Rodičovský příspěvek v roce 2021 - kompletní info

21.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V současné době má balíček rodičovského příspěvku hodnotu 300 tisíc korun, u vícerčat 450 tisíc korun. Jak se mění výpočet rodičovského příspěvku v roce 2021?

Jste rozmrzení z výše rodičovského příspěvku?

Rodičovský příspěvek poroste?

Zdroj: Shutterstock

 Jaká je výše rodičovského příspěvku v současnosti?

Balík rodičovské má v současné chvíli hodnotu 300 tisíc korun, při narození dvojčat a vícerčat se potom rodičovský příspěvek zvyšuje na 450 tisíc Kč. Dobu čerpání rodičovského příspěvku si můžete zvolit a od toho se vám bude odvíjet výše měsíčního rodičovského příspěvku (maximální může mít výši 43 470 Kč (65 205 u vícerčat) a minimální 50 Kč).

Rodičovský příspěvek můžete čerpat do narození dalšího dítěte či do dovršení 4 let dítěte.

Kdo má nárok na rodičovskou?

Ze zákona má na rodičovský příspěvek nárok kterýkoliv z rodičů, jenž pečuje o dítě do věku 4 let. Na rozdíl od mateřské máte na rodičovský příspěvek nárok vždy, pokud máte dítě do 4 let věku. Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat.

Pobírat rodičovský příspěvek začíná matka či otec dítěte od skončení mateřské. Délku rodičovského příspěvku si může určit každý sám (až 4 roky). Pokud matka neměla nárok na mateřskou, tak se rodičovský příspěvek vyplácí ode dne narození dítěte. Pro nárok je důležité trvalé bydliště či aktuální trvalý pobyt na území ČR.


Čtěte také:

Jak je vysoká mateřská ve světě?

Mateřská u nás a na Slovenskou


Kdy je možné měnit výši rodičovského příspěvku?

Výši a délku vyplácení rodičovského příspěvku si můžete změnit každé 3 měsíce. Při změně se od částky 220 tisíc (či 330 tisíců vícerčat) odečte již vyplacená částka a zbytek se přepočítá podle vámi zvolené délky vyplácení.

Kde zažádat o rodičovskou?

O tuto dávku žádáte prostřednictvím formuláře - Žádosti o rodičovský příspěvek. Žádost podáváte na kontaktní pobočce úřadu práce, která přísluší vašemu bydlišti.

Co je třeba k žádosti o rodičovskou?

Na příslušný úřad práce si nezapomeňte přibalit:

  • občanský průkaz,
  • rodný list všech dětí do 4 let věku,
  • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství,
  • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem,
  • předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete rodičovský příspěvek pobírat.

Jaká je nejvyšší výše měsíčního rodičovského příspěvku?

Maximální měsíční částku se vám stanoví na základě vašeho předchozího příjmu, což si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Tip: Vypočítejte si výši rodičovského příspěvku v naší kalkulačce

Maximálně může rodič měsíčně pobírat 43 470 Kč (u vícerčat 65 205 Kč).

Nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek pro rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství má výši 10 000 Kč (dříve 7 600 Kč).

Pro rodiče (kteří neměli nárok na PPM) vícerčat je nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek 15 000 Kč, (dříve 11 400 Kč).

Minimální měsíční rodičovský příspěvek je 50 Kč.

Můžete u rodičovského příspěvku pracovat?

Ano, při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat. Musí ovšem být zajištěna péče o dítě mladší 2 let (například formou hlídání dítěte prarodiči, dětšké skupiny či pobytu v jeslích nebo mateřské škole).

Děti do 2 let ovšem může navštěvovat jesle, mateřské školy či nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin měsíčně.

Rozdíl rodičovské a mateřské

Jen pro připomenutí uvádíme hlavní rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou:

  Peněžitá pomoc v mateřství Rodičovský příspěvek
Kdo má nárok? Matka a po šestinedělí otec Kterýkoliv z rodičů
Jak dlouho 196 dnů a 259 dnů u vícerčat až do 4 let
Měsíční příspěvek s předchozím příjmem  8 430 Kč - 43 470 Kč  50 Kč až 43 470 Kč (u vícerčat 65 205 Kč)
Měsíční příspěvek bez předchozího příjmu 0 Kč 50 Kč až 10 000 Kč (u vícerčat 15 000 Kč)
Můžete pracovat Po šestinedělí Ano
Kde se vyřizuje? Váš zaměstnavatel (na OSSZ v případě OSVČ) Úřad práce

Další rozdíly uvádíme v devíti rozdílech mezi rodičovskou a mateřskou.

Rodičovský příspěvek lze dočerpat najednou při narození dalšího dítěte

Od 28. července 2021 lze při narození dalšího dítěte dočerpat rodičovský příspěvek najednou.

Stačí, pokud rodič oznámí úřadu práce, že se do rodiny narodilo nové nejmladší dítě.

Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu samostatně výdělečně činný.

O jednorázové výplatě částky nevede úřad práce řízení, ani nevydává rozhodnutí. Úřad práce zašle oprávněné osobě o této skutečnosti oznámení. Proti tomuto postupu můžete podat písemné námitky.

O kolik a kdy se rodičovský příspěvek naposled zvýšil?

Po dlouhých dohadech se v roce 2019 shodlo ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem financí, že celkový rodičovský příspěvek zvýší o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun od 1. ledna 2020, u vícerčat 450 tisíc korun.

Na rodičovský příspěvek dosáhli ti rodiče, kteří rodičovský příspěvek aktivně pobírali.

Kolik to stálo státní kasu?

Náklady na zvýšení rodičovského příspěvku by státní kasu přišly na více než 11,2 miliard korun při zvýšení rodičovské o 80 tisíc Kč pro děti do 4 let (dříve se uvádělo 8 až 9 miliard korun ročně) a při druhé variantě, kdy nárok na rodičovský příspěvek mají ti rodiče, kteří aktivně pobírají tuto dávku, by státní kasa měla vydat kolem 8,6 miliardy Kč. Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 150 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY