Odevzdali jste přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ? Kdy si změnit zálohy na pojištění?

04.04.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Pro rok 2023 se osobám samostatně výdělečně činným opět zvýšily povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Kolik si připlatí a kdy je nutno nové zvýšené zálohy začít platit?

OSVČ provozující živnost jako svoji hlavní činnost jsou povinné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání se platí pouze minimální výše záloh. V dalších letech se pak platí zálohy spočítané na základě tzv. přehledů o příjmech a výdajích, které je každá OSVČ povinna odevzdat na svou zdravotní pojišťovnu a na OSSZ.

Spousta živnostníků stále platí pouze minimální zálohy na pojistné, od začátku roku 2023 jsou tyto minimální zálohy opět vyšší. Odvíjejí se totiž od průměrné mzdy, kterou stanovuje nařízení vlády o všeobecném vyměřovacím základu (Nařízení vlády č. 290/2022 Sb.). Průměrná mzda se podle nařízení zvýšila na 40 324 Kč.

Od Nového roku bylo nutné změnit výši placených záloh:

Povinné minimální zálohy OSVČ 2020 - zdravotní a sociální pojištění

Zdroj: Shutterstock

Minimální povinné zálohy na sociální pojištění OSVČ 2023

Zálohy na sociální pojištění jsou v roce 2023 v minimální výši 2944 Kč. Novou výši zálohy na sociální pojištění musíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2022. Spousta živnostníků odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, které muselo být letos v papírové podobě odevzdáno do 3. dubna, elektronicky to stihnete do 2. května 2023. Například při současném odevzdání přiznání i přehledů elektronicky v posledním možném termínu tak musíte platit vyšší zálohy už od května. Buďto minimální, nebo zálohy, které vám byly spočítány na základě odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok.

Vzhledem k tomu, že od roku 2019 se změnila pravidla pro platbu záloh, poprvé vám vyšší částka za pojistné musí odejít z účtu v dubnu, květnu, či červnu 2023, podle toho, kdy podáte přehled. Podle nových pravidel je záloha splatná během kalendářního měsíce, za který je placena. Na zvýšení minimálních záloh by vás měli upozornit při odevzdávání přehledů na OSSZ. Pokud platební příkaz nastavíte na vyšší částku, nebo platíte minimální zálohy už od začátku roku, bude se vám na účtu kumulovat přeplatek.

Pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1178 Kč měsíčně pro rok 2023.

Shrnutí mezních termínů na odevzdání daňového přiznání a přehledu o příjmech a výdajích

Typ odevzdání daňového přiznání Termín daňového přiznání Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu
Fyzicky 3. dubna 2023 2. května 2023 2. května 2023
Elektronicky 2. května 2023 1. června 2023 2. června 2023
S daňovým poradcem /
s nařízeným auditem
1. července 2023 1. srpna 2023 1. srpna 2023

Zálohy na zdravotní pojištění v roce 2023

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro rok 2023 zvyšují z 2627 Kč na 2722 Kč. Výše minimálního zdravotního pojištění závisí stejně jako zálohy na sociální pojištění na výši průměrné mzdy podle nařízení vlády.

Oproti sociálnímu pojištění pro placení zdravotního pojištění platí, že se zvýšené zálohy musí platit už od začátku nového roku, tedy už od ledna 2023. Stejně jako zálohy na sociální se i zdravotní pojištění platí zpětně, takže novou vyšší zálohu byste správně měli zaplatit své zdravotní pojišťovně už v únoru (do 8. února). Pokud platíte vyšší než minimální zálohy, ty se vám zvýší (nebo případně sníží) na základě předložení nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022.

Pokud si výši minimální zálohy zapomenete změnit, při odevzdávání přehledů vás nejspíš pracovníci zdravotní pojišťovny upozorní na nedoplatek za povinné pojistné. Ten pak budete muset zaplatit nejpozději při další splátce zdravotního pojištění.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2023 v kostce

 

Výše minimální zálohy 2023 Od kdy se nová záloha platí

Zdravotní pojištění

2722 Kč

pokud platíte minimální zálohy,
ty se zvyšují s účinností od 1. 1. 2023

Sociální pojištění

2944 Kč

pokud platíte minimální zálohy,
novou vyšší minimální zálohu platíte
po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 194 krát

Články ze sekce: DANĚ