Prominutí záloh pro OSVČ: kdy začít znovu platit zdravotní a sociální pojištění?

03.09.2020 | , Finance.cz
DANĚ


V důsledku zmírnění dopadů pandemie koronaviru vláda prominula OSVČ platby záloh na zdravotním a důchodovém pojištění. Kdy znovu začít platit zálohy? A co když jste zaplatili zálohy za březen?

Osoby samostatně výdělečné činné nemusely za měsíce březen až srpen odvádět sociální a zdravotní pojištění, nicméně většina z nich již v září bude znovu odvádět zdravotní a sociální pojištění.

Prominutí záloh byla jedna z hlavních pomocných sil pro podnikatele za nejistých časů koronaviru, od září se ovšem zálohy v minimální výši již promíjet nebudou.

Zdroj: Shutterstock

Kdy znovu začít platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění?

Pokud jste neodvedli zálohy za měsíce březen až srpen, tak budete muset začít platit zálohy od září.

Zálohu na důchodové pojištění za září jako OSVČ musíte odvést do 30. září 2020, protože splatnost důchodového a nemocenského pojištění je od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí.

Výši zálohy na důchodové pojištění vám zaslala OSSZ po zaslání přehledu (přehled za rok 2019 se musí podat 1 měsíc po odevzdání daňového přiznání, nejpozději ovšem 15. září 2020).

Záloha na zdravotní pojištění se musí poslat do 8. dne následujícího měsíce, záloha za září se tedy musí zaplatit do 8. října 2020.

Jestliže OSVČ odvedla zálohy za měsíc březen, tak se jí tyto zálohy budou počítat jako zálohy odvedené za měsíc září. Splatnost těchto záloh tedy bude následující:

  • 31. října 2020 pro důchodové pojištění,
  • 8. listopadu 2020 pro zdravotní pojištění.

OSVČ se období března až srpna v nároku na důchod započítá jako vyloučená doba, tedy stejně jako například v případě nemoci.

Jaké zálohy byly prominuty na důchodovém a zdravotním pojištění pro OSVČ?

Zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění byly prominuty pro všechny OSVČ ve výši minimálních záloh za měsíce březen až srpen.

Ty OSVČ, které na zálohách platily více než je minimální měsíční záloha, tak měly částku nad tuto hranici odloženou a budou ji potenciálně doplácet až při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020

Navíc se může stát, že kvůli nižším příjmům v roce 2020 mohou mít OSVČ přeplatky na pojistném a peníze by jim byly vráceny v podobě přeplatku na pojistném.

V jaké výši hradit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění?

Měsíční záloha na důchodovém pojištění je určena na základě přehledu o příjmech a výdajích z předchozího roku, malí podnikatelé většinou platí minimální zálohy, které činí:

Zdravotní pojištění platí většina OSVČ rovněž v minimální výši:

Jak fungovalo prominutí záloh na zdravotní a důchodové pojištění v praxi?

Prominutí a odklad záloh fungoval tak, že OSVČ nemusely zkrátka platit zálohy za měsíce březen až srpen. Nemusely to nikde ohlašovat, ani se nikde registrovat.

Nicméně řada OSVČ po skončení srpna, kdy si musela opět začít platit zálohy, raději své podnikání ukončila, protože v nejisté době koronaviru se podnikání poměrně ztížilo.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: DANĚ