Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmu roce 2022?

27.01.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Každý rok se u poplatníků opakují stejné chyby: odkládání podání přiznání na poslední chvíli a někdy dokonce podání formuláře na nesprávný finanční úřad. Jak se chybám vyvarovat?

Klíčové datum pro podání daňového přiznání je, stejně jako každý rok, konec března. Poslední březnový den je ze zákona nejpozdější možnost, kdy musí vaše daňové přiznání "ležet" na finančním úřadu. Existují čtyři výjimky, které vám mohou datum podání oddálit:

  1. Poplatník daně má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo poplatníkovo přiznání podává daňový poradce.
  2. Správce daně z objektivních důvodů sám prodloužil lhůtu pro podání přiznání.
  3. Třetí okolností je pak případ, kdy připadá 31. 3. na víkend nebo na svátek. Pak se daňové přiznání podává v nejbližší pracovní den.
  4. Daňové přiznání podáváte elektronicky.
Podávat daňové přiznání za rok 2021 budeme moci fyzicky až do pátku 1. dubna 2022, elektronicky pak do pondělí 2. května 2022.

Pokud vy, jako poplatník daně, budete po finančním úřadu požadovat odklad konečné lhůty podle bodu 1), musí se správci daně společně s přiznáním doručit i plná moc k zastupování. Pokud tak neučiníte, bude na vás po tomto datu pohlíženo jako na osobu, která může být penalizována ze strany úřadu.

Správce daně může sám rozhodnout (na žádost poplatníka) o odkladu termínu podání přiznání. Úřad má však právo lhůtu odsunout nejdéle o 3 měsíce a navíc musí mít k posunu termínu vážný důvod. Tím můžou být technické nebo organizační problémy na straně správce daně, na straně poplatníka to může být např. vážné onemocnění nebo jiné objektivní, nepředvídatelné a mimořádné důvody. Tímto důvodem rozhodně nemůže být "nestihnutí" termínu odevzdání přiznání.

Poslední možností, kterak oddálit podání daňové přiznání z března dokonce na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat.

Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2021

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní xls
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec  stáhnout

Jak a kdy podat daňové přiznání k dani z příjmu 2021

Zdroj: Shutterstock 

Do kdy se v roce 2022 podává daňové přiznání za rok 2021?

Listinná podoba

Termín pro podání daňového přiznání je v roce 2022 stanoven na pátku 1. dubna 2022. Navíc také platí, že pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a neplatíte pokutu.

Elektronicky

Pokud budete odevzdávat daňové přiznání elektronicky, termín se o měsíc posouvá. Povinnost dodat přiznání bude do 2. května 2022.

Kam a jakou formou doručit daňové přiznání za rok 2021?

Dalším důležitým faktorem vašeho úspěchu při zdaňování příjmů je podání nejen správného, správně vyplněného a včas odevzdaného formuláře, ale také jeho odevzdání na správné místo.

Daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, což neznamená nic jiného, než že adresátem vašeho doporučeného dopisu (pokud posíláte přiznání poštou) bude finanční úřad v místě, kde jste trvale hlášeni k pobytu. Není tedy důležité, u které firmy pracujete nebo kde nyní bydlíte, ale kde máte trvalé bydliště. Na toto si dávejte pozor, velmi často se stává, že přiznání je doručeno nesprávně. Pokud podáváte přiznání osobně na přepážce, měla by úřednice zkontrolovat bydliště v přiznání uvedené a na nesrovnalosti vás upozornit.

Pokud vlastníte datovou schránku, tak je vaší povinností odevzdat daňové přiznání tam. Odevzdat ho také můžete elektronicky, pokud vlastníte elektronický podpis anebo přes daňovou informační schránku. Termín pro podání je pro vás v roce 2022 do 2. května.

Pravděpodobně nejsnazší cestou je podání daňového přiznání online skrze webové stránky finančního úřadu či portálu Moje daně. Do portálu je možné se přihlásit např. formou bankovní identity, datovou schránkou nebo občanským průkazem s čipem.

Termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na ČSSZ a vaši zdravotní pojišťovnu

Kromě daňového přiznání je nutné odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení. Termínem je v tomto případě měsíc od podání daňového přiznání. V roce 2022 tento termín připadá na pondělí 2. května. Osoby odevzdávající daňové přiznání elektronicky přehledy odevzdávají do středy 1. června.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 188 krát

Články ze sekce: DANĚ