Kalkulačka mateřské 2024

Peněžitý příspěvek v mateřství (PPM neboli mateřská) se pobírá 28 týdnů, případně 37 týdnů pokud žena porodila dvě a více dětí. Vyplácí se od prvního dne nástupu na mateřskou dovolenou, tedy šest až osm týdnů před plánovaným porodem.

Mateřská je vyplácena z nemocenského pojištění, nárok na ni tedy mají pouze pojištěné matky. Výše mateřské závisí na dosahovaném příjmu. Čím vyšší příjmy, tím vyšší mateřská. Pokud žena nesplní podmínky pro přiznání mateřské (není účastna po danou dobu nemocenského pojištění) dostává ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek.

Mateřská se počítá z denního vyměřovacího základu, který se vypočte jako průměr na jeden den z vyměřovacího základu.

Redukce denního vyměřovacího základu

Denní vyměřovací základ pro výpočet ošetřovného se redukuje. Do první redukční hranice se počítá 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Výše mateřské

Mateřská je vyplácena od prvního dne a činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Podmínkou nároku na mateřskou je účast zaměstnankyně na pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Peněžitý příspěvek v mateřství

 

Kalkulačka mateřské vám po zadání měsíční hrubé mzdy vypočte výši mateřské v roce 2024.


Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) náleží maximálně 196 kalendářních dnů, případně 259 kalendářních dnů porodila-li žena dvě nebo více dětí.


 

Obecný výpočet mateřské

Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda * 12 měsíců) / 365 dnů.

Denní vyměřovací základ se redukuje pro mateřskou v roce 2024 následovně:

  • Z částky do 1 466 Kč se počítá 100 %
  • Z částky do 2 199 Kč se počítá 60 %
  • Z částky do 4 397 Kč se počítá 30 %
  • K částce nad  4 397 Kč se nepřihlíží

Mateřská od prvního kalendářního dne činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

 

Časté otázky

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nahrazující příjem, který se vyplácí v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozence. Podpůrčí doba činí 28 týdnů, pokud žena porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů. Žena nastupuje na mateřskou mezi 8 až 6 týdnem před plánovaným porodem.

Výše peněžitého příspěvku v mateřství se odvíjí od příjmu dosaženého v rozhodném období, kterým je 12 předcházejících měsíců. Z průměrného příjmu za 12 předcházejících měsíců se vypočte denní vyměřovací základ, který se následně redukuje a z něj se vypočte denní mateřská. Mateřská je vyplácena z nemocenského pojištění.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 111 krát


Související články: