Kalkulačka nemocenské pro rok 2023

V případě pracovní neschopnosti (způsobené nemocí úrazem, či nařízenou karanténou) nejprve zaměstnanci poskytuje náhradu mzdy zaměstnavatel a to za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními. Od 15. kalendářního dne začne zaměstnanec v pracovní neschopnosti pobírat nemocenskou, kterou vyplácí příslušná OSSZ. Podpůrčí doba u nemocenské začíná 15. kalendářní den a končí dnem, kdy končí dočasná pracovní neschopnost. Maximální podpůrčí doba pro pobírání nemocenské činí 380 dní. Nemocenská se poskytuje za kalendářní dny.

Výpočet výše nemocenské 2023

Základem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ, který se odvíjí od dosaženého příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je hrubý příjem v 12 předcházejících kalendářních měsících připadající na jeden den. Denní vyměřovací základ se následně redukuje.

Denní nemocenská pak činí nově od roku 2018:

 • 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. - 30. den pracovní neschopnosti,
 • 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za 31. - 60. den pracovní neschopnosti,
 • 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu od 61. dne pracovní neschopnosti.

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu jsou pro rok 2023 stanoveny následovně:

 •  I. redukční hranice je 1 345 Kč (započítává se z 90 %)
 • II. redukční hranice je  2 017 Kč (od 1 345 Kč do 2 017 Kč se započítává z 60 %)
 • III. redukční hranice je 4 033 Kč (od 2 017 Kč do 4 033 Kč se započítává ze 30 %).

Zajímá vás výpočet nemocenské?

Kalkulačka nemocenské po zadání průměrné měsíční hrubé mzdy vypočte výši nemocenské v roce 2023.
Obecný výpočet nemocenské

Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda * 12 měsíců) / 365 dnů.

Denní vyměřovací základ se redukuje pro nemocenskou v roce 2023 následovně:

 • Z částky do 1 345 Kč se počítá 90 %
 • Z částky do 2 017 Kč se počítá 60 %
 • Z částky do 4 033 Kč se počítá 30 %
 • K částce nad 4 033 Kč se nepřihlíží

Nemocenská za kalendářní dny nemoci činí

 • 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za 15. - 30. kalendářní den,
 • 66 % za 31. - 60. kalendářní den a
 • 72 % od 61. kalendářního dne.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát


Související články: