Kalkulačka nemocenské pro rok 2022

V případě pracovní neschopnosti nejprve zaměstnanci poskytuje náhradu mzdy zaměstnavatel a to za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními, přičemž za první tři dny se náhrada mzdy neposkytuje. Od 15. kalendářního dne začne zaměstnanec v pracovní neschopnosti pobírat nemocenskou, kterou vyplácí příslušná OSSZ. Podpůrčí doba u nemocenské začíná 15. kalendářní den a končí dnem, kdy končí dočasná pracovní neschopnost. Maximální podpůrčí doba pro pobírání nemocenské činí 380 dní. Nemocenská se poskytuje za kalendářní dny.

Výpočet nemocenské 2022

Základem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, který se odvíjí od dosaženého příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je hrubý příjem v 12 předcházejících kalendářních měsících připadající na jeden den. Denní vyměřovací základ se následně redukuje. Denní nemocenská pak činí nově od roku 2018:

  • 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. - 30. den pracovní neschopnosti,
  • 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 31. - 60. den pracovní neschopnosti,
  • 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu od 61. dne pracovní neschopnosti.

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu jsou pro rok 2022 stanoveny následovně:

  • I. redukční hranice je 1 298 Kč (započítává se z 90 %)
  • II. redukční hranice je 1 946 Kč (od 1 298 Kč do 1 946 Kč se započítává z 60 %)
  • III. redukční hranice je 3 892 Kč (od 1 946 Kč do 3 892 Kč se započítává z 30 %).

Zajímá vás výpočet nemocenské?

Kalkulačka nemocenské po zadání průměrné měsíční hrubé mzdy vypočte výši nemocenské v roce 2022
Obecný výpočet nemocenské

Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda * 12 měsíců) / 365 dnů.

Denní vyměřovací základ se redukuje pro nemocenskou v roce 2022 následovně:

  • Z částky do 1 298 Kč se počítá 90 %
  • Z částky do 1 946 Kč se počítá 60 %
  • Z částky do 3 892 Kč se počítá 30 %
  • K částce nad 3 892 Kč se nepřihlíží

Nemocenská od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. - 30. kalendářní den, 66 % za 31. - 60. kalendářní den a 72 % od 61. kalendářního dne.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát


Související články: