Jak ovlivní výši mateřské zkrácený úvazek nebo nemocenská

28.08.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Právě jste zjistila, že čekáte miminko a uvažujete o tom, že přejdete na zkrácený úvazek? Anebo máte problémové těhotenství a budete muset nastoupit na neschopenku? Ovlivní to nějak nárok na mateřskou anebo její výši? A co pro vás bude finančně výhodnější?

Peněžitá pomoc v mateřství anebo zkráceně mateřská je jednou z 6 dávek, které lze čerpat z nemocenského pojištění. Nastupuje se na ni 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Trvá 28 týdnů při narození jednoho miminka a 37 týdnů u narození dvojčat a více dětí.

Kdy vzniká nárok na mateřskou dovolenou?

Aby mohl vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí být daná osoba v den nástupu na dávku nemocensky pojištěna anebo v ochranné lhůtě. Ta činí 180 dnů od zániku pojištění, resp. od ukončení zaměstnání.

Další podmínkou je, že musíte být nemocensky pojištěni minimálně 270 dnů v posledních dvou letech s tím, že se účast sčítá, pokud jste např. v této době změnili zaměstnavatele.

Aby měla na mateřskou nárok OSVČ, musí si sama platit nemocenské pojištění. Účast musí být alespoň 180 dnů během jednoho roku před nástupem na dávku. Zároveň také musí splnit dobu pojištění 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na dávku.

Výše mateřské a zkrácený úvazek, nemocenská, DPN

Zdroj: Shutterstock

Jaká je měsíční výše nemocenského pojištění?

Zaměstnavatel za zaměstnance odvede ze superhrubé mzdy 24,8 % na sociální pojištění (25 % před červencem 2019). Z toho odvody na nemocenské pojištění činí 2,1 % (2,3 % před červencem 2019). Se zrušením karenční doby u nemocenské tedy došlo i ke snížení superhrubé mzdy ze 134 % na 133,8 %.

Snížily se také minimální zálohy na pojistné v roce 2019 pro OSVČ. Z částky 138 Kč měsíčně spadly na 126 Kč.

Má těhotná zaměstnankyně nárok na zkrácený úvazek?

V zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a přesněji pak v § 241 je jasně uvedeno, že zaměstnavatel musí vyhovět těhotné zaměstnankyni, osobě pečující o dítě do 15 let anebo zaměstnanci, který prokazatelně sám a dlouhodobě pečuje o osobu ve stupni závislosti II, III nebo IV, pokud žádá o zkrácení pracovního úvazku anebo jinou úpravu pracovní doby. Žádost lze zamítnout pouze tehdy, pokud tomu brání vážné provozní důvody, které musí zaměstnavatel prokázat.

Výše peněžité pomoci v mateřství a zkrácený úvazek

Při přestupu na zkrácený úvazek se nic nemění na tom, že je zaměstnanci odváděno sociální a zdravotní pojištění. Nadále je tedy odváděno i pojištění nemocenské. Těhotná žena na zkráceném úvazku bude v den nástupu na mateřskou pojištěna, při splnění podmínek bude moci dávku čerpat.

Výše peněžité pomoci v mateřství bude činit 70 % z redukovaného vyměřovacího základu za 1 den. Pro účely výpočtu bude rozhodný příjem za 12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou. Průměrný příjem za den se ještě navíc upravuje podle redukčních hranic, které vypadají takto:

  • Do 1 162 Kč se počítá 100 %.
  • Od 1 163 Kč do 1 742 Kč se počítá 60 %.
  • Od 1 742 Kč do 3 484 Kč se počítá 30 %.
  • K částce nad 3 484 Kč už se nepřihlíží.

Pokud v těhotenství přestoupíte z plného úvazku na zkrácený, sníží se vám mzda a společně s tím i denní vyměřovací základ, ze kterého se bude počítat výše peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že přechod na zkrácený úvazek nesníží jen vaše příjmy během zaměstnání, ale i výši mateřské.

 

Ovlivní neschopenka v těhotenství výši mateřské?

Těhotná zaměstnankyně může z důvodu těhotenství nastoupit na dočasnou pracovní neschopnost, jestliže lékař uznal, že se jedná o rizikové těhotenství. Prvních 14 dní na neschopence vám bude náležet náhrada mzdy od zaměstnavatele. Následně začnete až do dne nástupu na mateřskou pobírat nemocenské dávky.

Nutností na neschopence je dodržování léčebného režimu, který určil ošetřující lékař, a stanovených vycházek. I na těhotné ženy může kdykoliv přijít kontrola.

Snížení příjmu kvůli nemocenskému nijak výši peněžité pomoci v mateřství neovlivní, protože je vždy vypočítávána ze mzdy nebo platu zaměstnance za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. Redukovaný denní vyměřovací základ se tedy bude zjišťovat za skutečně odpracované dny zaměstnankyně v tomto období. Nemocenská výši mateřské nesnižuje a pro výplatu dávky je tedy finančně výhodnější než práce na zkrácený úvazek.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 53 krát

Články ze sekce: DANĚ