Dávky z nemocenského pojištění

Nárok na dávky z nemocenského pojištění mají osoby, které jsou účastny nemocenského pojištění. Z nemocenského pojištění jsou vypláceny čtyři následující dávky:

Dávky z nemocenského pojištění mohou získat osoby, které jsou účastny nemocenského pojištění. U zaměstnaných osob je účast povinná. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně. Pouze OSVČ, které si platí dobrovolně nemocenské pojištění, pak mají nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. K dobrovolné platbě nemocenského pojištění se jako OSVČ přihlásíte na okresní správě sociálního zabezpečení.

Výše dávek z nemocenského pojištění se určuje z denního vyměřovacího základu (DVZ), který se u zaměstnanců zjistí jednoduše. Příjem za posledních 12 měsíců se vydělí počtem kalendářních dní v tomto období.

Denní vyměřovací základ: (25 000 hrubé mzdy x 12 měsíců) : 365 = 822 Kč

Tento denní vyměřovací základ se redukuje v roce 2020 následovně:

  • Z částky do 1 162 Kč se počítá 90 % (100 % u mateřské).
  • Z částky do 1 742 Kč se počítá 60 %.
  • Z částky do 3 484 Kč se počítá 30 %.
  • K částce nad 3 484 Kč se nepřihlíží.

Redukovaný DVZ z částky do 1 162 Kč se v roce 2020 počítá v uvedeném příkladě takto: 90 % z 822 Kč = 740 Kč. Výše podpory pak za každý kalendářní den činí 60 %, 66 %, 72% redukovaného denního vyměřovacího základu, podle toho o kolikátý den pracovní neschopnosti jde. Konkrétní výpočet si provededete v naší kalkulačce nemocenské. To platí pro nemocenskou, u ošetřovného 0,6 %, u mateřské a vyrovnávacího příspěvku v mateřství činí výše podpory za každý kalendářní den 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany v okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek.

Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 13 krát


Související články: