Mateřskou nedostane každý. Komu nevzniká nárok?

24.08.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Plánujete anebo už rovnou čekáte dítě? V tom případě byste měli vědět, že na mateřskou dovolenou nemá nárok každý. Kdy od OSSZ nic nedostanete?

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění. Náleží buď matce, nebo otci, který bude pečovat o narozené dítě. Na mateřskou může vzniknout nárok i osobě, která převzala dítě do náhradní rodinné péče.

Jak dlouho trvá mateřská?

Na mateřskou se nastupuje 8 až 6 týdnů před plánovaným termínem porodu. Trvá 28 týdnů u narození jednoho dítěte a 37 týdnů při narození dvou a více dětí. Termín nástupu si určí sama zaměstnankyně. Pokud tak neučiní, za den nástupu se bere první den 6. týdne před očekávaným porodem.

Jak vysoká je peněžitá pomoc v mateřství?

Výše dávky je 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Ten se bude zjišťovat za předchozích 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. Výše peněžité pomoci v mateřství je navíc upravována ještě podle tři redukčních hranic. Přesnou částku si můžete vypočítat na naší kalkulačce pro výpočet mateřské.

Kdo má a kdo nemá nárok na mateřskou

Zdroj: Shutterstock

Komu nevzniká nárok na mateřskou?

Protože je peněžitá pomoc v mateřství dávkou nemocenského pojištění, je nutné splnit potřebnou dobu účasti. Přesněji musíte být pojištěni v den nástupu na dávku (nebo být v ochranné lhůtě) a dále také mít účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Ochranná lhůta trvá 180 dní od konce zániku pojištění a slouží k ochraně těch těhotných, kterým skončilo zaměstnání. OSVČ pak mají nárok na mateřskou, jen pokud si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Účast musí být alespoň 180 dní během jednoho roku před nástupem na dávku. Dále také musí být pojištěny alespoň 270 dní v posledních dvou letech.

Nárok na mateřskou tedy nevzniká těm osobám, které nesplnily potřebnou účast na nemocenském pojištění. Kdo to tedy v praxi je?

Uchazeči o zaměstnání v evidenci na ÚP a mateřská

Nárok na mateřskou dovolenou uchazeči o zaměstnání v evidenci na úřadu práce může vzniknout, jen pokud je v ochranné lhůtě. Pokud není, v evidenci na UP není ani plátcem nemocenského pojištění, tudíž na dávku nedosáhne.

Nástup na mateřskou z rodičovské dovolené?

Peněžitou pomoc v mateřství mohou mít i ty maminky, které jsou na rodičovské dovolené s dítětem do 4 let. Ale jen v případě, že mají stále platnou pracovní smlouvu. Nový denní vyměřovací základ se navíc porovná s tím, který byl vypočten u první mateřské. Pro stanovení peněžité pomoci v mateřství se použije vyšší vyměřovací základ.

Pokud daná osoba navázala nový pracovní poměr v období rodičovské, musí splnit potřebnou dobu pojištění. Pokud jí pracovní poměr skončil a nový neuzavřela, na mateřskou nebude mít nárok.

DPP a peněžitá pomoc v mateřství

Pokud pracujete na dohodu o provedení práce a vaše měsíční odměna přesáhne 10 000 Kč, začne se vám odvádět pojištění včetně toho nemocenského. Následně už jen musíte pro nárok na dávku splnit potřebnou dobu účasti. Budoucím maminkám (nebo tatínkům) nárok nevzniká, pokud si vydělají méně, než je rozhodný limit. Není zde navíc žádná ochranná lhůta.

 

Kdy studenti dosáhnou na peněžitou pomoc v mateřství?

Studentka na dávku peněžité pomoci v mateřství nedosáhne, protože doba studia není dobou pojištění. Byla by však do pojištění započítána tehdy, pokud by studium úspěšně dokončila a následně nastoupila do zaměstnání, kde by jí ze mzdy bylo odváděno nemocenské pojištění. Studium by však muselo spadat do dvou let před nástupem na dávku. V takovém případě a při splnění 270 dní pojištění by jí měla být peněžitá pomoc v mateřství přiznána.

Co dělat, když mi nevznikne nárok na mateřskou?

Osoby, kterým nebude přiznána peněžitá pomoc v mateřství, mají bez rozdílu při narození dítěte nárok na rodičovský příspěvek. Ten může být přiznán ode dne porodu.

Zdroj: OSSZ


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY