.2016  |  Michaela Malátná

Dění v Evropě se výrazně podepsalo na zájmu o pobyty v zahraničí. Pokles se nejvíce týká Turecka, které nedávno zažilo puč a několik teroristických…

Voda a vloupání způsobí nejvíc pojistných událostí

10.08.2016  |  Redakce

Nejčastější příčinou majetkových škod v domácnostech, kterou řešila téměř polovina Čechů, je únik vody. Druhou obvyklou příčinou je vloupání. Nějakou…

Novinky v souvislosti s kontrolním hlášením DPH v praxi

10.08.2016  |  Veronika Tomanová

Pojem „kontrolní hlášení DPH„ je horlivě diskutovaným tématem již od jeho zavedení, tj. od ledna 2016. V posledních měsících došlo v souvislosti s…

Extrémně nízké sazby hypoték nahrávají také rekonstrukcím

09.08.2016  |  Redakce

Zájem o hypoteční úvěry v Česku opět trhá rekordy. Díky extrémně nízkým úrokovým sazbám, které v červnu klesly až na hodnotu 1,87 procenta, jsou…

Ondřej Krátký: Vlastními auty se bude jezdit čím dál méně

09.08.2016  |  Euro.cz

S jak velkou podporou se setkává sdílená ekonomika u politiků? A jak se daří startupům v Česku? O tom mluvil v pořadu Euro TV Ondřej Krátký,…

Revoluční novinka: Pošta otevřená 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

09.08.2016  |  Michaela Malátná

Jste celé dny v práci a nestíháte si vyzvednout balíky na poště? To už vás v budoucnu možná nebude muset trápit. Česká pošta se totiž odhodlala k…
Zobrazit související aktuality