Co všechno musíte udělat, když se vám narodí dítě?

29.03.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Příchod nového člena rodiny je pokaždé velká událost, která rodičům přináší obrovský pocit štěstí. Před narozením miminka i po něm je však potřeba vyřídit také spoustu administrativních záležitostí, které se nevyplatí nechat na poslední chvíli. Které to jsou?

Ještě před porodem nezapomeňte požádat o peněžitou pomoc v mateřství

Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok každá budoucí maminka, která platila prostřednictvím svého zaměstnavatele v uplynulých dvou letech alespoň 270 dnů nemocenské pojištění. U žen pracujících jako OSVČ se jedná o 180 dnů během posledního roku, kdy si musely dobrovolně platit nemocenské pojištění.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství ženě vystaví ošetřující lékař, obvykle gynekolog, který v něm potvrdí očekávaný termín porodu. Formulář žena následně odevzdá svému zaměstnavateli a ten ho zašle na příslušnou pobočku sociální správy. Na mateřskou dovolenou žena poté nastupuje 6‒8 týdnů před očekávaným porodem. Podle zákona nesmí mateřská dovolená trvat méně než 14 týdnů, maximálně je to však 28 týdnů.


Co vše je nutné zařídit po porodu?


Na jaké dávky máte nárok po porodu?

Rodičovský příspěvek

 • Rodičovský příspěvek stát vyplatí všem bez ohledu na předchozí zaměstnání a výši výdělku. Čerpání obvykle navazuje na peněžitou podporu v mateřství a jeho výše je daná zákonem.
 • V současné době se jedná o 220 000 korun, které rodič může v měsíčních dávkách čerpat 2, 3 nebo 4 roky, maximálně však do 4 let věku dítěte.
 • Délku čerpání ale nemusíte určit napevno, v průběhu rodičovské dovolené je možné ji měnit.
 • O rodičovský příspěvek je nutné zažádat po skončení mateřské dovolené na úřadu práce, konkrétně na oddělení státní sociální podpory. Musíte zde doložit rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele a také doklad o délce vyplácení peněžité podpory v mateřství.
 • Pokud jste na mateřskou neměla nárok, zažádat můžete v den narození dítěte rovnou o rodičovský příspěvek, délka čerpání se pak však automaticky nastaví na 4 roky.
 • Bude se zvyšovat rodičovský příspěvek na 300 000?

Porodné

 • Rodiny s nízkými příjmy si také mohou zažádat o porodné. Nárok mají ty rodiny, kterým se narodí první či druhé dítě a jejich příjmy za předcházející čtvrtletí nepřesáhnou 2,7násobek životního minima.
 • Žádost se podává také na oddělení státní sociální podpory na příslušném úřadu práce.
 • Částka se poté vyplácí jednorázově, a to do 30 dnů ode dne přiznání.

Otcovská

 • Po porodu během šestinedělí má také otec nárok na dávku z nemocenského pojištění, tzv. otcovskou.
 • Otcovská se pobírá 7 dnů, které otec může během šestinedělí strávit doma s novorozencem.
 • Co vše je třeba vědět o otcovské

Další sociální dávky

 • S porodem dítěte se mění také životní a existenční minimum domácnosti.
 • Díky tomu a také díky vypadlému příjmu ženy, která je na mateřské nebo pobírá rodičovský příspěvek, může mít rodina nárok i na další sociální dávky.
 • Jde například o příspěvek na bydlení nebo dávky v hmotné nouzi.
 • Ověřte si také, jestli nemáte nárok na přídavky na děti.

Co dělat po narození dítěte

(foto: Shutterstock)

Jak vyřídit rodný list

Některé porodnice tuto službu zařizují samy a rodiče si pak rodný list pouze vyzvednou na matrice nebo jim přijde poštou. Pokud se tak nestane, tuto záležitost musí na matrice vyřešit osobně jeden z rodičů, většinou to však bývá tatínek. Je třeba dát si pozor na to, že rodný list se vyřizuje na městském úřadě obce, pod kterou spadá porodnice, kde dítě přišlo na svět, ne na matrice v místě trvalého bydliště.

Pro vystavení rodného průkazu miminka je nutné donést si s sebou na příslušný úřad také několik dokladů:

 • sezdané páry: občanské průkazy obou rodičů, oddací list a prohlášení o jméně dítěte,
 • svobodné matky: občanský průkaz, rodný list, prohlášení o jméně dítěte,
 • rozvedené matky: občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • ovdovělé matky: občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela.
 • U dětí narozených mimo manželství, kde bylo určeno otcovství, jsou to také doklady otce a prohlášení o určení otcovství.

Rodný list mohou převzít rodiče dítěte, prarodiče či sourozenci nebo dokonce zplnomocněný zástupce. Jakmile rodiče obdrží rodný list dítěte, je nutné také ohlásit jeho trvalý pobyt. To se provádí na obecním či městském úřadě.

 

Registrace u dětského lékaře

Ihned po návratu z porodnice by měli rodiče o narození miminka informovat pediatra, kterého svému dítěti již před porodem vybrali. Nejjednodušší volbou je samozřejmě lékař v místě trvalého bydliště, závisí to však čistě na rodičích. S pediatrem je třeba domluvit první návštěvu, která často probíhá v pohodlí domova.

Při návštěvě si lékař prohlédne rodný list miminka, propouštěcí zprávu z porodnice, dále také očkovací průkaz a kartičku pojištěnce. Poté provede první prohlídku a miminko důkladně zkontroluje, vyplní registrační list příslušné zdravotní pojišťovně a případně předepíše miminku potřebné léky. Žena by dále neměla zapomenout na gynekologickou prohlídku po šestinedělí.

Kam ještě narození dítěte nahlásit?

Registrujte svého potomka u zdravotní pojišťovny

 • Ode dne narození je dítě automaticky pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako jeho matka. Rodiče však nesmí zapomenout na pobočce této pojišťovny dítě zaregistrovat do 8 dnů od obdržení rodného listu.
 • K tomu je zapotřebí rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.
 • Pojišťovnu je možné případně i změnit, jde to však pouze jednou ročně.
 • Jak a kdy změnit zdravotní pojišťovnu

Informujte svého zaměstnavatele

 • Pokud byla žena před porodem zaměstnaná, o narození dítěte by měla informovat také svého zaměstnavatele a v mzdové účtárně odevzdat kopii rodného listu miminka.
 • Kromě toho bude zaměstnavatel také chtít vědět, který z rodičů bude žádat o slevu na dani na dítě.
 • Na co je prohlášení druhého z poplatníků

Přihlaste dítě k platbě za odvoz komunálního odpadu

 • Jednou z povinností rodičů je také nahlásit svého potomka k platbě za odvoz komunálního odpadu. To se dělá na příslušném městském úřadu v místě trvalého bydliště.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 35 krát

Články ze sekce: Spotřebitel