Kdy máte nárok na mateřskou? Praktické příklady

26.09.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro přiznání peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské) musí být splněny zákonné podmínky. Jaké podmínky? Kdy není mateřská vůbec přiznána?

Mateřská se pobírá 28 týdnů a při vícečetném porodu 37 týdnů. Nárok na mateřskou vzniká 8. až 6. týdnů před očekávaným dnem porodu. Výše mateřské se vypočítává z denního vyměřovacího základu, kterým je zpravidla rozhodný příjem za posledních 12 kalendářních měsíců. Čím vyšší příjem, tím vyšší mateřská. Z důvodu redukce při výpočtu mateřské však náhradový poměr s rostoucím příjmem klesá. V přiložené tabulce máme vypočtenu měsíční mateřskou dle v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy dle výpočtové formule roku 2016.

Průměrná měsíční mzda Měsíční mateřská Průměrná měsíční mzda Měsíční mateřská

11 000 Kč

7 620 Kč

29 000 Kč

19 620 Kč

14 000 Kč

9 690 Kč

35 000 Kč

22 080 Kč

17 000 Kč

11 760 Kč

40 000 Kč

24 150 Kč

20 000 Kč

13 830 Kč

50 000 Kč

26 460 Kč

23 000 Kč

15 900 Kč

60 000 Kč

28 530 Kč

26 000 Kč

17 970 Kč

70 000 Kč

30 600 Kč

vlastní výpočet autora

Na mateřské může být i otec dítěte

Na základě písemné dohody mezi matkou a otcem dítěte může být na mateřské i otec dítěte, ale až od 7. týdne. Otec dítěte může tedy čerpat mateřskou 22 týdnů. Podmínkou je však uzavření písemné dohody mezi otcem a matkou. V písemné dohodě je potřeba uvést den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den narození dítěte, podpis matky a otce dítěte. Potřebnou administrativu je potřeba vyřídit na příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).

Nutná doba pojištění

Pro přiznání mateřské musí být v den nástupu na mateřskou trvat zaměstnankyni účast na nemocenském pojištění nebo musí nastoupit na nemocenskou v ochranné 180denní lhůtě po skončení zaměstnání a současně musí zaměstnankyně získat dobu pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech. Pokud nejsou tyto zákonné podmínky splněny, tak nemůže být mateřská přiznána a od narození dítěte náleží pouze rodičovský příspěvek.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková pracovala v posledních dvou letech pouze na dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Protože z měsíční odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně, tak paní Novákové nevznikne nárok na mateřskou. I když tedy paní Nováková měla v některých měsících příjem 20 000 Kč, protože pracovala pro dva zaměstnavatele současně, tak nebude mateřskou pobírat.

Praktický příklad 2)

Paní Pokorná je v posledních dvou letech v evidenci na úřadu práce. Protože evidence na úřadu práce nezakládá účast na nemocenském pojištění, tak paní Pokorná nebude mít nárok na mateřskou.

Praktický příklad 3)

Slečna Veselá je v evidenci na úřadu práce, před evidencí na úřadu práce však pracovala čtyři roky na standardní pracovní smlouvu. Protože paní Veselá nastoupí na mateřskou v zákonné 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, tak paní Veselé vznikne nárok na mateřskou, přestože v současné době je v evidenci na úřadu práce.

Praktický příklad 4)

Paní Konečná je v současné době na rodičovské dovolené se svoji dcerou Janou. Přestože paní Konečná nastoupí na další mateřskou v době pobírání rodičovského příspěvku, tak bude mít paní Konečná na mateřskou na další dítě nárok. Když vznikne zaměstnankyni za dobu trvání stejného zaměstnání nárok na další mateřskou v období do čtyř let věku předchozího dítěte, tak se mateřská počítá ze stejného denního vyměřovacího základu jako v případě prvního dítěte.

Praktický příklad 5)

Paní Malá má vysoké příjmy z pronájmu a kapitálového majetku. Protože tyto příjmy nezakládají účast na nemocenském pojištění, tak paní Malé nevznikne nárok na mateřskou.

Praktický příklad 6)

Slečna Černá je studentkou vysoké školy. Během studia neměla slečna Černá žádné příjmy zakládající účast na nemocenském pojištění. Protože doba studia se nehodnotí do potřebné doby pojištění pro vznik nároku na mateřskou, tak slečně Černé nevznikne nárok na mateřskou.

Praktický příklad 7)

Paní Svobodová pracuje po dvouleté nezaměstnanosti pouze 6 měsíců. Ani paní Svobodové tedy nevzniká nárok na mateřskou, protože evidence na úřadu práce se nezapočítává a po evidenci na úřadu práce nezískala potřebnou dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 dní v posledních dvou letech.

Praktický příklad 8)

Paní Hájková pracuje poslední dva roky na zkrácený úvazek. Paní Hájková splní podmínku účasti na nemocenském pojištění a získala potřebnou dobu pojištění, proto vznikne paní Hájkové nárok na mateřskou, a to i při práci na zkrácený úvazek. Z důvodu práce na zkrácený úvazek má paní Hájková nižší rozhodný příjem, proto bude mít nižší mateřskou než kdyby pracovala na plný úvazek.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY