Tři málo známé fakty o mateřské dovolené a peněžité pomoci v mateřství

20.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Budete nastupovat na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou? Anebo už na ní právě jste? Přečtěte si několik málo známých faktů, které vás možná překvapí.

Ženu nebo muže, kteří budou pečovat o dítě, je povinen zaměstnavatel uvolnit ze zaměstnání, aby mohli čerpat mateřskou dovolenou, při které je pobírána dávka peněžitá pomoc v mateřství od příslušné OSSZ. Hned na to navazuje dovolená rodičovská, během které je pobírán rodičovský příspěvek od Úřadu práce. Ten není na rozdíl od PPM podmíněn získanou dobou pojištění. Co ale o obou dávkách možná nevíte?

  1. Místo mateřské se může čerpat nemocenská
  2. U nemocenského v souvislosti s těhotenstvím a porodem se (ne)dodržují vycházky
  3. Otec má nárok na stejně dlouhou mateřskou

1. Místo mateřské se může čerpat nemocenská

Už v úvodu jsme zmínili, že je pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství nutné získat potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění. Všeobecně platí, že žadatel o dávku musí být v době nástupu na mateřskou nemocensky pojištěn. Ženy zaměstnankyně, ale i muži dále musí splnit potřebnou délku účasti na nemocenském pojištění o délce 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na dávku.

Nemocenské pojištění je odváděno ze mzdy jako součást pojištění sociálního. U OSVČ však součástí sociálního důchodového pojištění není, a proto si jej musí platit samy. Pro nárok na PPM musí být taktéž pojištěny před nástupem a dále také musejí splnit délku pojištění 180 dní v období jednoho roku před nástupem na mateřskou a zároveň musí účast na pojištění trvat aspoň 270 dnů v posledních dvou letech. Mnoho OSVČ si však nemocenské pojištění neplatí, a proto často nesplní podmínky ani tehdy, pokud si začaly dobrovolné nemocenské platit v začátku těhotenství.

Pokud žena nemá nárok na PPM, je dobré vědět, že v takovém případě může být PPM alespoň z části nahrazena nemocenskou. Ošetřující lékař může totiž rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti z důvodu těhotenství a porodu, pokud je mu od OSSZ doloženo, že žena nemá nárok na PPM. Ta bude náležet od počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu a náležet bude do konce 6. týdne po porodu za předpokladu, že je žena práce schopná.

I zde je však třeba splnit podmínky nároku na nemocenské dávky.

Čtěte také: Čerpání nemocenského v souvislosti s porodem u OSVČ

Čerpání mateřské dovolené oběma rodiči

Zdroj: Shutterstock

 

U nemocenského v souvislosti s těhotenstvím a porodem se (ne)dodržují vycházky

Jestliže žena během období těhotenství čerpá dočasnou pracovní neschopnost kvůli nemoci, úrazu anebo zdravotním obtížím spojeným s těhotenstvím, lékař předepíše vycházky. Ty je žena povinná dodržovat a prokazovat se při případné kontrole zaměstnavatele nebo OSSZ.

Pokud je však čerpáno zmíněné nemocenské v souvislosti s porodem od 6. týdne před očekávaných termínem a do konce 6. týdne po porodu, nebude se zde stanovovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, díky čemuž nebude nutné dodržovat vycházky.

Čtěte také: Kdy se do nároku na mateřskou může započítat i doba studia?

Otec má nárok na stejně dlouhou mateřskou

Peněžitou pomoc v mateřství je možné čerpat až 28 týdnů v případě narození jednoho dítěte. Pokud se narodí 2, nebo dokonce více dětí, doba se prodlužuje až na 37 týdnů. Nejpozději měsíc před koncem mateřské je pak vhodné zažádat o rodičovský příspěvek, aby rodičovská dovolená přímo navazovala.

Zajímavostí je, že kromě matky má na peněžitou pomoc v mateřství nárok i otec, když se na péči o dítě s matkou písemně dohodne. Pokud splní podmínky účasti na pojištění, může čerpat 22, nebo v případě více dětí 31 týdnů PPM. Takže se celkově rodině doba mateřské téměř zdvojnásobí. Podmínkou je, že v prvních šesti týdnech po porodu může PPM čerpat výhradně matka, otec nejdříve od 7. týdne.  

Důležité je však zmínit, že u rodičovského příspěvku a rodičovské dovolené něco takového neplatí. Tam jde totiž předně o výši rodičovského příspěvku, který pro jedno dítě narozené před 1. lednem 2024 činí 300 000 Kč a pro více dětí 450 000 Kč. U dětí narozených po zmíněném datu půjde o 350 000 Kč pro jedno dítě.

Tato dávka pak platí na nejmladší dítě v domácnosti. Není tedy možné, aby matka vyčerpala 300 000 Kč a otec při prostřídání se na rodičovské také 300 000 Kč. Vždy náleží jen ona jedna částka na dítě nebo děti.

Čtěte také: Otec na mateřské dovolené: co potřebujete vědět?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY