Kalkulačka mateřské 2022

Peněžitý příspěvek v mateřství (PPM neboli mateřská) se pobírá 28 týdnů, případně 37 týdnů pokud žena porodila dvě a více dětí. Vyplácí se od prvního dne nástupu na mateřskou dovolenou, tedy šest až osm týdnů před plánovaným porodem.

Mateřská je vyplácena z nemocenského pojištění, nárok na ni tedy mají pouze pojištěné matky. Výše mateřské závisí na dosahovaném příjmu. Čím vyšší příjmy, tím vyšší mateřská. Pokud žena nesplní podmínky pro přiznání mateřské (není účastna po danou dobu nemocenského pojištění) dostává ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek.

Mateřská se počítá z denního vyměřovacího základu, který se vypočte jako průměr na jeden den z vyměřovacího základu.

Redukce denního vyměřovacího základu

Denní vyměřovací základ pro výpočet ošetřovného se redukuje. Do první redukční hranice se počítá 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Výše mateřské

Mateřská je vyplácena od prvního dne a činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Podmínkou nároku na mateřskou je účast zaměstnankyně na pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Peněžitý příspěvek v mateřství

 

Kalkulačka mateřské vám po zadání měsíční hrubé mzdy vypočte výši mateřské v roce 2022.

 


Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) náleží maximálně 196 kalendářních dnů, případně 259 kalendářních dnů porodila-li žena dvě nebo více dětí.


 

Obecný výpočet mateřské

Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda * 12 měsíců) / 365 dnů.

Denní vyměřovací základ se redukuje pro mateřskou v roce 2022 následovně:

  • z částky do 1 298 Kč se počítá 100 %,
  • z částky do 1 946 Kč se počítá 60 %,
  • z částky do 3 892 Kč se počítá 30 %,
  • k částce nad 3 892 Kč se nepřihlíží.

Mateřská od prvního kalendářního dne činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 101 krát


Související články: