Kdy začít platit zdravotní a sociální pojištění?

07.09.2021 | , Finance.cz
DANĚ


OSVČ musí platit zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění. Kdy začít platit zálohy při zahájení podnikání? Do kolikátého musíte zálohy poslat?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podnikají na hlavní činnost jsou povinné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

A to již během prvního roku podnikání, to se odvádí zálohy v jejich minimální výši. V nadcházejících letech podnikání se dále platí zálohy vypočítané na základě podaných přehledů o příjmech a výdajích odevzdané na zdravotní pojišťovnu a na OSSZ.

Zdroj: Shutterstock

Kdy začít platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění?

Důchodové a dobrovolné nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha/pojistné platí.

V prvním roce podnikání platíte zálohy v jejich minimální výši, následně dle vašeho přehledu zaslaného na OSSZ.

Výši zálohy na důchodové pojištění vám zaslala OSSZ po zaslání přehledu (přehled se většinou musí podat do 1 měsíce po odevzdání daňového přiznání).

Záloha na zdravotní pojištění se musí poslat do 8. dne následujícího měsíce.

V jaké výši hradit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění?

Měsíční záloha na důchodovém pojištění je určena na základě přehledu o příjmech a výdajích z předchozího roku, malí podnikatelé většinou platí minimální zálohy, které činí:

Zdravotní pojištění platí většina OSVČ rovněž v minimální výši:

OSVČ byly v období od března až do srpna roku 2020 prominuty zálohy na důchodovém i zdravotním pojištění, v nároku na důchod se tato doba započítává jako vyloučená doba, tedy stejně jako například v případě nemoci.

Jaké zálohy byly prominuty na důchodovém a zdravotním pojištění pro OSVČ v roce 2020?

Zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění byly prominuty pro všechny OSVČ ve výši minimálních záloh za měsíce březen až srpen.

Ty OSVČ, které na zálohách platily více než je minimální měsíční záloha, tak měly částku nad tuto hranici odloženou a potenciálně ji dopláceli až při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020

Navíc se může stát, že kvůli nižším příjmům v roce 2020 mohou mít OSVČ přeplatky na pojistném a peníze jim byly vráceny v podobě přeplatku na pojistném.

Jak fungovalo prominutí záloh na zdravotní a důchodové pojištění v praxi?

Prominutí a odklad záloh fungoval tak, že OSVČ nemusely zkrátka platit zálohy za měsíce březen až srpen. Nemusely to nikde ohlašovat, ani se nikde registrovat.

Nicméně řada OSVČ po skončení srpna, kdy si musela opět začít platit zálohy, raději své podnikání ukončila, protože v nejisté době koronaviru se podnikání poměrně ztížilo.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 31 krát

Články ze sekce: DANĚ