Krátce o autorovi Petr Gola

Petr Gola Petr Gola píše pro Finance.cz články srovnávající daňové, sociální i obecně vzato ekonomické podmínky ve státech OECD a EU. Působil jako účetní-ekonom a finanční controler, v současnosti se věnuje publikační činnosti. Vydal mimo jiné matematickou knihu "Cvičíme s matikou".

Napište autorovi

Zpět na seznam všech autorů

Články uživatele Petr Gola

Jak velké jsou rozdíly mezi důchody? Liší se moc, nebo málo?

27. 9. 2022

Výpočet starobního důchodu je v Česku výhodný pro lidi s nízkými příjmy, pro lidi s vysokými příjmy je nevýhodný. Rozdíly v přiznaných starobních důchodech nejsou příliš velké. Podívejme se na praktické příklady.

Důchod: Na co by měly OSVČ zapomenout?

26. 9. 2022

Osoby samostatně výdělečně činné mají ve většině případů nižší státní důchod než zaměstnanci. Rozdíl je mnohdy velmi výrazný. Této skutečnosti by měly OSVČ v dostatečném předstihu přizpůsobit své důchodové rozhodování.

Kdo má starobní důchod nižší než 13 tisíc korun?

21. 9. 2022

Někteří penzisté mají skutečně nízké důchody. Podívejme se v praktických příkladech, jak se může stát, že je měsíční starobní důchod nižší než 13 000 Kč.

Špatné naplánování předčasného důchodu

20. 9. 2022

Na praktickém příkladu si vypočítáme, že není jedno, kdy se do předčasného důchodu odejde. Kdy může týden práce navíc znamenat vyšší důchod o téměř 800 Kč?

Kolik skutečně platí podnikatelé na sociálním pojištění?

20. 9. 2022

Při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné slevy ani odpočty, sazba sociálního pojištění je 29,2 %, a přitom v porovnání se ziskem odvádí OSVČ různé částky na pojistném. Jak je to možné? Podívejme se na praktické výpočty.

Zvýšení limitu u DPP by zatraktivnilo předčasné důchody

19. 9. 2022

Při odchodu do řádného důchodu je měsíční důchod vždy vyšší než při dřívějším odchodu do předčasného důchodu, který je trvale krácený. Přesto je pro některé lidi předčasný důchod zajímavým řešením jejich životní situace.

Jaká je dnes výše důchodu přiznaného v roce 2010?

12. 9. 2022

Občanům, kteří odešli do starobního důchodu v roce 2010, se jejich měsíční starobní důchod zvýšil již několikrát. V letošním roce je jejich starobní důchod výrazně vyšší, než činila původně přiznaná částka. Důchodové valorizace jsou velmi důležité a zvyšují během let rozdíly ve výši důchodů.

Co vědět o invalidním důchodu v příkladech

9. 9. 2022

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Jaké v praxi panují ohledně pobírání invalidních důchodů omyly? Podívejme se na praktické příklady.

Bohatí platí na dani z příjmů rok od roku méně

9. 9. 2022

Lidé s vyššími příjmy platí na dani z příjmů fyzických osob méně než v minulých letech. Podívejme se, jak se od roku 2007 měnila částka zaplacené daně u ročního milionového příjmu ze zaměstnání.

Nepříjemná důchodová překvapení

7. 9. 2022

Odchod do starobního důchodu není rozhodně jednoduchou záležitostí, navíc důchodové nároky ovlivňuje celý průběh pojištění, proto jsou někteří občané při vyřizování důchodu nemile překvapeni. Podívejme se na praktické příklady.

Lze s podprůměrnou mzdou dosáhnout na průměrný důchod?

6. 9. 2022

Při výpočtu starobního důchodu neplatí jednoduchá rovnice, že vysoké příjmy v posledních letech zaručí nadprůměrný důchod, a naopak že nižší příjmy automaticky znamenají podprůměrný důchod. Co všechno ovlivňuje výpočet důchodu? Kdy lze i při nižších příjmech mít průměrný důchod?

Kdo má důchod vyšší než mzdu o více než 2200 Kč?

5. 9. 2022

Někteří žadatelé o důchod jsou překvapeni, že mají měsíční důchod vyšší než předchozí mzdu a že odchodem do důchodu jejich životní úroveň stoupne. Kdo si odchodem do důchodu polepší? Komu klesne čistý příjem o méně než 10 %? Podívejme se na praktické příklady.

Rok pojištění navíc zvýší důchod u průměrné mzdy o 400 Kč

1. 9. 2022

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši příjmů, ale i na získané době pojištění. Každý ukončený rok pojištění hraje roli. U průměrné mzdy rok pojištění znamená přibližně o 400 Kč vyšší důchod. U nadprůměrných mezd je to ještě o další stokoruny navíc.

Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2022 a daňové přiznání

31. 8. 2022

Někteří zaměstnanci pracovali během roku 2022 pro více zaměstnavatelů. Daňové povinnosti zaměstnance se přitom liší v závislosti na konkrétní situaci. Podívejme se na praktické příklady.

Kdy máte vyšší příjmy, ale nižší zdravotní pojištění?

31. 8. 2022

V praxi dochází k situacím, že lidé s vyššími příjmy platí méně na zdravotním pojištění. Jak je to možné, když se při výpočtu neuplatňují žádné slevy nebo odpočty, jako je tomu u daně z příjmů? Podívejme se na praktické příklady.

Dluhy na zdravotním pojištění, co je dobré vědět?

30. 8. 2022

Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, které neplatí zdravotní pojištění řádně a včas, mají dluhy u své zdravotní pojišťovny. Neplnění zákonných povinností se přitom prodraží.

10 důvodů, proč neodcházet do předčasného důchodu

30. 8. 2022

Zatímco pro některé žadatele o starobní důchod může být předčasný důchod vhodným řešením jejich životní situace, pro většinu lidí je vhodnější pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Podívejme se na vybraných 10 důvodů, proč tomu tak je.

Kdy přijdete o důchod kvůli nezaplacenému sociálnímu pojištění?

29. 8. 2022

Z některých příjmů se sociální pojištění neplatí, a to i ze závislé nebo samostatné výdělečné činnosti. Podívejme se v několika vybraných příkladech na důchodové dopady neplacení sociálního pojištění.

Co se vám nebude počítat do důchodu?

29. 8. 2022

Přiznání starobního důchodu není automatické, je nutné získat potřebnou dobu pojištění. Současně získaná doba pojištění ovlivňuje i měsíční částku starobního důchodu. Které období se nehodnotí pro důchodové účely?

Ve kterých zemích jsou nejvyšší daně?

25. 8. 2022

Mezi členskými zeměmi OECD jsou velké rozdíly, co se týče daňových sazeb. V evropských státech je zdanění výrazně vyšší než v mimoevropských, vůbec nejvyšší souhrnné zdanění je v Belgii. Česku v tomto srovnání náleží jedenáctá příčka. 

Kdy zaplatíte nejvíce na zdravotním pojištění?

23. 8. 2022

Sazba zdravotního pojištění je nižší než sazba sociálního pojištění a daně z příjmů. Přesto v některých situacích platí zaměstnanci, živnostníci nebo penzisté nejvíce právě na zdravotní pojištění. Podívejme se na praktické příklady.

Žádný, anebo velmi nízký důchod. Jak se vyvarovat důchodovým rizikům

22. 8. 2022

Některým žadatelům není starobní důchod přiznán, nebo je přiznán jen ve velmi nízké částce. Na vlastní důchodové nároky je vhodné myslet dopředu a vyvarovat se důchodovým chybám.

Kolik stojí evropské zaměstnavatele každé euro, které obdrží zaměstnanec na účet?

18. 8. 2022

Mzdové náklady a čistá mzda zaměstnance se citelně liší, vždyť ve třech členských zemích EU stojí každé euro zaměstnance obdržené na účet jeho zaměstnavatele více než dvě eura. Česko patří mezi deset členských zemí EU, kde je rozdíl mezi mzdovými náklady a čistou mzdou u průměrné mzdy nejnižší.

Těmto důchodovým chybám se vyhněte

17. 8. 2022

Občané v předdůchodovém věku by měli na své důchodové nároky myslet v dostatečném předstihu a pečlivě zvážit, zdali odejít do předčasného důchodu, nebo řádného důchodu, nebo zdali budou nadále pracovat.

Proč nepracovat na „procenta“?

17. 8. 2022

Někteří penzisté stojí při dosažení řádného důchodového věku před rozhodnutím, zdali pracovat při pobírání důchodu, nebo odejít do penze později a mít vyšší důchod z důvodu práce na procenta. Která varianta je výhodnější?

Komu se vyplatí předčasný důchod a komu ne?

16. 8. 2022

Odchod do starobního důchodu je individuálním životním rozhodnutím. Pro někoho je předčasný důchod správnou volbou, pro jiného by se jednalo o špatné rozhodnutí. Podívejme se na různé praktické situace.

Dvě zaměstnání a důchod: kdy vám zůstane nejvíce? Příklady napoví

16. 8. 2022

V několika praktických příkladech si ukážeme, jak se liší výpočet důchodu při práci pro dva zaměstnavatele, při přivýdělku na brigádách nebo současném podnikání a zaměstnání. 

Jak se zvýší důchod předčasným důchodcům od září 2022?

15. 8. 2022

Měsíční částka předčasného důchodu závisí nejenom na rozhodných příjmech a získané době pojištění, ale i na krácení za předčasnost. Podívejme se, jak vysoké budou předčasné důchody od září.

V které zemi EU pracují občané na stát nejkratší dobu?

11. 8. 2022

Den daňové svobody je datum, které pomyslně určuje, kdy občané přestávají „pracovat na stát“ a kdy začínají „pracovat na sebe“. Kdy nastává v Česku a kdy v dalších zemích EU? Jak dlouho pracujeme na stát? Kde nastává den daňové svobody nejpozději?

Co vědět o práci v důchodu v 9 bodech?

9. 8. 2022

Mnozí penzisté chtějí i po dosažení řádného důchodového věku pracovat. Jaké podmínky pro ně platí? Jaký vliv má práce v důchodovém věku na starobní důchod? A co daně?

Důchod versus mzda: Jak vychází jejich porovnání?

9. 8. 2022

Z průměrné mzdy se odvádí daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Z průměrného důchodu se žádné daně neplatí. Výši důchodu je vhodné porovnávat s čistou mzdou. Jak je tedy aktuálně průměrný důchod vysoký v porovnání s průměrnou mzdou?

Jak vysoké je zdanění různých přivýdělků ve výši 100 000 Kč?

8. 8. 2022

Mnozí zaměstnanci si ke svému příjmu ze zaměstnání přivydělávají. Zdanění přivýdělku se však může značně lišit. V našich vybraných praktických příkladech se zdanění přivýdělku pohybuje od necelých 7 % do 26 %. Který příjem je daňově nejvýhodnější?

Jak se liší odvody sociálního pojištění v příkladech?

5. 8. 2022

Hodně zaměstnanců odvádí z přímých daní nejvíce na sociálním pojištění. Zatímco daň z příjmů může být nulová, sociální pojištění při práci na pracovní smlouvu nikoliv. Jak vysoké je sociální pojištění? Jak je to v případě práce na dohody? Platí se sociální pojištění ze zkráceného úvazku?

Deset mýtů o předčasném důchodu

3. 8. 2022

Mnoho lidí z různých důvodů uvažuje o odchodu do předčasného důchodu. V některých případech může být odchod do předčasného důchodu řešením jejich životní situace. Ohledně předčasných důchodů však v praxi panují nepravdy, podívejme se na deset vybraných. 

Vdovský důchod a důchodový věk v příkladech

2. 8. 2022

Po zemřelém manželovi zpravidla vzniká vdově nárok na vdovský důchod. Jakou roli však hraje při jeho pobírání věk vdovy? Kdy se pobírá vdovský důchod déle než jeden rok?

Jaký dopad má nízká mzda před důchodem na výši důchodu?

2. 8. 2022

Někteří občané mají v předdůchodovém věku nižší příjmy, než měli v minulosti. Jak ovlivní snížení mzdy v posledních letech výši důchodu? Nevyplatí se raději odchod do předčasného důchodu? Výpočet si provedeme na praktickém příkladu. 

Na jaké daňové slevy mají rodiče nárok?

1. 8. 2022

Nevyužití v plném rozsahu rodinných daňových slev zbytečně snižuje rodinný disponibilní měsíční příjem. Podívejme se v několika vybraných příkladech, kdy rodič uplatňuje daňové zvýhodnění na děti, kdy vzniká nárok na daňový bonus a jak je to s daňovou slevou na manželku (manžela).

Důchodová překvapení aneb Co ovlivní výši důchodu?

29. 7. 2022

Výše přiznaného důchodu neodpovídá vždy představě žadatelů o starobní důchod. Podívejme se ve vybraných případech, kdy jsou nespokojeni a kdy naopak spokojeni.

Ve kterých zemích OECD je horní sazba daně z příjmu nad 50 %?

28. 7. 2022

V Česku máme zavedeny dvě daňové sazby. Ve většině členských zemích OECD je to více, přičemž horní sazba daně z příjmu pro nadstandardní příjmy přesahuje i 50 %. Zdanění lidí s velmi vysokými příjmy se v jednotlivých zemích OECD značně liší.

Jaké jsou mýty o invalidním důchodu?

28. 7. 2022

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Ohledně přiznání invalidního důchodu, jeho pobírání v čase a zaměstnání invalidních důchodců panují v praxi určité nejasnosti. Podívejme se na některé z nich. 

Omyly ohledně placení zdravotního pojištění

26. 7. 2022

Zdravotní pojištění patří mezi přímé daně. Zaměstnancům je zdravotní pojištění sráženo z hrubé měsíční mzdy a OSVČ vykonávající hlavní činnost platí měsíční zálohy. Podívejme se na vybrané praktické příklady, kdy se musí platit zdravotní pojištění, přestože to někteří plátci neočekávají.

Jak ovlivní nadstandardní příjmový rok výši důchodu?

20. 7. 2022

Při výpočtu důchodu v letošním roce se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2021. Jak moc ovlivní výši důchodu jeden příjmově nadstandardní rok? Podívejme se na praktický příklad.

Jak moc se liší v Česku důchody? Rozevírají se nůžky mezi důchodci?

19. 7. 2022

Výpočet starobního důchodu v Česku je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy, kterým při odchodu do důchodu životní úroveň klesá výrazně méně než lidem s vyššími příjmy. Podívejme se na praktické výpočty důchodu od června.

Jaký vliv má věk na vdovský důchod?

19. 7. 2022

Při splnění zákonných podmínek má vdova (vdovec) nárok na vdovský (vdovecký) důchod po zemřelém manželovi (manželce). Jakým způsobem ovlivňuje věk nárok na přiznání vdovského důchodu a jeho výši?

Kdy nebudete mít důchod ani 12 000 Kč?

18. 7. 2022

Mít státní důchod vyšší než 12 tisíc měsíčně není samozřejmostí. V Česku je řada penzistů, kteří mají měsíční důchod i citelně nižší. Podívejme se na praktické příklady, kdo v praxi nemá státní důchod ani právě 12 tisíc měsíčně. Jaké jsou nejčastější důvody?

Jak fungovalo společné zdanění manželů? Kdo by platil méně na dani z příjmu v roce 2022?

15. 7. 2022

Společné zdanění manželů v Česku bylo legislativou umožněno v letech 2005 až 2007, přičemž přinášelo některým rodinám významnou daňovou úsporu. Měla by taková legislativní úprava své opodstatnění i v letošním roce? 

Vyšší příjmy, ale nižší důchod v příkladech

14. 7. 2022

Někteří žadatelé o starobní důchod mají v produktivním věku vyšší příjmy než jejich známí, a přitom obdrží nižší měsíční důchod. Jak je to možné? Podívejme se na vybrané příklady.

OECD: Nejvyšší čistou mzdu mají zaměstnanci ve Švýcarsku

12. 7. 2022

Pro zaměstnance je při odměňování za práci nejdůležitější, jakou částku obdrží za vykonanou práci na svůj bankovní účet. Průměrnou výši čisté mzdy v zemích OECD tedy ovlivňuje i zdanění ze mzdy na straně zaměstnance. Nejvyšší čisté mzdy jsou ve Švýcarsku, na Islandu a v Austrálii. Jak vysoká je průměrná čistá mzda v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD?

Mám průměrnou mzdu, jaký budu mít důchod?

11. 7. 2022

Měsíční částka státního důchodu závisí nejenom na dosahovaných rozhodných příjmech, ale i na získané době pojištění. S jakou výší státního důchodu mohou počítat lidé, jejichž důchodové příjmy jsou na úrovni průměrné mzdy?

Co byste měli vědět o základní výměře důchodu?

7. 7. 2022

Každý státní důchod se skládá ze základní a procentní výměry důchodu. Jak vysoká je základní výměra důchodu? Kdy se základní výměra důchodu zvyšuje? Jak se vypočítá v případě nároku na dva důchody?