Kalkulačka nároku na dovolenou

Nárok na dovolenou má každý zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli odpracoval alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Zaměstnanci přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval celý kalendářní rok. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.


Dovolená dle zákoníku práce

Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené.
Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Kalkulačka nároku na dovolenou vypočítá nárok na dovolenou v případě, že pracovní poměr netrvá celý kalendářní rok.


dnů


Každý zaměstnanec má podle zákoníku práce nárok na čtyři týdny dovolené, tedy 20 dní. Ovšem existují i profese, kde je dovolená delší. Ppedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníkům vysokých škol náleží dovolená 8 týdnů v kalendářním roce. Také zaměstnancům, jimž přísluší dle zákona plat, zákoník práce stanovuje dovolenou v délce pěti  týdnů v kalendářním roce. Ostatní zaměstnaci mají tedy nárok na dvacet dnů, případně záleží na tom, co mají uvedeno v pracovní či kolektivné smlouvě.
Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 169 krát


Související články: