Jaké jsou termíny pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2023?

09.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Každý rok se u poplatníků opakují stejné chyby: odkládání podání daňového přiznání na poslední chvíli, a někdy dokonce podání formuláře na nesprávný finanční úřad. Jak se chyb vyvarovat?

Klíčové datum pro podání daňového přiznání je, stejně jako každý rok, na konci března. První duben je již tradičně nejzazším termínem pro odevzdání daňového přiznání ve fyzické podobě. Existují čtyři výjimky, které vám mohou datum podání oddálit:

  1. Poplatník daně má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo poplatníkovo přiznání podává daňový poradce.
  2. Správce daně z objektivních důvodů sám prodloužil lhůtu pro podání přiznání.
  3. Třetí okolností je pak případ, kdy 31. 3. (v praxi spíše 1. 4.) připadá na víkend nebo na svátek. Pak se daňové přiznání podává v nejbližší pracovní den.
  4. Daňové přiznání podáváte elektronicky.
Podávat daňové přiznání za rok 2022 budeme moci fyzicky až do pondělí 3. dubna 2023, elektronicky pak do úterý 2. května 2023.

Pokud vy jako poplatník daně budete po finančním úřadu požadovat odklad konečné lhůty podle bodu 1, tedy jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce či máte nařízený audit, termín pro odevzdání je pondělí 3. července 2023.

Společně s daňovým přiznáním pak odevzdáte plnou moc udělenou konkrétnímu poradci. Lhůta pro podání daňového přiznání se bude posuzovat zpětně podle toho, kdo, kdy a jakou formou daňové přiznání podal. Pokud nepředáte plnou moc k zastupování, bude na vás po tomto datu pohlíženo jako na osobu, která může být penalizována ze strany úřadu.

Správce daně může sám rozhodnout (na žádost poplatníka) o odkladu termínu podání přiznání. Úřad má také právo lhůtu odsunout nejdéle o 3 měsíce, když je k tomu vážný důvod. Tím mohou být technické nebo organizační problémy na straně správce daně, na straně poplatníka to může být např. vážné onemocnění nebo jiné objektivní, nepředvídatelné a mimořádné důvody. Tímto důvodem rozhodně nemůže být „nestihnutí“ termínu odevzdání přiznání.

Poslední možností, kterak oddálit podání daňového přiznání z března dokonce až na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat.

Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2022

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec  stáhnout

Jak a kdy podat daňové přiznání k dani z příjmu 2021

Zdroj: Shutterstock


 

 

Do kdy se v roce 2023 podává daňové přiznání za rok 2022?

Pro jistotu uvádíme přehledně všechny termíny pro podání daňového přiznání za rok 2022.

Listinná podoba

Termín pro podání daňového přiznání je v roce 2023 stanoven na pondělí 3. dubna 2023. Navíc také platí, že pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a neplatíte pokutu.

Elektronicky

Pokud budete odevzdávat daňové přiznání elektronicky, termín se o měsíc posouvá. Povinnost dodat přiznání bude do 2. května 2023.

S daňovým poradcem či nařízeným auditem

Jestliže využíváte služeb daňového poradce nebo máte nařízený audit, termín pro podání daňového přiznání za rok 2022 je 3. července 2023.

Kam a jakou formou doručit daňové přiznání za rok 2023?

Dalším důležitým faktorem vašeho úspěchu při zdaňování příjmů je podání nejen správného, správně vyplněného a včas odevzdaného formuláře, ale také jeho odevzdání na správné místo.

Daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, což neznamená nic jiného, než že adresátem vašeho doporučeného dopisu (pokud posíláte přiznání poštou) bude finanční úřad v místě, kde jste trvale hlášeni k pobytu. Není tedy důležité, u které firmy pracujete nebo kde nyní bydlíte, ale kde máte trvalé bydliště. Na toto si dávejte pozor, velmi často se stává, že přiznání je doručeno nesprávně. Pokud podáváte přiznání osobně na přepážce, měla by úřednice zkontrolovat bydliště v přiznání uvedené a na nesrovnalosti vás upozornit.

Pokud vlastníte datovou schránku, je vaší povinností odevzdat daňové přiznání tam. Odevzdat ho můžete také elektronicky, pokud vlastníte elektronický podpis, nebo přes daňovou informační schránku. Termín pro podání je pro vás v roce 2023 do 2. května.

Pravděpodobně nejsnazší cestou je podání daňového přiznání online přes webové stránky Finanční správy či portálu Moje daně. Do portálu je možné se přihlásit např. pomocí Identity občana (např. bankovní identity, eObčanky, služby mojeID či Mobilním klíčem eGovernmentu) anebo datovou schránkou.

Termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na ČSSZ a vaši zdravotní pojišťovnu

Kromě daňového přiznání je nutné odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení. Termínem je v tomto případě měsíc od podání daňového přiznání.

V roce 2023 je nejzazší termín odevzdání přehledu v úterý 2. května 2023 při fyzickém podání daňového přiznání. Lidé odevzdávající daňové přiznání v nejzazší termín elektronicky musejí podat přehledy do čtvrtka 1. června na ČSSZ, 2. června pak na zdravotní pojišťovny.


Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 197 krát

Články ze sekce: DANĚ