Odevzdali jste přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ? Kdy si změnit zálohy na pojištění?

22.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Pro rok 2022 se osobám samostatně výdělečně činným opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Kolik si připlatí a kdy je nutno nové zvýšené zálohy začít platit?

OSVČ provozující živnost na svoji hlavní činnost jsou povinné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání se platí pouze minimální výše záloh. V dalších letech podnikání se dále platí zálohy spočítané na základě tzv. přehledů o příjmech a výdajích, které je každá OSVČ povinna odevzdat na svou zdravotní pojišťovnu a na OSSZ.

Spousta živnostníků stále platí pouze minimální zálohy na pojistné, od začátku roku 2022 jsou tyto minimální zálohy opět vyšší. Jejich výše totiž vychází z průměrné mzdy, kterou stanovuje nařízení vlády o všeobecném vyměřovacím základu (nařízení 356/2021). Průměrná mzda se nařízení zvýšila na 38 911 Kč.

Od nového roku bylo nutné změnit výši placených záloh jak na sociální, tak na zdravotní pojištění.

Povinné minimální zálohy OSVČ 2020 - zdravotní a sociální pojištění

Zdroj: Shutterstock

Minimální povinné zálohy na sociální pojištění OSVČ 2022

Zálohy na sociální pojištění jsou v roce 2022 v minimální výši 2 841 Kč. Novou výši zálohy na sociální pojištění musíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2021. Spousta živnostníků většinou odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy koncem března, nejpozději začátkem dubna (u elektronického daňového přiznání). Od dubna tak máte povinnost platit vyšší zálohy. Buďto zvýšené minimální, nebo zálohy, které vám byly spočítány na základě odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok.

Vzhledem k tomu, že od roku 2019 se změnily pravidla pro platbu záloh, tak poprvé vám vyšší částka za pojistné musí odejít z účtu v dubnu, květnu či červnu 2022, podle toho, kdy podáte přehled. Podle nových pravidel je záloha splatná během kalendářního měsíce, za který je placena. Na skutečnost zvýšení minimálních záloh by vás měli upozornit při odevzdávání přehledů na OSSZ. Pokud platební příkaz nastavíte na vyšší částku, minimální zálohy už od začátku roku spolu se zdravotním pojištěním, bude se vám na účtu kumulovat přeplatek.

Pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1 137 Kč měsíčně pro rok 2022.

Shrnutí mezních termínů na odevzdnání daňového přiznání a přehledu o příjmech a výdajích

Typ odevzdání daňového přiznání Termín daňového přiznání Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu
Fyzicky 1. dubna 2022 2. května 2022 2. května 2022
Elektronicky 2. května 2022 2. června 2022 2. června 2022
S daňový poradcem/
s nařízeným auditem
1. července 2022 1. srpna 2022 1. srpna 2022

Minimální povinné zálohy na zdravotní pojištění OSVČ 2022

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro rok 2022 zvyšují z 2 393 Kč o 234 korun na 2 627 Kč. Výše minimálního zdravotního pojištění závisí stejně jako zálohy na sociální pojištění na výši průměrné mzdy dle nařízení vlády.

Oproti sociálnímu pojištění pro placení zdravotního pojištění platí, že se zvýšené zálohy musí platit už od začátku nového roku, tedy už od ledna 2022. Stejně jako zálohy na sociální se i zdravotní pojištění platí zpětně, takže novou vyšší zálohu byste správně měli zaplatit své zdravotní pojišťovně už v únoru (do 8. února). Pokud platíte vyšší než minimální zálohy, tak ty se vám zvýší (nebo případně sníží) na základě předložení nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Pokud si výši minimální záloh zapomenete změnit, tak při odevzdávání přehledů vás nejspíš pracovníci zdravotní pojišťovny upozorní na nedoplatek za povinné pojistné. Ten pak budete muset zaplatit nejpozději při další splátce zdravotního pojištění.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2022

 

Výše minimální zálohy 2022 Od kdy se nová záloha platí

Zdravotní pojištění

2 627 Kč

pokud platíte minimální zálohy,
tak ty se zvyšují s účinností od 1.1.2022

Sociální pojištění

2 841 Kč

pokud platíte minimální zálohy,
tak novou vyšší minimální zálohu platíte
po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 190 krát

Články ze sekce: DANĚ