Otec na mateřské dovolené: co potřebujete vědět?

23.09.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Na mateřskou nemusí nastoupit pouze matka dítěte. Peněžitou pomoc v mateřství může čerpat i otec. Má to však trošku jiná pravidla. Jaká?

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění, díky čemuž ji může čerpat ta osoba, která bude pečovat o dítě a u níž byla splněna potřebná doba účasti. Podmínky nároku určuje zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.

Kdy má otec nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Otec má nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství za stejných okolností jako matka. V den nástupu na mateřskou musí být nemocensky pojištěn. Dále také musí splnit dobu účasti na pojištění v rozsahu 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Pokud je otec dítěte OSVČ, musí si sám dobrovolně platit nemocenské pojištění. Před dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství musí navíc splnit 180denní účast na pojištění a dále být také pojištěn alespoň 270 dnů v období 2 let před nástupem.

Ochranná lhůta u mužů na mateřské

Pokud žena dostane výpověď v zaměstnání, nárok na peněžitou pomoc v mateřství jí může zachránit ještě ochranná lhůta. Ta trvá 180 dnů od zániku pojištění. Je však také závislá na tom, jak dlouhá byla účast na pojištění. ČSSZ na svých stránkách uvádí příklad, že pokud by účast trvala jen 3 měsíce, ochranná lhůta se také zkrátí na 3 měsíce.

U muže pro změnu trvá ochranná lhůta jen 7 dnů od skončení zaměstnání anebo u OSVČ 7 dnů po zániku účasti na nemocenském pojištění.

Otec na mateřské dovolené 2020 - žádost, výše, pojištění

Zdroj: Shutterstock

Jak dlouho trvá mateřská dovolená u otce?

Peněžitá pomoc v mateřství se jakožto dávka poskytuje 28 týdnů, u narození dvou a vice dětí 37 týdnů. Matka na ni nastupuje 8 až 6 týdnů před porodem s tím, že do konce šestinedělí dávka náleží pouze jí. Do této doby tedy musí s dítětem zůstat doma ona.

Otec nebo manžel ženy může na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve 7. týden po porodu dítěte, doma musí strávit nejméně 7 po sobě jdoucích dní. Na poskytnutí peněžité pomoci v mateřství bude mít nárok 22 týdnů anebo 31 týdnů, jestliže se narodily 2 děti nebo vícerčata. U otce se totiž do původních 28 týdnu nebo 37 týdnů započítá i doba, během které pobírala dávku matka. V praxi tedy otec nenastupuje kompletně na mateřskou místo matky, ale vystřídá se s ní.

Jak muž zažádá o peněžitou pomoc v mateřství?

Muž nebude podávat klasickou Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, kterou žena dostane u svého gynekologa. Bude potřebovat tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče. Tu si může stáhnout na internetu, k dispozici by měla být i na pracovištích OSSZ.

Její součástí je i tzv. písemná dohoda mezi ženou a mužem. V dokumentu se uvede datum, od kterého bude o dítě doma pečovat otec, termín porodu a podpis matky. Ten musí být úředně ověřen, což lze provést přímo na OSSZ. Uvedené datum nesmí předcházet datu, ve kterém má dojít k úřednímu ověření podpisu, nesmí se také překrývat s dobou, kterou tráví na mateřské žena s dítětem.

V příloze tiskopisu si budete muset nechat potvrdit zaměstnavatelem započitatelný příjem.

 

Jak se vypočítává výše mateřské u otce dítěte?

Výše peněžité pomoci v mateřství bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, který se zredukuje pomocí 3 redukčních hranic, které vypadají takto:

  • Do částky 1 162 Kč se počítá 100 %.
  • Do částky 1 742 Kč se počítá 60 %.
  • Do částky 3 484 Kč se počítá 30 %.

K částce nad 3. redukční hranici se již nepřihlíží.

Jedete na skutečnou dovolenou? Hledáte cestovní pojištění na míru?

Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním.

Přesnou výši si můžete spočítat na naší kalkulačce mateřské. Dávka se vyplácí zpětně, a to buď na bankovní účet anebo prostřednictvím poštovní poukázky na adresu bydliště.

Zdroj: ČSSZ


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ