Krátce o autorovi Petr Gola

Petr Gola Petr Gola píše pro Finance.cz články srovnávající daňové, sociální i obecně vzato ekonomické podmínky ve státech OECD a EU. Působil jako účetní-ekonom a finanční controler, v současnosti se věnuje publikační činnosti. Vydal mimo jiné matematickou knihu "Cvičíme s matikou".

Napište autorovi

Zpět na seznam všech autorů

Články uživatele Petr Gola

Co dělat, abyste dosáhli na předčasný důchod ve výši průměrné penze

7. 12. 2023

V červnu letošního roku činil průměrný starobní důchod 20 233 Kč. Jak vysoké příjmy musí mít žadatelé o předčasný důchod, aby měli průměrný důchod v roce 2024? Podívejme se na praktické výpočty.

Proč není zdanění práce nejvyšší u zaměstnanců s nadstandardními příjmy?

6. 12. 2023

Česko patří mezi země s nízkými rozdíly ve zdanění práce v závislosti na výši hrubé mzdy. Zdanění u nadstandardních mezd je v Česku příznivé. Podívejme se na praktické příklady.

Porovnání důchodu z minimální mzdy a minimálních záloh OSVČ v roce 2024

5. 12. 2023

Při minimálních platbách na sociální pojištění během produktivního věku je nutné počítat s nízkým státním důchodem. Podívejme se v praktických příkladech, jak se liší měsíční částka řádného starobního důchodu u minimální mzdy a minimálních záloh podle výpočtové formule roku 2024.

Příklady, jaké problémy může mít zaměstnanec se zdravotním pojištěním

4. 12. 2023

Zaměstnanci by zpravidla neměli mít žádné starosti s platbou zdravotního pojištění, neboť veškeré záležitosti za ně vyřizuje zaměstnavatel. Podívejme se však na pět příkladů, kdy tomu tak není. Na co si mají dát zaměstnanci pozor ohledně platby zdravotního pojištění?

Co byste měli vědět o vdovském důchodu v roce 2024?

4. 12. 2023

Nárok na vdovský důchod není automatický, je nutné splnit zákonné podmínky. Výpočet v roce 2024 bude méně výhodný než v roce 2023. Jak se vdovský důchod počítá? Jak se vdovské důchody od ledna zvyšují?

Zdanění příjmů z nájmu v praktických příkladech

1. 12. 2023

Celkové zdanění příjmu z nájmu ovlivňuje nejenom roční částka inkasovaného nájemného, ale i celková struktura ročních příjmů daňového poplatníka. V praxi tak někteří lidé z nájmu neplatí žádné daně a jiní nejenom daň z příjmů, ale i zdravotní a sociální pojištění, neboť nemají vyřešen pojistný vztah. Podívejme se na praktické příklady.

Každý rok pojištění navíc zvyšuje důchod víc než v minulosti, zejména lépe placeným

30. 11. 2023

Z důvodu zvyšování průměrných příjmů hraje každý rok pojištění vyšší roli při výpočtu starobního důchodu než v minulých letech. Pro lidi s nadprůměrnými příjmy je každý ukončený rok pojištění důležitější než pro lidi s podprůměrnými příjmy. Podívejme se na praktické výpočty v roce 2024.

Čtyřnásobně vyšší daň z příjmů, přesto nižší důchod

29. 11. 2023

Někteří zaměstnanci odvádějí výrazně více na dani z příjmů fyzických osob než jejich kolegové, ale pro důchodové účely jsou na tom hůře. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Jak klesala daň z příjmů u průměrné mzdy od roku 2018?

27. 11. 2023

Základní sazba daně z příjmů je 15 %, ale i zaměstnanci s průměrnou mzdou mají efektivní daňovou sazbu cca poloviční. Jak je to možné? Podívejme se, jak efektivní daňová sazba v posledních letech klesala.

Nejdéle v EU pracují na stát Francouzi. Jak jsme na tom v Česku?

24. 11. 2023

Den daňové svobody nastává z členských zemí Evropské unie nejdříve na Kypru a Maltě a nejpozději ve Francii a Belgii. Jak si stojíme při mezinárodním srovnání v Česku?

Jak se liší důchod při vysokých a nízkých příjmech v roce 2024?

23. 11. 2023

I v roce 2024 bude platit, že výpočtová formule starobního důchodu je výhodnější pro lidi s nízkými příjmy. Při podprůměrných příjmech životní úroveň při odchodu do starobního důchodu příliš neklesá. Jak se liší náhradový poměr při odchodu do starobního důchodu?

Jak se vyvíjel poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou čistou mzdou v posledních letech

22. 11. 2023

Z průměrného důchodu se neplatí žádné daně, z průměrné mzdy se odvádí daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Při srovnání životní úrovně při odchodu z aktivní práce do penze je tedy vhodné porovnávat důchod s čistou mzdou. Podívejme se, jak se vyvíjel poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou čistou mzdou v posledních letech.

Jaké podmínky musíte splnit pro to, abyste pobírali vdovský důchod déle než rok?

20. 11. 2023

Některé vdovy dostávají vdovský důchod na účet pouze jeden rok, protože poté nesplňují žádnou ze zákonných podmínek pro delší pobírání. V některých případech lze však dostávat vdovský důchod i nadále. Podívejme se na praktické příklady obnovy vdovského důchodu.

Příklady, co je třeba vědět o měsíčním daňovém bonusu

20. 11. 2023

Někteří zaměstnanci neplatí žádnou daň z příjmů, a ještě čerpají od státu daňový bonus a o tuto částku mají vyšší čistou měsíční mzdu. Lze čerpat daňový bonus při práci na zkrácený úvazek? Jak je to v případě práce pouze po část roku? Jaký je roční příjmový limit pro roční daňový bonus za rok 2023?

Špatné načasování předčasného důchodu se ještě více „prodraží“

15. 11. 2023

Každý den může hrát při výpočtu předčasného důchodu roli. A z důvodu zvýšení krácení za předčasnost od října 2023 je správný výběr termínu odchodu do důchodu ještě důležitější. O kolik se může prodražit dřívější odchod do důchodu o jeden den? Podívejme se na praktické příklady.

Podnikání při zaměstnání v roce 2024: kdo ušetří na sociálním pojištění?

14. 11. 2023

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností s nižším ziskem neplatí z vedlejší činnosti sociální pojištění. Limit pro neplacení sociálního pojištění při zaměstnání se pro rok 2024 zvyšuje.

Jak bude vypadat váš důchod, když jste celý život pracovali za minimální mzdu

13. 11. 2023

Minimální mzda se v Česku během let 1991 až 2023 měnila, navíc její kupní síla nebyla v jednotlivých letech stejně vysoká. Jaký důchod lze očekávat při práci po celý produktivní život pouze za minimální mzdu? Kdy byla minimální mzda v reálné hodnotě nejvyšší? Podívejme se na praktické výpočty.

Příklady, kdy vám výdělek navíc může snížit čistý příjem

10. 11. 2023

Chystáte se přijmout přivýdělek nebo lépe placené pracovní místo? V praxi dochází k situacím, že z důvodu vyššího hrubého příjmu klesá čistý příjem. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady, kdy je vhodné buď výraznější zvýšení příjmu, nebo ponechání současného příjmu.

Nespravedlnosti u vdovského důchodu

9. 11. 2023

V případě úmrtí manžela či manželky náleží vdově nebo vdovci při splnění zákonných podmínek vdovský/vdovecký důchod. Při splnění nároku na něj nebo při výpočtu jeho měsíční částky však dochází k situacím, že důchod je vyšší, nebo nižší, než se na první pohled zdá. Podívejme se na praktické příklady.

Porovnání výše důchodu při čerpání předčasné penze a využití předdůchodu

9. 11. 2023

Z důvodu zpřísnění podmínek pro výpočet předčasného důchodu je využití předdůchodu finančně výhodnější než před účinností legislativních změn. Podívejme se na praktické příklady a výpočty v roce 2024.

Jak budou OSVČ platit zálohy na zdravotní pojištění v roce 2024

8. 11. 2023

Zdravotní pojištění je pro OSVČ povinnou daní a při výkonu hlavní činnosti musí být placeny měsíční zálohy. Jaké budou OSVČ platit zálohy v příštím roce? Jaký vliv má výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti?

Komu nemůže vzniknout přeplatek na zdravotním pojištění a proč

6. 11. 2023

Osoby samostatně výdělečně činné mohou na zdravotní pojištění během roku formou měsíčních záloh zaplatit více, než činí jejich roční povinnost, a vznikne jim nárok na přeplatek. Proč však většina občanů nemůže vytvořit a obdržet přeplatek na zdravotním pojištění?

Ve kterých členských zemích EU je zdanění práce nejvyšší?

3. 11. 2023

Zaměstnance ve všech evropských zemích zajímá především jejich čistá mzda, kterou dostávají od svého zaměstnavatele. V Česku stojí zaměstnavatele každá tisícikoruna, kterou obdrží zaměstnanec s průměrnou hrubou mzdou na účet, částku 1674 Kč. Jak je to v ostatních členských zemích Evropské unie?

Výpočet předčasného důchodu v roce 2024

2. 11. 2023

Měsíční částka předčasného důchodu závisí nejenom na dosahovaných příjmech a získané době pojištění, ale i na krácení za předčasnost, které se od října 2023 zvýšilo. Vypočítejme si částky předčasného důchodu v roce 2024.

Proč při minimální době pojištění spláče nad penzí i nadprůměrně placený zaměstnanec

1. 11. 2023

Pro přiznání státního starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Získaná doba pojištění následně významně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu. Na jaký důchod dosáhnou lidé s minimální dobou pojištění?

10 omylů ohledně důchodových příjmů

30. 10. 2023

Měsíční částka starobního důchodu výrazně závisí na dosahovaných příjmech před odchodem do důchodu. Při výpočtu důchodu se však nezapočítají všechny příjmy a každá tisícikoruna nehraje stejnou roli. Podívejme se na deset vybraných mýtů ohledně důchodových příjmů.

Jak moc sníží starobní důchod rok práce za minimální mzdu?

30. 10. 2023

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, každý rok hraje roli. Během produktivního života příjem samozřejmě kolísá. Jak moc klesne důchod z důvodu práce za minimální mzdu, pokud příjmy v ostatních letech jsou na úrovni průměrné, či nadprůměrné mzdy? Podívejme se na praktické výpočty.

Nejvyšší daně jsou v Belgii a Itálii, součet sazeb přesahuje 110 procent

27. 10. 2023

Daňové rozdíly mezi ekonomicky vyspělými členskými zeměmi OECD jsou značné. Až na výjimky je souhrnná daňová sazba v mimoevropských zemích citelně vyšší než v evropských zemích. Jak si stojí při mezinárodním srovnání Česko?

Jak bude vycházet starobní důchod v roce 2024

26. 10. 2023

Přestože se pro příští rok nemění samotná výpočtová formule starobního důchodu, budou penze vycházet jinak než v roce 2023. Důvodem je zvýšení základní výměry důchodu a redukčních hranic. Podívejme se, jak vysoký bude starobní důchod podle jednotlivých příjmů.

Co vědět o předčasném důchodu v 10 bodech

25. 10. 2023

Pro některé žadatele o penzi je předčasný důchod zajímavým řešením jejich životní situace, jiným občanům již jiná možnost nezbývá. Vzhledem k prodlužujícímu se řádnému důchodovému věku zájem o předčasný důchod stoupá.

Sedm omylů u zdravotního pojištění pohledem důchodců

25. 10. 2023

Zdravotní pojištění stojí někdy ve stínu daně z příjmů fyzických osob, přitom někteří občané platí na zdravotní pojištění vyšší částky. Kdy platí zdravotní pojištění penzisté a jaká pro ně platí pravidla?

Jaký je vztah mezi daňovým bonusem a výpočtem důchodu

23. 10. 2023

Někteří zaměstnanci neplatí daň z příjmů, a ještě čerpají od státu daňový bonus. Jak je to s výpočtem důchodu, když čistá mzda převyšuje hrubou mzdu? Který z rodičů má uplatňovat daňové zvýhodnění na děti?

Vyloučená doba pojištění a výpočet starobního důchodu

20. 10. 2023

Při výpočtu starobního důchodu hrají významnou roli i vyloučené doby pojištění. Zabraňují totiž snížení průměrné mzdy za odpracované roky, ze které se starobní důchod vypočítává.

Jak valorizace z posledního roku zvýšily rozdíl mezi invalidním a starobním důchodem

19. 10. 2023

Vzhledem k mimořádným valorizacím stoupaly starobní důchody v korunovém vyjádření značně více než invalidní důchody. Finanční rozdíl mezi invalidními a řádnými důchody se tak citelně zvýšil. Podívejme se na praktické výpočty.

Jak správně vypočítat zdravotní pojištění OSVČ při delší nemoci

18. 10. 2023

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Jak se však vypočítává zdravotní pojištění při delší nemoci živnostníka nebo podnikatele během roku? Podívejme se na praktické příklady.

O kolik se zvýší minimální hodinová mzda v Německu?

17. 10. 2023

Od 1. října 2022 platí v Německu nová minimální hodinová mzda, což bylo již třetí zvýšení v loňském roce, letos se minimální mzda v Německu nezvyšovala. Německo tak patří mezi země s nejrychleji rostoucí minimální mzdou z členských zemí Evropské unie. Kdy a jaké plánuje Německo zvýšení minimální mzdy?

Jak přivýdělky k zaměstnání ovlivní vaše daňové povinnosti

16. 10. 2023

Řada zaměstnanců si ke svému hlavnímu zaměstnání různě přivydělává. Jak se liší daňové povinnosti, pokud příjem z přivýdělku plyne z pracovních dohod, zkráceného úvazku, samostatné výdělečné činnosti nebo z nájmu?

Jaká čísla ovlivňují důchod v roce 2023?

16. 10. 2023

Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší příjmy a doba pojištění, tím vyšší měsíční částka se na účet dostává. Podívejme se na výpočet starobního důchodu v letošním roce optikou nejdůležitějších čísel.

Proč se i milionáři diví nízkému důchodu aneb Důchodové příjmy pod lupou

13. 10. 2023

Výši státního důchodu neovlivňují všechny příjmy a ani nerozhoduje celková částka zaplacené daně z příjmů během produktivního života. Jaké příjmy vstupují do výpočtu řádného a předčasného důchodu? Jak je to u předčasného důchodu bez výplaty?

Kdy můžete přijít o státní důchod?

13. 10. 2023

Řádné starobní důchody jsou vypláceny trvale, u ostatních státních penzí tomu tak však není. Podívejme se na šest vybraných příkladů, kdy již nenáleží výplata státního důchodu.

Sedm důvodů, proč se zdanění nízké a vysoké mzdy v Česku příliš neliší

12. 10. 2023

Česko patří mezi vyspělé země světa, kde se v procentním vyjádření relativně neliší daně sražené zaměstnancům s podprůměrnou mzdou a zaměstnancům s nadprůměrnou mzdou. Podívejme se na tyto daňové rozdíly a zaměřme se na nejdůležitější důvody.

Kdy je možné neplatit daň během roku, a ještě dostat daňový přeplatek

11. 10. 2023

Někteří zaměstnanci sice neplatí během roku žádnou daň z příjmů, ale přesto jim za celý rok 2023 vznikne nárok na daňový přeplatek. Nárok na tento přeplatek ovšem vzniká až po ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání. Jak je to možné?

Devět nepravd o nemocenské

10. 10. 2023

Ohledně nároku na nemocenskou, která náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, panují v praxi nejasnosti. Podívejme se na devět vybraných omylů ohledně nemocenské.

Kolik stojí zaměstnavatele v EU hodina práce?

9. 10. 2023

Nejvyšší mzdové náklady na hodinu práce v zemích Evropské unie mají zaměstnavatelé ve výrobě a službách v Lucembursku (50,70 eura) a nejnižší v Bulharsku (8,20 eura). I když jsou všechny členské země EU ekonomicky vyspělé, stále mezi nimi přetrvávají výrazné hospodářské rozdíly, což dokládají právě i hodinové mzdové náklady.

Platí se vždy a nemá slevy. Co mají vědět zaměstnanci o zdravotním pojištění

6. 10. 2023

Mnozí zaměstnanci zaplatí na zdravotním pojištění více než na dani z příjmů fyzických osob, přesto stojí tato povinná daň trochu stranou. Jak vysoké zdravotní pojištění platí zaměstnanci? Lze nějak zdravotní pojištění snížit? Na co si dát pozor?

Platby zaměstnavatele na povinném pojistném v příkladech

5. 10. 2023

Do mzdových nákladů zaměstnavatele je nutné zahrnout nejenom hrubou mzdu zaměstnance, ale i povinné pojistné. Z brigád na dohodu zaměstnavatelé často povinné pojistné neplatí, proto jsou v praxi tak oblíbené. Jak vysoké je povinné pojistné placené zaměstnavatelem? Kdy se přestává sociální pojištění platit? Co je to dopočet u zdravotního pojištění?

Jaká je dnes výše důchodu přiznaného v roce 2010?

5. 10. 2023

Občanům, kteří odešli do starobního důchodu v roce 2010, se jejich měsíční starobní důchod zvýšil již několikrát. V letošním roce je už pobíraná penze výrazně vyšší, než činila původně přiznaná částka. Důchodové valorizace jsou velmi důležité a zvyšují během let rozdíly ve výši důchodů.

Jaké další příjmy mohou mít předdůchodci a co je omezuje?

4. 10. 2023

Vzhledem ke zpřísňování podmínek u předčasných důchodů bude v budoucnu více lidí využívat předdůchod. Jaká pravidla ohledně vlastního příjmu se vztahují na předdůchodce?

Jak velké jsou rozdíly mezi důchody? Liší se moc, nebo málo?

3. 10. 2023

Výpočet starobního důchodu je v Česku výhodný pro lidi s nízkými příjmy, pro lidi s vysokými příjmy je nevýhodný. Rozdíly v přiznaných starobních důchodech nejsou příliš velké. Podívejme se na praktické příklady.

Dostane ji předdůchodce i předčasný důchodce? Devět nepravd o nemocenské

2. 10. 2023

V případě pracovní neschopnosti mají zaměstnanci nárok na nemocenskou, jejíž výše závisí na dosahovaném předchozím příjmu a vyplácí ji místně příslušná OSSZ. Podívejme se na vybrané omyly ohledně nároku na nemocenskou.