Zakázal váš zaměstnavatel čerpání dovolené v létě? I tak existují situace, kdy ji můžete mít

09.07.2024 | , Finance.cz
DANĚ


V některých firmách se v létě může stát, že kvůli provozním důvodům zaměstnavatel nepovoluje zaměstnancům čerpat dovolenou. Existují však situace, kdy přesto pracovník může na dovolenou nastoupit, a dokonce se ani nemusí handrkovat o její konkrétní termín. Kdy to platí a jak na to?

Ne každé pravidlo má svou pověstnou výjimku. Ovšem pravidlo o tom, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, má významné výjimky hned dvě.

Zdroj: Depositphotos

Jaké je to základní pravidlo o určování dovolené, z něhož jsou výjimky

Dobu čerpání dovolené opravdu nejčastěji určuje, nebo alespoň schvaluje zaměstnavatel. Zaměstnanec, nejde-li o ony výjimky, může zaměstnavatele o čerpání dovolené maximálně jen požádat. A ten pak souhlasí, nebo nesouhlasí, takže zaměstnanec dovolenou čerpat bude, nebo nebude.

Poslední slovo má tak zásadně vždy zaměstnavatel. Ten rozhoduje o konkrétním termínu dovolené, i když má přihlížet nejen ke svým provozním potřebám, ale též k oprávněným zájmům zaměstnanců. Takovým zájmem zaměstnance je např. potřeba péče o děti v době letních školních prázdnin. Jenomže to se prakticky neguje u zaměstnavatele, u kterého vrcholí poptávka po jeho službách právě v letní sezoně. A tak čerpání dovolené brání provozní důvody firmy.

Dovolená pro matky-zaměstnankyně čerpaná ihned po mateřské dovolené

Jestliže má dovolená bezprostředně navázat na mateřskou dovolenou zaměstnankyně nebo na otcovskou dovolenou zaměstnance (resp. jeho rodičovskou čerpanou v rozsahu rodičovské dovolené zaměstnankyně), musí zaměstnavatel jejich žádosti o nástup na dovolenou vyhovět.

Čerpání dovolené ihned po skončení mateřské dovolené, aniž by zaměstnankyně nastoupila na rodičovskou dovolenou, může být výhodné z hlediska nároku na dovolenou.

Tip: Kdy může být rodičovská dovolená dlouhá čtyři roky a kdy pouze tři

Výhody čerpání dovolené hned po mateřské dovolené

Náhrada mzdy za dovolenou je také vítaným přilepšením k nemocenské dávce za mateřskou dovolenou – totiž k peněžité pomoci v mateřství, která je zásadně nižší než obvyklá mzda nebo náhrada mzdy (včetně náhrady mzdy za dovolenou).

Navíc po skončení mateřské dovolené (a po čerpání peněžité pomoci v mateřství) zaměstnankyně už může pobírat rodičovský příspěvek, ačkoliv ještě nečerpá u zaměstnavatele rodičovskou dovolenou, takže má po určitou dobu nárok jak na sociální dávku od státu, tak na náhradu mzdy od zaměstnavatele. (Zaměstnankyně může požádat o rodičovskou dovolenou klidně až tak „pozdě“, aby na ni nastoupila až po uplynutí mateřské dovolené a na ni navazující dovolené.)

Rodičovský příspěvek není vázán na rodičovskou dovolenou – zaměstnanec může vše kombinovat podle svých potřeb

S narozením dítěte a jeho příchodem do rodiny jsou zásadně spojeny zvýšené náklady pro rodinu, takže se peníze navíc určitě hodí. Rodičovský příspěvek a jeho pobírání od státu a rodičovská dovolená čerpaná u zaměstnavatele totiž nejsou vzájemně podmíněny.

Můžeme proto shrnout, že na čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené rozhodně nemůže zaměstnankyně tratit. Stačí zaměstnavatele požádat o čerpání následné dovolené a ten musí vyhovět.

I kdyby zaměstnavatel nevyhověl a zaměstnankyně ještě nepožádala o čerpání rodičovské dovolené, která by tedy nenavazovala na čerpání mateřské dovolené, zaměstnavatel by nemohl zaměstnankyni za absenci nijak sankcionovat. Až by jim třeba ve firmě, kde mají nepříjemné šéfy, lajdáckou mzdovou účtárnu nebo amatérské personální oddělení, všechno došlo, vše by skončilo ve prospěch zaměstnankyně. Maminky jen musejí svých práv ve vztahu k zaměstnavateli plně využít.

Vyzkoušejte: Kalkulačka nároku na dovolenou 2024

Trochu rozdílné formality, ale výsledek stejný

V případě návaznosti dovolené na mateřskou dovolenou na zaměstnankyni nepřechází kompetence zaměstnavatele. Ten je ovšem povinen vyhovět její žádosti o čerpání právě po mateřské. Praktický výsledek je však stejný. Formálně tedy stále určuje termín čerpání dovolené zaměstnavatel, ale zatímco běžnému zaměstnanci žádajícímu o dovolenou v určitém termínu vyhovět nemusí, zaměstnankyni, která chce mít dovolenou po mateřské dovolené, vyhovět musí. Nařizuje mu to zákoník práce. 

Čerpání staré dovolené si někdy mohou určit zaměstnanci sami

A pak existuje ještě jedna situace, kdy si opravdu určuje zaměstnanec termín dovolené naprosto sám. Nežádá zaměstnavatele, aby mu vyhověl. 

Jde o nevyčerpanou loňskou dovolenou (aktuálně tedy z roku 2023), nebo dokonce předloňskou (z roku 2022) či ještě starší dovolenou, kterou má zaměstnanec takříkajíc v zásobě a jejíž nástup zaměstnavatel nestihl určit zaměstnanci do 30. 6. letošního roku (2024). O vybírání těchto hodin a dnů dovolené zaměstnanec ani nemusí žádat.

Sám si může od 1. 7. 2024 rozhodnout, kdy bude dovolenou čerpat. Jen to zaměstnavateli musí oznámit. Pouze musí dodržet lhůtu (rozpětí mezi doručením oznámení o čerpání dovolené a jejím nástupem) 14 dnů, což je předstih, ve kterém se oznamuje nastoupení dovolené. V zákoníku práce stojí: Neurčí-li zaměstnavatel nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku čerpání dovolené z předchozího roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec.

Tip: Dovoz některých suvenýrů ze zahraničí vás může přijít až na 1,5 milionu korun

Pokud chce zaměstnanec konkrétní termín dovolené, musí být rychlejší než zaměstnavatel

Zaměstnavatel neztrácí právo určit dovolenou, ale zaměstnanec ho získává též. Rozhoduje pak to, kdo určí termín dovolené dříve. Dřívější určení termínu bude v praxi platit.

Příklad:

Zaměstnanec oznámí zaměstnavateli 4. července 2024, že bude čerpat od 18. července 2024 zbytek dovolené z loňského roku 2023. (Je třeba dodržet lhůtu 14 dnů, aby o čerpání dovolené věděl zaměstnavatel předem.)

Zaměstnanec se přitom vůbec nemusí ohlížet na potřeby zaměstnavatele. Musí dodržet jen pravidlo, že čerpání dovolené je povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, tedy stejně jako musí zaměstnavatel oznámit zaměstnanci nařízené čerpání dovolené zaměstnanci alespoň s 14denním předstihem.

Zaměstnancovo oprávnění určit si sám termín dovolené se však týká výhradně dovolené z let minulých, nikoliv dovolené na letošní rok. O čerpání dovolené za letošní rok 2024 rozhoduje výhradně zaměstnavatel. Tady stále platí, že zaměstnanec může o termín čerpání dovolené jen požádat, a záleží, zda zaměstnanci vyhoví, nebo ne.

 

Čtěte také:

Jedete autem do Chorvatska, Itálie nebo na Slovensko? Tyhle informace se budou před cestou hodit

Máte nárok na mateřskou, když jste v práci jen pár měsíců nebo pracujete jen brigádně?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ