Kalkulačka nároku na dovolenou 2024

Právo na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dále právo na dodatkovou dovolenou vzniká zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru.

Dovolená dle zákoníku práce

Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené.
Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené (to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost). Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Nový výpočet dovolené od roku 2021

Od 1. ledna 2021 došlo ke změně ve výpočtu dovolené. Dovolená se stanovuje podle počtu odpracovaných hodin, a ne již za odpracované dny jako doposud. Novela zákona č. 285/2020 Sb. sice zahrnuje dosavadní výměru dovolené v týdnech, ale její výše se již stanovuje od týdenní pracovní doby zaměstnance určené v hodinách.

Pro většinu zaměstnanců se ovšem nic nemění, protože týdenní pracovní doba činila 5 dnů po 8 hodinách (40 hodin celkem) a zaměstnanci měli minimálně nárok na 20 dní dovolené.
To vše zůstává, minimální nárok na dovolenou při týdenním 40hodinovém pracovním úvazku je 160 hodin (tedy 4 týdny x 40 hodin = 20 pracovních dní).

U polovičního úvazku (20 hodin týdně) činí minimální nárok na dovolenou 80 hodin (10 dnů u 8hodinové pracovní doby, 20 dnů u 4hodinové pracovní doby).

Jestliže máte ve smlouvě sjednáno 25 dnů dovolené, tak budete mít nárok na 200 hodin dovolené.

Nový systém výpočtu dovolené bude spravedlivější pro ty, kteří pracují pouze několik týdnů v roce, kdy vznikaly nejasnosti při výměře dovolené.

Polepší si také zaměstnanci pracující ve směnném provozu, kterým se střídají různě dlouhé směny (například 12hodinová směna a 4hodinová), protože části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.

 

Kalkulačka nároku na dovolenou vypočítá nárok na dovolenou v případě, že pracovní poměr netrvá celý kalendářní rok.


Pokud pracujete 8 hodin denně uveďte hodnotu 40, pracujete-li na poloviční úvazek (4 hodiny denně) uveďte hodnotu 20, případně uveďte jinou hodnotu vašeho týdenního úvazku v hodinách.


Každý zaměstnanec má podle zákoníku práce nárok na čtyři týdny dovolené, tedy 20 dní. Ovšem existují i profese, kde je dovolená delší. Pedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníkům vysokých škol náleží dovolená 8 týdnů v kalendářním roce. Také zaměstnancům, jimž přísluší dle zákona plat, zákoník práce stanovuje dovolenou v délce pěti  týdnů v kalendářním roce. Ostatní zaměstnaci mají tedy nárok na dvacet dnů, případně záleží na tom, co mají uvedeno v pracovní či kolektivné smlouvě.

Časté otázky

Nárok na dovolenou se stanovuje dle počtu odpracovaných hodin, přesněji od týdenní pracovní doby zaměstnance určené v hodinách. Kalkulačka vám pomůže s výpočtem doby dovolené v případě kdy netrvá pracovní poměr celý kalendářní rok.

Zákoník práce stanovuje zaměstnanci nárok na dovolenou v délce čtyř týdnů, tedy 20 dnů. Zaměstnancům, jimž náleží dle zákona plat (státní zaměstnanci) mají nárok na 5 týdnů dovolené. Ještě delší dovolená v délce 8 týdnů v kalendářním roce náleží pedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníkům vysokých škol.

Štítky:

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 361 krát


Související články: