Formulář k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je určeno poplatníkům, kteří mají podle zákona o dani z příjmů fyzických osob příjmy, které jsou předmětem daně podle § 6 zákona (příjmy ze závislé činnosti), podle § 7 zákona (příjmy ze samostatné činnosti), podle § 8 zákona (příjmy z kapitálového majetku), podle § 9 zákona (příjmy z nájmu) a podle § 10 zákona (ostatní příjmy) plynoucí ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí.Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2019

Název formuláře Vzor Interaktivní PDF PDF Excel Pokyny
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 25 5405, č. 25
stáhnout

stáhnout

stáhnout

stáhnout
Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů §7 25 5405/P1, č. 15
stáhnout

stáhnout
Příloha č. 2 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů §9 a §10 25 5405/P2, č. 15
stáhnout

stáhnout
Příloha č. 3 - Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí 25 5405/P3, č. 15
stáhnout

stáhnout
Samostatný list k Příloze č. 3 25 5405a, č. 3
stáhnout

stáhnout


Kdo podává daňové přiznání

Pokud roční příjmy poplatníka, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhnout 15 tisíc korun (pokud se nejedná o příjmy osvobozené nebo z nichž je vybírána daň srážkou), je ve ztrátě nebo se poplatníku daň zvyšuje o solidární zvýšení daně, je povinen podat daňové přiznání. V případě, že poplatník má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho anebo postupně od více plátců a u všech zaměstnavatelů má podepsáno Prohlášení poplatníka a nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč není povinen podat daňové přiznání. Daň z příjmů fyzických osob je 15 % ze základu daně.

Termín podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 (ale i zaplacení daně) je 1. dubna 2020. V případě zpracování a podání daňového přiznání poradcem se termín posouvá na 1. července 2020, ale i v tomto případě je třeba do 31. března 2020 předložit finančnímu úřadu plnou moc udělenou poradci.
Podání daňového přiznání do 5 pracovních dnů po uplynutí původní lhůty se toleruje a není za to žádná sankce.

Způsob podání daňového přiznání

Daňové přiznání lze podat osobně na finančním úřadu – územním pracovišti, poštou nebo můžete využít nabídky na webových stránkách Finanční správy a podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 124 krát


Související články: