Mzdová kalkulačka: výpočet čisté mzdy 2022

Základní verze kalkulátoru slouží k výpočtu měsíční čisté mzdy v roce 2022. Rozšířená verze pak zobrazí i položky, které se uplatní při ročním zúčtování. 

Zatímco loňský rok přinesl pro výpočet čisté mzdy v roce 2021 řadu zásadních změn (zrušení superhrubé mzdy, zrušení solidárního zvýšení daně či zvýšení slevy na poplatníka - ta se zvyšuje i pro rok 2022 na 30 840 Kč ročně), výpočet pro rok 2022 zůstává stejný.

  • I nadále zůstává daň ve výši 15 % pro příjmy (pro část základu daně) do 48násobku průměrné mzdy a daň ve výši 23 % pro příjmy (pro část základu daně) přesahující 48násobek průměrné mzdy, která je dána pro rok 2022 částkou 1 867 728 Kč ročně, což odpovídá částce  155 644 Kč měsíčně.
  • A v neposlední řadě se od roku 2022 zvyšuje také minimální mzda na částku 16 200 Kč.

V minulých letech docházelo k postupnému zvýšení daňového zvýhodnění na děti. Díky zákonu č. 200/2017 Sb. se od ledna 2018 zvýšilo daňové zvýhodnění na první dítě z 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně.  Od roku 2017 (zákon č. 170/2017 Sb.) je stanoveno u druhého dítěte daňové zvýhodnění na 19 404 Kč ročně, u třetího a každého dalšího potom na 24 204 Kč ročně


Pokud vás zajímá výpočet čisté mzdy v roce 2023, podívejte se do naší kalkulačky.

Kalkulačka výpočtu čisté mzdy pro rok 2022


(při používání k soukromým účelům)


Kalkulačka Finance.cz je uživatelsky nejpřesnější

Naše kalkulačka se v určitých případech může ve výsledku lišit od jiných. Jedná se o nadstandardní příjmy, kde je kvůli maximálnímu vyměřovacímu základu obtížné přesně spočítat sociální pojištění v jednotlivých měsících. V těchto případech je sociální pojištění přepočteno na roční bázi. Takový výpočet se od ideálního stavu liší nejméně.

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění je částka ve výši 48 násobku průměrné mzdy, což pro rok 2022 odpovídá 1 867 728 Kč. To představuje částku 155 644 Kč měsíčně.

V praxi se sociální pojištění u zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou odvádí vždy ve výši 6,5 % z hrubého příjmu. Jakmile je během roku dosažen maximální vyměřovací základ, tak se již sociální pojištění neodvádí. Naposledy se sociální pojištění zaplatí v měsíci, kdy bylo dosaženo stropu.


Příklad

  • Zaměstnanec má hrubou mzdu 1 000 000 Kč měsíčně.
  • Za leden je mu sraženo na sociálním pojištění 65 000 Kč (6,5 % z 1 000 000 Kč).
  • Za únor je mu sraženo na sociálním pojištění 56 403 Kč (6,5 % z (strop 1 867 728 Kč - 1 000 000 Kč) a v dalších měsících mu není již na sociálním pojištění sraženo nic, neboť byl dosažen strop.

Kdyby si tento zaměstnanec vložil svoji mzdu do jiné kalkulačky čisté mzdy za leden, tak má výpočet v pořádku, za další měsíce již nikoliv, neboť by mu jiné kalkulačky nadále počítaly, že má odvést celé sociální pojištění.

U nadprůměrných mezd je nejpřesnější počítat čistou mzdu na roční bázi

Kalkulačka čisté mzdy na Finance.cz proto počítá, že se sociální pojištění odvádí vždy maximálně do stropu během jednotlivých měsíců. Je to uživatelsky přesnější, protože se během roku neví, kdy zaměstnanec stropu dosáhl. U nadprůměrných mezd je tedy nejpřesnější počítat čistou mzdu na roční bázi.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: