Po aktivaci automaticky zřízené datové schránky musí podnikatelé podat daňové přiznání pouze elektronicky

13.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Datová schránka se v roce 2023 zřídí všem fyzickým podnikajícím osobám. S tím souvisí i nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Dosud se datové schránky zřizovaly automaticky pouze právnickým osobám.

V souvislosti s účinností novely zákona o daňovém řádu začal stát od 1. 1. 2023 zřizovat všem podnikajícím osobám datovou schránku. Automatické zřízení datové schránky se týká pouze těch podnikatelů, kteří si ji sami nezaložili nebo mají založenou datovou schránku pouze jako nepodnikající fyzické osoby.

Prostřednictvím datové schránky může uživatel komunikovat s orgány veřejné moci, což značně urychluje a usnadňuje komunikaci jak soukromým uživatelům, tak státním orgánům. Využívat ji mohou podnikatelé i fyzické nepodnikající osoby.

OSVČ tedy může mít zřízené 2 datové schránky, a to jako podnikatel k záležitostem souvisejícím s podnikáním a jako běžný občan například pro komunikaci se stavebním úřadem apod.

Datová schránka bude zřízena i osobám, které mají svoji živnost přerušenou.

Datová schránka bude rovněž zřízena také všem zbývajícím právnickým osobám (neziskovým organizacím).

Zdroj: Shutterstock

Do kdy nejpozději získají OSVČ údaje k přihlášení do datové schránky?

Ministerstvo vnitra zřídí datovou schránku podnikajícím fyzickým osobám nejpozději do 31. března 2023. Přístupové údaje budou podnikajícím osobám doručeny poštou (dopis se žlutým pruhem) nejčastěji na adresu trvalého pobytu.

Nic ale nebrání tomu, aby si podnikatel založil datovou schránku sám ještě během roku 2023, ovšem jen do té doby, než ji zřídí Ministerstvo vnitra.

Pro komunikaci s finančním úřadem musí podnikatelé využívat datovou schránku

Státní orgány musejí s vlastníky datových schránek komunikovat pouze přes datovou schránku (pokud to povaha věci umožňuje). Jiné způsoby by byly nezákonné.

Podnikající fyzické osoby si mohou ve většině případů vybrat, zda budou s úřady komunikovat v listinné podobě, nebo využijí zaslání požadavku přes datovou schránku.

Ovšem pro komunikaci s Finanční správou musí podnikající fyzické osoby využívat pouze datovou schránku, to se týká především podání daňového přiznání, které ještě v roce 2022 šlo podat v listinné podobě na pobočce finančního úřadu nebo poštou.

Tip: Kdy nemusí zaměstnanci s dalšími příjmy podávat daňové přiznání?

Mohou OSVČ podat daňové přiznání za rok 2022 i před zřízením datové schránky?

Zřizování schránek potrvá až do 31. března 2023. Proto, pokud se rozhodnou OSVČ podat daňové přiznání ještě předtím, než jim Ministerstvo vnitra zřídí datovou schránku, mohou tak učinit, aniž by jim za to hrozila nějaká sankce.

Důležité je ale především datum, kdy se poprvé podnikatel do datové schránky přihlásí. Na to má 15 dnů od doručení přihlašovacích údajů. Ještě tedy během této doby, než se poprvé do systému přihlásí, může podat daňové přiznání v papírové podobě.

Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2022 v papírové formě je do 3. dubna 2023.

Jestliže se podnikající fyzická osoba v 15denní lhůtě od získání přístupových údajů do systému nepřihlásí, aktivuje se jí datová schránka sama.

Hrozí podnikatelům za podání daňového přiznání pokuta, pokud jej podají jinak než přes datovou schránku?

Jestliže má již OSVČ datovou schránku zřízenou, ať už svojí iniciativou, nebo založenou Ministerstvem vnitra, je její povinností, aby daňové přiznání poslala skrze datovou schránku.

Finanční úřad by podání listinné formy daňového přiznání neměl hned pokutovat, ale nejdříve upozornit podnikatele na to, že je jeho povinností podat daňové přiznání elektronickou formou (pokud již má zřízenou datovou schránku). Pokud ani tak podnikatel na elektronickou formu v budoucnu nepřistoupí, může mu být udělena pokuta až 1000 Kč.

Do kdy mohou OSVČ podat daňové přiznání za rok 2022 přes datovou schránku?

Při automatickém zřizování datových schránek bude podnikatele nejvíce zajímat termín, do kdy musejí daňové přiznání elektronicky podat.

Termín pro online podání daňového přiznání zůstává stejný jako v předchozím roce, a to 2. května 2023.

Pokud se podnikatelé rozhodnou využít služeb daňového poradce, prodlužuje se jim lhůta pro podání až do 1. 7. 2023.

Nepodnikající fyzické osoby nemusejí pro podání daňového přiznání využít datovou schránku

Pokud má nepodnikající fyzická osoba povinnost podat daňové přiznání a má zřízenou datovou schránku, povinnost podat daňové přiznání přes datovou schránku se na ni nevztahuje.


Čtěte také:

Jak bude vypadat základní daňová sleva na poplatníka v roce 2023?

Daň z nemovitostí v roce 2023: na podání přiznání máte 3 týdny

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ