Rodičovský příspěvek – kompletní přehled. Pro koho vzroste v roce 2024?

13.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2024 vzroste výše rodičovského příspěvku na 350 tisíc Kč. Co dalšího se mění? A jak o rodičovský příspěvek žádat?

Poslanci i senátoři schválili novelu, která obsahuje navýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2024 na 350 000 Kč (525 000 Kč pro rodiče vícerčat). Pro rodiče dětí, které se narodí v roce 2023 a dříve, ovšem platí stávající výše rodičovského příspěvku 300 000 Kč (450 000 Kč pro rodiče vícerčat).

Rodičovský příspěvek poroste?

Zdroj: Shutterstock

 Jaká je výše rodičovského příspěvku v současnosti?

Rodičovský příspěvek má v roce 2023 hodnotu 300 tisíc korun, při narození dvojčat a vícerčat se potom rodičovský příspěvek zvyšuje na 450 tisíc Kč. Dobu čerpání rodičovského příspěvku si můžete zvolit a od toho se vám bude odvíjet výše měsíčního rodičovského příspěvku (maximální může mít výši 49 440 Kč měsíčně (74 160 Kč u vícerčat) a minimální 50 Kč).

Rodiče, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství či mají nízký příjem, mají nárok na maximální měsíční rodičovský příspěvek ve výši 13 000 Kč (19 500 Kč).

Rodičovský příspěvek mohou rodiče dětí, které se narodí v roce 2023, čerpat do narození dalšího dítěte či do dovršení 4 let věku dítěte.

Výše rodičovského příspěvku od roku 2024

Pro rodiče dětí narozených 1. ledna 2024 a později se rodičovský příspěvek zvyšuje na 350 tisíc korun, při narození dvojčat a vícerčat pak na 525 tisíc Kč.

Dobu čerpání rodičovského příspěvku si jako doposud zvolíte (snižuje se na 3 roky) a na základě toho si vypočítáte výši měsíčního příspěvku (či naopak).

Maximální příspěvek se od 1. ledna 2024 navyšuje na 53 910 Kč (80 865 Kč u vícerčat), ale záleží na výši vašeho či partnerova předchozího příjmu.

Nemění se výše pro nízkopříjmové rodiče či pro ty, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pro ty zůstává maximální měsíční rodičovský příspěvek ve výši 13 000 Kč (19 500 Kč).

Tip: Vy si obě varianty rodičovského příspěvku můžete vypočítat v naší kalkulačce

Kdo má nárok na rodičovskou?

Ze zákona má na rodičovský příspěvek nárok kterýkoliv z rodičů, jenž pečuje o dítě do věku 4 let. Na rozdíl od mateřské máte na rodičovský příspěvek nárok vždy, pokud máte dítě do 4 let věku. Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské dovolené střídat.

Pobírat rodičovský příspěvek začíná matka či otec dítěte od skončení mateřské. Pokud matka neměla nárok na mateřskou, vyplácí se rodičovský příspěvek už ode dne narození dítěte. Pro nárok je důležité trvalé bydliště či aktuální trvalý pobyt na území ČR.

Od 1. ledna 2024 se zkracuje délka čerpání rodičovského příspěvku na 3 roky

Schválená novela zkracuje dobu čerpání rodičovského příspěvku ze 4 na 3 roky. Rodiče ale budou moci s dítětem dál zůstat doma na rodičovské do jeho čtyř let, ovšem už nebudou příspěvek pobírat.

Tip: Jak je vysoká mateřská ve světě?

Kdy je možné měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši a délku vyplácení rodičovského příspěvku si můžete změnit každé 3 měsíce. Při změně se od částky 300 tisíc Kč (350 tisíc Kč pro děti narozené v roce 2024) odečte již vyplacená částka a zbytek se přepočítá podle vámi zvolené délky vyplácení.

Kde zažádat o rodičovskou?

O tuto dávku žádáte prostřednictvím formuláře – Žádosti o rodičovský příspěvek. Žádost můžete poslat online, jestliže máte Identitu občana (mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu) či datovou schránku. Osobně žádost podáváte na kontaktní pobočce Úřadu práce, která přísluší vašemu bydlišti.

Tip: Návod, jak zažádat o rodičovský příspěvek?

Co je třeba k žádosti o rodičovskou?

Na příslušný Úřad práce nezapomeňte donést:

Můžete u rodičovského příspěvku pracovat?

Ano, při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat. Musí ovšem být zajištěna péče o dítě mladší 2 let (například formou hlídání dítěte prarodiči, dětské skupiny či pobytu v jeslích nebo mateřské škole).

Děti do 2 let ovšem mohou navštěvovat jesle, mateřské školy či jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin měsíčně.

Rozdíl rodičovské a mateřské

Jen pro připomenutí uvádíme hlavní rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou:

  Peněžitá pomoc v mateřství Rodičovský příspěvek
Kdo má nárok? Matka a po šestinedělí otec Kterýkoliv z rodičů
Jak dlouho 196 dnů a 259 dnů u vícerčat až 4 roky (od roku 2024 jen 3 roky)
Měsíční příspěvek s předchozím příjmem  0 Kč – 49 440 Kč 50 Kč až 49 440 Kč (74 160 Kč u vícerčat)
Měsíční příspěvek bez předchozího příjmu 0 Kč 50 Kč až 13 000 Kč (u vícerčat 19 500 Kč)
Můžete pracovat Po šestinedělí Ano
Kde se vyřizuje? Váš zaměstnavatel (na OSSZ v případě OSVČ) Úřad práce

Rodičovský příspěvek lze dočerpat najednou při narození dalšího dítěte

Od poloviny roku 2021 lze při narození dalšího dítěte dočerpat rodičovský příspěvek najednou. Stačí, pokud rodič oznámí Úřadu práce, že se do rodiny narodilo nové nejmladší dítě.

Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu samostatně výdělečně činný.

O jednorázové výplatě částky nevede Úřad práce řízení ani nevydává rozhodnutí. Úřad práce zašle oprávněné osobě o této skutečnosti oznámení. Proti tomuto postupu můžete podat písemné námitky.

Výdaje státního rozpočtu na rodičovský příspěvek

V roce 2021 byly výdaje na rodičovský příspěvek ve výši 35,4 miliardy korun (v roce 2020 38,5 miliardy korun), v roce 2022 se vyplatilo na rodičovském příspěvku 33 miliard korun.

V roce 2023 bylo zatím (do konce října) vyplaceno na rodičovském příspěvku 26,17 miliardy korun. Za celý rok bude vyplaceno přibližně 31 miliard korun.

Rodičovský příspěvek je tedy sociální dávkou, na kterou se již třetím rokem v řadě vyplácí stále méně peněz.

Podle důvodové zprávy k novele zákona činí dopad vyššího příspěvku na státní rozpočet pro rok 2024 přibližně 400 mil. Kč. V roce 2025 pak 2,2 mld. Kč, v roce 2026 čtyři miliardy korun a následující rok 5,5 mld. Kč.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 158 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY