Mzdová kalkulačka: výpočet čisté mzdy 2022

Základní verze kalkulátoru slouží k výpočtu měsíční čisté mzdy v roce 2022. Rozšířená verze pak zobrazí i položky, které se uplatní při ročním zúčtování.

Změny ve výpočtu čisté mzdy pro rok 2022  

  • Od roku 2022 dochází ke zvýšení částky slevy na poplatníka na 30 840 Kč ročně, což je 2 570 Kč měsíčně  (v roce 2021 je to částka 27 840 Kč, do roku 2020 částka 24 840 Kč).
  • Již v roce 2021 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na děti na druhé dítě ve výši 23 320 Kč ročně  (z 19 404 Kč) a na třetí a další dítě ve výši 27 840 Kč (z 24 204 Kč), což se poprvé projeví ve měsíční mzdě za leden.  Ke zvýšení na první dítě došlo naposledy v roce 2018 (dle 200/2017 Sb.), kdy se zvýšilo z 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně. 
  • Stejně jako v předchozích letech i od ledna 2022 se zvyšuje minimální mzda na částku 16 200 Kč.
  • Již loni došlo ke zrušení ročního limitu 60 300 Kč pro výplatu daňového bonusu. Od ledna 2022 dochází i ke zrušení měsíčního limitu.
  • Loni byla zrušena superhrubá mzda (tj. hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem), jako základ pro výpočet daně. Od lednové mzdy roku 2021 se daň počítá z hrubé mzdy.
  • I nadále zůstává daň ve výši 15 % pro příjmy (pro část základu daně) do 48násobku průměrné mzdy, ale od roku 2021 se zavadí daň ve výši 23 % pro příjmy (pro část základu daně) přesahující 48násobek průměrné mzdy, která je dána pro rok 2022 částkou 1 867 728 Kč ročně, což odpovídá částce 155 644 Kč měsíčně.
  • Již v roce 2021 došlo ke zrušení solidárního zvýšení daně ve výši 7 %, pro příjmy nad 48násobek průměrné mzdy.

 

Postup výpočtu mzdy je popsán v našem průvodci mzdou.


(při používání k soukromým účelům)


Mzdová kalkulačka 2021

Jestliže se chcete podívat, jak se počítaly příjmy v minulém roce, tak stačí kliknout na:

Kalkulačka Finance.cz je uživatelsky nejpřesnější

Naše kalkulačka se v určitých případech může ve výsledku lišit od jiných. Jedná se o nadstandardní příjmy, kde je kvůli maximálnímu vyměřovacímu základu obtížné přesně spočítat sociální pojištění v jednotlivých měsících. V těchto případech je sociální pojištění přepočteno na roční bázi. Takový výpočet se od ideálního stavu liší nejméně.

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění je částka ve výši 48 násobku průměrné mzdy, což pro rok 2022 odpovídá 1 867 728 Kč. To představuje částku 155 644 Kč měsíčně.

V praxi se sociální pojištění u zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou odvádí vždy ve výši 6,5 % z hrubého příjmu. Jakmile je během roku dosažen maximální vyměřovací základ, tak se již sociální pojištění neodvádí. Naposledy se sociální pojištění zaplatí v měsíci, kdy bylo dosaženo stropu.


Příklad

  • Zaměstnanec má hrubou mzdu 1 000 000 Kč měsíčně.
  • Za leden je mu sraženo na sociálním pojištění 65 000 Kč (6,5 % z 1 000 000 Kč).
  • Za únor je mu sraženo na sociálním pojištění 56 403 Kč (6,5 % z (strop 1 867 728 Kč - 1 000 000 Kč) a v dalších měsících mu není již na sociálním pojištění sraženo nic, neboť byl dosažen strop.

Kdyby si tento zaměstnanec vložil svoji mzdu do jiné kalkulačky čisté mzdy za leden, tak má výpočet v pořádku, za další měsíce již nikoliv, neboť by mu jiné kalkulačky nadále počítaly, že má odvést celé sociální pojištění.

U nadprůměrných mezd je nejpřesnější počítat čistou mzdu na roční bázi

Kalkulačka čisté mzdy na Finance.cz proto počítá, že se sociální pojištění odvádí vždy maximálně do stropu během jednotlivých měsíců. Je to uživatelsky přesnější, protože se během roku neví, kdy zaměstnanec stropu dosáhl. U nadprůměrných mezd je tedy nejpřesnější počítat čistou mzdu na roční bázi.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 972 krát


Související články: