Jak zažádat o rodičovský příspěvek?

06.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V souvislosti s očekáváním nebo narozením přírůstku do rodiny vás čeká vyřizování spousty věcí. My vám ukážeme, jak doma elektronicky, nebo fyzicky na úřadu vyřídit rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek má v roce 2023 celkovou výši 300 000 Kč (pro rodiče vícerčat 450 000 Kč), pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2024 se zvyšuje na 350 000 Kč (pro rodiče vícerčat 525 000 Kč).

Vy si následně tuto částku rozdělujete na určitý počet měsíců (pro děti narozené do roku 2023 ji můžete čerpat do 4 let věku dítěte, pro děti narozené od 1. ledna 2024 do 3 let věku dítěte).

To, kolik můžete maximálně měsíčně čerpat, určuje výše vašeho či partnerova příjmu. Jestliže jste žádný příjem neměli či byl nízký, váš maximální měsíční rodičovský příspěvek činí 13 000 Kč.

Tip: Vypočítejte si výši rodičovského příspěvku, jak se liší pro děti narozené od 1. ledna 2024?

Rodičovský příspěvek doporučujeme vyřizovat přibližně měsíc před nástupem na rodičovskou dovolenou, ale o můžete o něj žádat až 3 měsíce zpětně.

Dítě pláce

Zdroj: Shutterstock

Jak si zažádat o rodičovský příspěvek online

O rodičovský příspěvek lze požádat snadno prostřednictvím aplikace MPSV Jenda:

Do aplikace se můžete přihlásit mnoha způsoby: eObčankou, mobilním klíčem eGovernmentu, bankovní identitou, MojeID atp.

Žádost lze poslat i elektronicky skrze vaši datovou schránku, kterou si můžete zdarma založit na jakémkoliv Czech POINTu. Rovněž můžete žádost poslat e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště.

Jak vyplnit žádost o rodičovský příspěvek online?

Otevřete si v aplikaci MPSV Žádost o rodičovský příspěvek, kde vyplníte identifikační údaje dětí do 4 let věku a identifikační údaje rodičů.

Dále vyplníte datum, od kterého chcete čerpat rodičovský příspěvek, a požadovanou měsíční výši rodičovského příspěvku.

Uveďte způsob, jakým chcete rodičovský příspěvek dostávat, a kam (adresu u způsobu výplaty skrze poštovní poukázku či číslo bankovního účtu při bezkontaktní výplatě).

Jestliže chcete dostávat rodičovský příspěvek poštovní poukázkou, je ještě nutné přiložit Souhlas s předáváním rodného čísla České poště.

Vyplňte kontakty na vás – mobilní číslo, e-mail, ID datové schránky a datum vyplnění žádosti.

Dále potvrďte, že žádný z rodičů nemá uloženou sankci za neplnění povinností související s řádným plněním školní docházky dítěte v rodině.

K žádosti přiložte vyfocený (klidně i pomocí chytrého telefonu) občanský průkaz (z obou stran) a fotku rodného listu. 

Jestliže si chcete nechat vyměřit výši měsíčního rodičovského příspěvku na základě příjmu partnera, je nutné přiložit Potvrzení o denním vyměřovacím základu druhého rodiče, kterému nebyla vyplácena peněžitá pomoc v mateřství.

Pokud vám není něco jasné, kontaktujte call centrum Úřadu práce ČR na čísle 800 77 99 00 či elektronicky na callcentrum@uradprace.cz.

Jestliže pošlete žádost osobním e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, musíte tuto žádost písemně či ústně potvrdit do 5 dnů.


Čtěte také:


Jak si zažádat o rodičovský příspěvek na úřadu

Doporučujeme si vytisknout a předvyplnit Žádost o rodičovský příspěvek​​ a vzít si s sebou:

  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti

Nicméně formulář mají na každém Úřadu práce ČR a můžete jej vyplnit až na místě.

Jak vyplnit žádost o rodičovský příspěvek?

I v listinné podobě žádosti vyplníte identifikační údaje dětí do 4 let věku a identifikační údaje rodičů, datum, od kterého chcete čerpat rodičovský příspěvek, a požadovanou měsíční výši rodičovského příspěvku.

Vyberete způsob, jakým chcete rodičovský příspěvek čerpat (formou poštovní poukázky, či na bankovní účet, je nutné jej uvést).

Pokud budete rodičovský příspěvek čerpat skrze poštovní poukázku, je nutné přiložit Souhlas s předáváním rodného čísla České poště.

Vyplníte rovněž kontaktní údaje – mobilní číslo, e-mail, ID datové schránky a datum vyplnění žádosti.

Dále vyplníte, že žádný z rodičů nemá uloženou sankci za neplnění povinností související s řádným plněním školní docházky dítěte v rodině.

Jestliže si chcete nechat vyměřit výši měsíčního rodičovského příspěvku na základě příjmu partnera, je nutné přiložit Potvrzení o denním vyměřovacím základu druhého rodiče, kterému nebyla vyplácena peněžitá pomoc v mateřství.

A to je vše, za jeden den můžete mít prakticky hotovo.

Před odevzdáním jakéhokoliv dokumentu si pečlivě zkontrolujte všechny informace, které uvádíte. Předejdete tím dalšímu obíhání úřadů.

Žádost s vaším podpisem je možné odeslat i poštou.

Jak žádat o rodičovský příspěvek – video od MPSV vám pomůže

Zdroj: YouTube.com / Úřad práce ČR

Kdy je nutné vyplnit a přiložit Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku?

Jestliže rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, pobíral nemocenské v souvislosti s porodem, musí přiložit Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku.

Dále toto potvrzení musí doložit i ten rodič, kterému peněžitou pomoc v mateřství vyplácel jiný příslušný orgán nemocenského pojištění, než je okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Ve všech zbylých případech si úřady potřebné věci přepošlou.

Tip: Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku

Nestihl/a jsem podat žádost o rodičovský příspěvek

Jestliže jste nestihli zažádat o rodičovský příspěvek v době, kdy vám již byla ukončena peněžitá pomoc v mateřství, nezoufejte. Můžete o něj požádat až 3 měsíce po skončení mateřské dovolené.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY