Minimální mzda 2024

Nařízení vlády a zákoník práce definuje tři základní pojmy, kterými se řídí odměňování zaměstnanců: minimální mzdu, nejnižší úroveň zaručené mzdy a platové tarify.


Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích  podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje  kolektivní vyjednávání o mzdách.


Nejnižší úroveň zaručené mzdy platí v nepodnikatelské sféře a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky  v kolektivní smlouvě


Platové tarify jsou uplatňovány v nepodnikatelské sféře tj. ve veřejných službách a správě.

Minimální mzda

Minimální mzda má ve vztahu k zaměstnancům a zaměstnavatelům dvě základní funkce, jejichž úkolem je docílení její vyvážené výše a to jak z pohledu zaměstnance, tak také zaměstnavatele.

 • Sociálně-ochranná funkce minimální mzdy má zaměstnance ochránit před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů. Zaměstnavatelům má ochranná funkce minimální mzdy zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence (má zabránit mzdovému podbízení domácích i zahraničních pracovních sil).
 • Ekonomicko-kriteriální funkce minimální mzdy vytváří předpoklady pro příjmovou motivaci občanů k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti, tj. pro zvýhodnění zaměstnanců prostřednictvím pracovního příjmu vůči osobám se sociálním příjmem. Pro zaměstnavatele představuje minimální mzda nejnižší úroveň nákladů na mzdy zaměstnanců.

Mzda, plat a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Minimální mzda je  nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel  poskytnout  za práci zaměstnanci. Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

Výše minimální mzdy

Nařízením vlády č.  /2023 Sb. se od 1. ledna 2024 mění výše minimální mzdy.

Minimální mzda činí:

 • 112,50 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 18 900 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

TIP: Zajímá vás, jak se měnila minimální mzda v posledních dvaceti letech? Podívejte se na Přehlednou tabulku vývoje minimální mzdy.

Nařízením vlády č. 465/2022 Sb. se od 1. ledna 2023 mění výše minimální mzdy.

Minimální mzda činí:

 • 103,80 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 17 300 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

 

Příklad: Pracujete za minimální mzdu? Kolik dostanete čistého?
V případě, že pracujete za minimální mzdu (v roce 2022 se jedná o částku 16 200 Kč), potom jako
 • zaměstnanec bez dětí obdržíte  15 371 Kč čistého (zaplatíte na zdravotním pojištění 779 Kč, sociálním pojištění 1 557 Kč a na dani z příjmu 25 Kč)
 • zaměstnanec s jedním dítětem obdržíte 16 638 Kč čistého (zaplatíte na zdravotním pojištění 779 Kč, sociálním pojištění 1 557 Kč a na daňovém bonusu obdržíte 1 267 Kč)
 • zaměstnanec se dvěma dětmi obdržíte 18 498 Kč čistého (zaplatíte na zdravotním pojištění 779 Kč, sociálním pojištění 1 557 Kč a na daňovém bonusu obdržíte 3 127 Kč)
Více propočtů si můžete vyzkoušet v naší Mzdové kalkulačce.

 

Nařízením vlády č. 405/2021 Sb. se od 1. ledna 2022 mění výše minimální mzdy.

Minimální mzda činí:

 • 96,40 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 16 200 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

T

Nařízením vlády č. 487/2020 Sb. se od 1. ledna 2021 mění výše minimální mzdy.

Minimální mzda činí:

 • 90,50 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 15 200 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

 

Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. se od 1. ledna 2020 mění výše minimální mzdy.

Minimální mzda činí:

 • 87,30 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 14 600 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

 

Nařízením vlády č. 273/2018 Sb. se od 1. ledna 2019 mění výše minimální mzdy.

Minimální mzda činí:

 • 79,80 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 13 350 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

 

Nařízením vlády č. 287/2017 Sb. se od 1. ledna do 31. prosince 2018 mění výše minimální mzdy.

Minimální mzda činí:

 • 73,20 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 12 200 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

 

Nařízením vlády č. 336/2016 Sb. je od 1. ledna  do 31. prosince 2017 výše minimální mzdy následující.

Minimální mzda činí:

 • 66 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 11 000 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin
Nově dochází ke zrušení paragrafu, který stanovoval odlišnou výši minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu.
Od 1. ledna 2017 je minimální mzda pro všechny stejná.

 

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. je od 1. ledna do 31. prosince 2016  výše minimální mzdy následující.

Minimální mzda činí:

 • 58,70 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 9 900 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

Minimální mzda při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí:

 • 55,10 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 9 300 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

 

Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. je  od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 výše minimální mzdy následující.

Minimální mzda činí:

 • 55,00 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 9 200 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

Minimální mzda při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí:

 • 48,10 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 8 000 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

 

Od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2014 dle nařízení vlády č. 210/2013 Sb. je výše minimální mzdy následující.

Minimální mzda činí:

 • 50,60 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 8500 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

Minimální mzda při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí:

 • 48,10 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 8 000 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

Zdroj: 567/2006 Sb. o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy; Zákoník práce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 27 krát


Související články: