Kalkulačka nemocenské pro rok 2024

V případě pracovní neschopnosti nejprve zaměstnanci poskytuje náhradu mzdy zaměstnavatel a to za dny, které jsou pro zaměstnance dny pracovními. Od 15. kalendářního dne začne zaměstnanec v pracovní neschopnosti pobírat nemocenskou, kterou vyplácí příslušná OSSZ. Podpůrčí doba u nemocenské začíná 15. kalendářní den a končí dnem, kdy končí dočasná pracovní neschopnost. Maximální podpůrčí doba pro pobírání nemocenské činí 380 dní. Nemocenská se poskytuje za kalendářní dny.

Výpočet nemocenské 2024

Základem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, který se odvíjí od dosaženého příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je hrubý příjem v 12 předcházejících kalendářních měsících připadající na jeden den. Denní vyměřovací základ se následně redukuje. Denní nemocenská pak činí nově od roku 2018:

  • 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. - 30. den pracovní neschopnosti,
  • 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 31. - 60. den pracovní neschopnosti,
  • 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu od 61. dne pracovní neschopnosti.

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu jsou pro rok 2024 stanoveny následovně:

  • I. redukční hranice je 1 466 Kč (započítává se z 90 %)
  • II. redukční hranice je 2 199 Kč (od 1 466 Kč do 2 199 Kč se započítává z 60 %)
  • III. redukční hranice je 4 397 Kč (od 2 199 Kč do 4 397 Kč se započítává z 30 %).

 

Kalkulačka nemocenské po zadání průměrné měsíční hrubé mzdy vypočte výši nemocenské v roce 2024


Průměr hrubých měsíčních příjmů za posledních 12 měsíců před pracovní neschopností.
Uveďte počet kalendářních dnů od 1. dne pracovní neschopnosti (karantény).


Obecný výpočet nemocenské

Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda * 12 měsíců) / 365 dnů.

Denní vyměřovací základ se redukuje pro nemocenskou v roce 2024 následovně:

  • Z částky do 1 466 Kč se počítá 90 %
  • Z částky do 2 199 Kč se počítá 60 %
  • Z částky do 4 397 Kč se počítá 30 %
  • K částce nad  4 397 Kč se nepřihlíží

Nemocenská od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. - 30. kalendářní den, 66 % za 31. - 60. kalendářní den a 72 % od 61. kalendářního dne.

Zajímá vás výpočet nemocenské?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 343 krát


Související články: