www.finance.czDaně a mzdyDaňové formulářeDaň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob

Daňové formuláře Hledáte aktuální daňové formuláře pro zdaňovací období roku 2014?

Nabízíme vám daňová přiznání včetně příslušných pokynů k vyplnění ve formátu pdf, ale také ve formátu Excel, do kterých stačí zadat údaje a ty za vás daň vypočítají. Kromě toho vám nabízíme i formuláře přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.


TIP - přečtěte si užitečné rady:
Kliknutím na příslušnou ikonku stáhnete formulář v požadovaném formátu.

POZOR: Nezapomeňte na Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny a Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ.

Formuláře pro zdaňovací období 2014

Název formuláře Vzor ZIP PDF Excel Pokyny
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 25 5405, č.21
Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů §7 25 5405/P1, č.10  
Příloha č. 2 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů §9 a §10 25 5405/P2, č.10  
Příloha č. 3 - Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí 25 5405/P3, č.10  
Samostatný list k Příloze č. 3 25 5405a, č.3  
Příloha č. 4 - Pojistné přiznání 5405/P4/1, č.2  

 

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Název formuláře Vzor ZIP PDF Excel Pokyny
Prohlášení poplatníka 25 5457, č.24
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění 25 5556, č.1
Příloha k prohlášení - sleva na dani za umístění dítěte 25 5457/1, č.1  
Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 25 5460/1, č.19
Potvrzení o zdanitelných příjmech 25 5460, č.22
Potvrzení o zdanitelných příjmech - DPP 25 5460/A, č.1

Další formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Název formuláře Vzor ZIP PDF Excel Pokyny
Vyúčtování daně z příjmů FO 25 5459, č.21
Příloha č. 1 k Vyúčtování - Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2014 25 5490/1, č.14  
Příloha č. 2 k Vyúčtování - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků 25 5530, č.12  
Příloha č. 3 k Vyúčtování - O dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 25 5490, č.16  
Příloha č. 4 k Vyúčtování - O dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění 25 5531, č. 11
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 25 5246, č.9
Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech 25 5241, č.9
Vyúčtování daně vybírané srážkou 25 5466, č.17
Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou 25 5466/A, č.13  

 

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ pro zdaňovací období 2014

Název formuláře Vzor ZIP PDF Excel Pokyny
Česká správa sociálního zabezpečení 2014

Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny pro zdaňovací období 2014

Název formuláře Vzor PDF Interaktivní PDF Excel Pokyny
Všeobecná zdravotní pojišťovna 2014
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2014  
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 2014
Revírní bratrská pokladna 2014
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 2014  
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 2014
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2014

Související aktuality

Jak postupovat při dluhu na zdravotním pojištění?

Jak postupovat při dluhu na zdravotním pojištění?

31.8.2015 | Petr Gola

Když není zdravotní pojištění placeno řádně a včas, tak je zdravotní pojišťovnou předepsáno penále. Dlužné…

Jak postupovat při dluhu na zdravotním pojištění?

Dnes  | Petr Gola

Když není zdravotní pojištění placeno řádně a včas, tak je zdravotní pojišťovnou předepsáno penále. Dlužné pojistné i penále je následně vymáháno…
Zobrazit další související aktuality
Investice Finance.cz
Rejstřík Finance.cz