Omyly při práci na zkrácený úvazek

20.05.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Práce na zkrácený úvazek je atraktivní nejenom pro studenty, penzisty, ale i pro zaměstnance, kteří nemohou nebo nechtějí z různých důvodů pracovat na plný úvazek. S čím však při práci na zkrácený úvazek počítat?

V západoevropských zemích je práce na zkrácený úvazek velmi oblíbená. Pro některé zaměstnance je práce na zkrácený úvazek možností, jak skloubit kariéru a péči o rodinu. Podívejme se na vybraných 7 mýtů ohledně práce na zkrácený úvazek.

Neplatí se sociální a zdravotní pojištění

Z hrubé mzdy plynoucí ze zkráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Pokud je hrubá mzda nižší než minimální měsíční mzda (15 200 Kč se vztahuje na plný úvazek, 90,50 Kč za hodinu) a zaměstnanec není současně státním pojištěncem (např. studentem, penzistou) a není zdravotní pojištění odvedeno alespoň v minimální výši z jiného příjmu, potom se při výpočtu zdravotního pojištění provádí dopočet do minima.

V praxi to znamená, že zaměstnavatel odvede za zaměstnance na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy a dopočet do minima, tj. do částky 2 052 Kč (15 200 Kč x 13,5 %) jde na vrub zaměstnance. Efektivní sazba zdravotního pojištění je v takovém případě na straně zaměstnance vyšší než 4,5 %, jako je tomu u ostatních zaměstnanců.

Pracovní poměr lze ukončit ihned

Pro práci na zkrácený úvazek platí pro případy ukončení pracovního poměru stejné podmínky jako u plného úvazku. Zaměstnavatel tedy musí dát zaměstnanci odůvodněnou výpověď dle zákoníku práce, přičemž běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Rovněž zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek, který podá sám výpověď, musí počítat s dodržením dvouměsíční výpovědní lhůty.   

Nenáleží odstupné

Ohledně nároku na odstupné nejsou zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek nijak znevýhodněni, a pokud obdrží výpověď od zaměstnavatele ze zákonných důvodů, na kterých nenesou vinu (tj. zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo nadbytečnost), potom jim náleží odstupné dle zákoníku práce, jehož výše je odstupňována dle délky trvání pracovního poměru. Zaměstnanci pracující u zaměstnavatele déle než dva roky mají nárok na tříměsíční odstupné. 

Zkrácený úvazek a ošetřovné, odstupné, nemocenská

Zdroj: Shutterstock

Neuplatňují se daňové slevy

I při práci na zkrácený  úvazek mají zaměstnanci při výpočtu měsíční čisté mzdy nárok na uplatnění daňových slev. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani, v takovém případě se uplatní vždy alespoň daňová sleva na poplatníka ve výši 2 320 Kč. Zaměstnanci pracující současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek mohou mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich

Na zkrácený úvazek může pracovat i předčasný důchodce

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku se sociální pojištění odvádí bez ohledu na výši hrubé mzdy a vzniká účast na nemocenském pojištění. Předčasní důchodci tedy nemohou až do dosažení řádného důchodového věku pracovat na zkrácený úvazek, v opačném případě by jim po toto období nenáležela výplata předčasného důchodu.

Kratší dovolená při zkráceném úvazku

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mají nárok na délku dovolené v rozsahu jako ostatní zaměstnanci. V případě, že zaměstnanec pracuje např. 6 hodin denně, tak mu náhrada za dovolenou bude vypočtena právě za těchto 6 hodin.

Nevzniká nárok na nemocenské dávky

Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku se odvádí sociální pojištění, proto má zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek nárok na nemocenskou nebo ošetřovné. Práce na zkrácený úvazek se rovněž započítává do doby pojištění pro důchodové účely a výše hrubé mzdy z práce na zkrácený úvazek ovlivňuje výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se vypočítávají státní důchody.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 61 krát

Články ze sekce: DANĚ