Odevzdali jste přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ? Kdy si změnit zálohy na pojištění?

06.04.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pro rok 2021 se osobám samostatně výdělečně činným opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Kolik si připlatí a kdy je nutno nové zvýšené zálohy začít platit?

OSVČ na hlavní činnost jsou povinné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání se platí pouze minimální výše záloh. V dalších letech podnikání se dále platí zálohy spočítané na základě tzv. přehledů o příjmech a výdajích, které je každá OSVČ povinna odevzdat na svou zdravotní pojišťovnu a na OSSZ.

Spousta živnostníků stále platí pouze minimální zálohy na pojistné, od začátku roku 2021 jsou tyto minimální zálohy opět vyšší. Jejich výše totiž vychází z průměrné mzdy, kterou stanovuje nařízení vlády o všeobecném vyměřovacím základu (nařízení 381/2020). Průměrná mzda se dle tohoto nařízení nově zvedá na 35 441 Kč.

Od nového roku je tak nutné změnit výši placených záloh jak na sociální tak na zdravotní pojištění.

Povinné minimální zálohy OSVČ 2020 - zdravotní a sociální pojištění

Zdroj: Shutterstock

Minimální povinné zálohy na sociální pojištění OSVČ 2021

Zálohy na sociální pojištění byly v roce 2020 na minimální hodnotě 2 544 Kč. Nově se tyto zálohy zvedají o 44 Kč na 2 588 Kč. Novou výši zálohy na sociální pojištění musíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. Spousta živnostníků většinou odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy koncem března, nejpozději začátkem dubna. Od dubna tak máte povinnost platit vyšší zálohy. Buďto zvýšené minimální, nebo zálohy, které vám byly spočítány na základě odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok.

Vzhledem k tomu, že od roku 2019 se změnily pravidla pro platbu záloh, tak poprvé vám vyšší částka za pojistné musí odejít z účtu v dubnu, květnu či červnu 2021, podle toho, kdy podáte přehled. Podle nových pravidel je záloha splatná během kalendářního měsíce, za který je placena. Na skutečnost zvýšení minimálních záloh by vás měli upozornit při odevzdávání přehledů na OSSZ. Pokud platební příkaz nastavíte na vyšší částku, minimální zálohy už od začátku roku spolu se zdravotním pojištěním, bude se vám na účtu kumulovat přeplatek.

Pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1 036 Kč měsíčně pro rok 2021, což je o 18 korun více oproti předchozímu roku.

Shrnutí mezních termínů na odevzdnání daňového přiznání a přehledu o příjmech a výdajích

Typ odevzdání daňového přiznání Termín daňového přiznání Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu
Fyzicky 1. dubna 2021 3. května 2021 3. května 2021
Elektronicky 3. května 2021 1. června 2021 3. června 2021
S daňový poradcem/
s nařízeným auditem
1. července 2021 2. srpna 2021 2. srpna 2021

Minimální povinné zálohy na zdravotní pojištění OSVČ 2021

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro rok 2021 zvyšují z 2 352 Kč o 41 korun na 2 393 Kč. Výše minimálního zdravotního pojištění závisí stejně jako zálohy na sociální pojištění na výši průměrné mzdy dle nařízení vlády.

Oproti sociálnímu pojištění pro placení zdravotního pojištění platí, že se zvýšené zálohy musí platit už od začátku nového roku, tedy už od ledna 2021. Stejně jako zálohy na sociální se i zdravotní pojištění platí zpětně, takže novou vyšší zálohu byste správně měli zaplatit své zdravotní pojišťovně už v únoru (do 8. února). Pokud platíte vyšší než minimální zálohy, tak ty se vám zvýší (nebo případně sníží) na základě předložení nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Pokud si výši minimální záloh zapomenete změnit, tak při odevzdávání přehledů vás nejspíš pracovníci zdravotní pojišťovny upozorní na nedoplatek za povinné pojistné. Ten pak budete muset zaplatit nejpozději při další splátce zdravotního pojištění.

Zálohy OSVČ přehled pro 2021

 

Výše minimální zálohy 2021 Od kdy se nová záloha platí

Zdravotní

pojištění

2 393 Kč

pokud platíte minimální zálohy,
tak ty se zvyšují s účinností od 1.1.2021

Sociální

pojištění

2 588 Kč

pokud platíte minimální zálohy,
tak novou vyšší minimální zálohu platíte
po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020

Prominuté zálohy pro OSVČ za březen až srpen 2020

Vláda v rámci pandemie koronaviru prominula živnostníkům zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění, a to za březen až srpen 2020.

Výše prominutých záloh je ve výši minimálních záloh.

OSVČ, které odvádí vyšší zálohy, nemusí zálohy za březen až srpen platit a případný rozdíl doplatí až po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Více se dočtete v našem článku o prominutých zálohách na důchodovém a zdravotním pojištění pro OSVČ.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 177 krát

Články ze sekce: DANĚ