Kalkulačka náhrady mzdy v roce 2024

Pracovní neschopnost spojená s nemocí, úrazem nebo karanténou není pro nikoho příjemná. V době kdy zaměstnanec z důvodu pracovní neschopnosti nedostává mzdu, získává za toto období v prvních 14 dnech náhradu mzdy nebo platu a od 15. dne (trvá-li pracovní neschopnost déle) náleží zaměstnanci potom nemocenská.

V případě pracovní neschopnosti zaměstnanec obdrží v prvních 14 dnech náhradu mzdy nebo platu. Novela zákoníku práce platná od 1. července 2019 mění výplatu náhrady mzdy nebo platu tak, že zaměstnanci bude náhrada mzdy nebo platu vyplácena již od prvního dne (dříve to bylo od 4. dne) pracovní neschopnosti, ale pouze za dny, které jsou jeho pracovními dny.

Výše náhrady mzdy

Náhrada mzdy nebo platu závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance v předcházejícím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší od prvního dne ve výši 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Průměrný výdělek se počítá stejně jako pro výpočet náhrady za dovolenou a bývá uveden na výplatní pásce. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem jako pro výpočet nemocenského, s tím rozdílem, že redukční hranice pro účely nemocenského se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Redukce průměrného výdělku pro náhradu mzdy nebo platu

Průměrný výdělek se pro výpočet náhrady mzdy redukuje. Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Náhrada mzdy nebo platu přísluší od prvního dne ve výši 60 % průměrného hodinového výdělku.

Upravené redukční hranice nemocenského pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2024 stanoveny následovně:

  • I. redukční hranice je 256,55 Kč (započítává se z 90 %)
  • II. redukční hranice je 384,83 Kč (od 256,55 Kč do 384,83 Kč se započítává z 60 %)
  • III. redukční hranice je 769,48 Kč (od 384,83 Kč do 769,48 Kč se započítává ze 30 %).

Zajímá vás výpočet náhrady mzdy?

Kalkulačka náhrady mzdy vám při zadání průměrné hodinové sazby vypočítá výši náhrady mzdy nebo platu v roce 2024


Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 dnů nemoci, ale pouze za pracovní dny a placené svátky při dočasné pracovní neschopnosti a náleží od prvního pracovního dne.


Obecný výpočet náhrady mzdy

Průměrná hodinová sazba (bývá uvedena na výplatní pásce) = (hrubá mzda * za 3 předchozí měsíce) / počet odpracovaných hodin za dané období

Průměrná hodinová sazba se redukuje pro náhradu mzdy v roce 2024 následovně:

  • Z částky do 256,55 Kč se počítá 90 % 
  • Z částky do 384,84 Kč se počítá 60 % 
  • Z částky do 769,48 Kč se počítá 30 %
  • K částce nad 769,48 Kč se nepřihlíží

Hodinová náhrada mzdy od prvního dne činí 60 % redukované hodinové sazby. Hodinová náhrada mzdy se následně vynásobí počtem hodin pracovní neschopnosti za něž náleží náhrada mzdy.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 63 krát


Související články: