Krátce o autorovi Veronika Němcová

Veronika Němcová Do redakce Finance.cz nastoupila v lednu 2022.

Napište autorovi

Zpět na seznam všech autorů

Články uživatele Veronika Němcová

Papírová plná moc k jednání na úřadě už nebude nutná, vznikne digitální registr zastupování

27. 2. 2024

Plnou moc k jednání na úřadě bude možné nejspíš už od poloviny tohoto roku udělovat digitálně. Novela zákona má ulehčit zastupování každému, kdo využívá digitálních služeb veřejné správy.

OSVČ by mohly být osvobozeny od platby záloh na sociální pojištění po dobu dvou let od zahájení činnosti

26. 2. 2024

Skupina poslanců poslala do připomínkového řízení návrh zákona, který by osvobodil začínající OSVČ od platby záloh sociálního pojištění na celé dva roky od zahájení činnosti.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se má zvýšit o 1500 Kč

21. 2. 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje zvýšit příspěvek na podporu zaměstnavatelů působících na chráněném pracovním trhu, kteří zaměstnávají zaměstnance se zdravotním postižením. Příspěvek by se měl zvýšit o 1500 Kč.

Kdo může dostat k důchodu ještě doplatek na bydlení

21. 2. 2024

Zbývá vám z důchodu po uhrazení nákladů na bydlení jen malá částka, která nestačí na to, abyste pokryli své základní potřeby na přijatelné úrovni? Možná, že můžete požádat o doplatek na bydlení.

Může po vás chtít pronajímatel navýšit kauci i v průběhu nájmu?

20. 2. 2024

Kromě úhrady kauce při podpisu nájemní smlouvy může v některých případech pronajímatel požadovat také její navýšení v průběhu nájmu. Za jakých okolností si o takové doplacení kauce může pronajímatel říci?

I ve starobním důchodu můžete žádat o příspěvek na bydlení. Co dostanete?

20. 2. 2024

Jak požádat o příspěvek na bydlení, pokud jste ve starobním důchodu? Podle čeho se určuje jeho výše a komu se může podání žádosti vyplatit?

Posudkový lékař stanovuje invaliditu většinou bez přítomnosti žadatele o důchod

19. 2. 2024

Nemoc nebo úraz mohou zapříčinit neschopnost výdělečné činnosti. Stát v takových případech nahrazuje ušlou mzdu invalidním důchodem. Jak celý proces žádosti o invalidní důchod probíhá?

Trojdohodu o určení otcovství lze uzavřít i na matrice a oddat vás může poslanec

14. 2. 2024

Od 1. ledna 2024 začala platit novela zákona o matrikách, která přinesla mnoho změn přímo pro občany. Nově lze například určit otcovství trojdohodou také u matričního úřadu.

Musí vám zaměstnavatel umožnit kuřáckou přestávku?

14. 2. 2024

Patříte mezi kuřáky, kteří nevydrží během pracovní doby bez cigarety? Musí vám zaměstnavatel kouření povolit?

Může zaměstnanec během přestávky na jídlo opustit pracoviště?

13. 2. 2024

Brání vám zaměstnavatel odejít během přestávky z pracoviště? Může si takové jednání dovolit, nebo jedná protiprávně?

Na procentuální zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností začne dohlížet stát

12. 2. 2024

Velké obchodní společnosti v ČR budou muset začít dodržovat rovnoměrné zastoupení mužů a žen ve svých vedoucích orgánech. Cílem zákona je posílit postavení žen na trhu práce.

Vláda nepodpořila zvýšení normativních nákladů na bydlení

8. 2. 2024

Vláda ve středu 7. února nepodpořila zvýšení normativních nákladů na bydlení, které ovlivňují výši příspěvku na bydlení a výši srážek ze mzdy.

Nepřiznal vám úřad práce příspěvek na bydlení? Stáhněte si vzor odvolání proti rozhodnutí

6. 2. 2024

Jak postupovat, pokud vám úřad práce nepřiznal nebo odňal příspěvek na bydlení? Jaké náležitosti by mělo obsahovat odvolání proti nepřiznání příspěvku na bydlení? Vzor odvolání si můžete stáhnout v našem článku.

Zůstali jste s dítětem sami? O jaké dávky můžete v takové situaci požádat

2. 2. 2024

Situace, kdy se na každodenní péči o dítě podílí pouze jeden rodič, bývá obvykle náročná vzhledem k finanční situaci domácnosti. Obzvlášť když se druhý rodič o dítě nezajímá a nehradí ani výživné. Jaké dávky mohou pomoci v takových případech?

Nově mohou o dotace z programu Nová zelená úsporám Light žádat domácnosti pobírající přídavky na děti

31. 1. 2024

Od 17. ledna 2024 byl opět spuštěn program Nová zelená úsporám Light pro občany s nižšími příjmy. Žádost nově budou moci podat také domácnosti pobírající přídavky na děti.

Pacienti si budou moci zvolit, zda chtějí sdílet data o svém zdravotním stavu s jinými lékaři

30. 1. 2024

Pro efektivnější a jednodušší komunikaci mezi lékaři, pacienty a zdravotními pojišťovnami představilo Ministerstvo zdravotnictví návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Součástí novely je zavedení nových služeb – EZKarty, eŽádanky a sdíleného zdravotního záznamu.

Budou občané ČR rozhodovat o přijetí eura a možnosti hlasovat korespondenčně?

29. 1. 2024

Hnutí ANO vyžaduje, aby o přijetí eura a uskutečnění korespondenčních voleb rozhodli sami občané v referendu. Zatím jediné referendum se konalo v roce 2003, kdy lidé hlasovali o vstupu České republiky do EU.

Snížení příspěvku na bydlení pro letošní rok v příkladech

24. 1. 2024

V souvislosti s nižšími normativními náklady na bydlení se mnozí lidé dočkají snížení příspěvku na bydlení. Někteří o něj přijdou úplně. Pro představu, o kolik se příspěvky na bydlení v tomto roce snížily, jsme připravili srovnávací příklady.

Jak online získat přehled plateb vynaložených zdravotní pojišťovnou na vaši péči?

23. 1. 2024

Zajímá vás, jakou částkou přispěla zdravotní pojišťovna na vaši zdravotní péči? Lze najít jednotlivé úhrady také online?

O kolik se dlužníkům zvýšily srážky ze mzdy? Porovnání s rokem 2023 v příkladech

22. 1. 2024

Kvůli snížení nezabavitelného minima zůstane dlužníkům v roce 2024 ze mzdy méně. Jak si pohoršili oproti roku 2023?

Dlužníci na zdravotním pojištění budou moci požádat o odpuštění některých dluhů

19. 1. 2024

Stát umožní prominutí některých dluhů na zdravotním pojištění, konkrétně půjde o prominutí penále a exekučních nákladů. Akce má navazovat na již proběhlá milostivá léta. Návrh poslanců 17. ledna podpořila vláda. 

Zvýší se znovu normativní náklady na bydlení, které ovlivňují dávky i srážky?

16. 1. 2024

Od roku 2024 platí snížené normativní náklady na bydlení, což pro mnoho lidí znamená menší příspěvek na bydlení, nebo dokonce žádný. Zvýší se normativy ještě v průběhu letošního roku?

Jak vysoké jsou odměny zastupitelů v roce 2024?

15. 1. 2024

Od 1. ledna 2024 nabyla účinnosti novela zákona, která stanovuje nový mechanismus pro pravidelnou valorizaci odměn zastupitelů. Současně se změnily také podmínky pro distanční účast na jednání zastupitelstev. Na kolik si přijdou zastupitelé v roce 2024?

Dlužníkům zbyde ze mzdy méně peněz. O kolik se snížila nezabavitelná částka v roce 2024?

15. 1. 2024

Od 1. ledna 2024 došlo ke snížení normativních nákladů na bydlení, ze kterých se odvíjí rovněž i minimální výše nezabavitelného minima, tedy částky, která musí dlužníkovi zůstat z jeho příjmů při srážkách ze mzdy.

Změny ve stavebním spoření v roce 2024: snížení státní podpory o polovinu a její zdanění

10. 1. 2024

V souvislosti s účinností konsolidačního balíčku, který přináší řadu úsporných opatření, nastaly také změny ve stavebním spoření. Jde především o snížení státní podpory a její zdanění.

Příspěvek na bydlení získá v roce 2024 méně lidí. Vypočítejte si, zda na něj dosáhnete

9. 1. 2024

V souvislosti se snížením normativních nákladů na bydlení v roce 2024 přijdou některé rodiny o příspěvek na bydlení. Ti, kteří mají skutečné náklady na bydlení vyšší než normativní náklady, mohou očekávat snížení příspěvku.

Češi žijící v zahraničí by mohli korespondenčně volit do Sněmovny už v roce 2025

4. 1. 2024

Čechům žijícím v zahraničí by mohlo být od roku 2025 umožněno hlasovat ve volbách korespondenční formou. Návrh zákona poslala skupina poslanců v prosinci do připomínkového řízení a v první lednovou středu ho podpořila vláda. Česko je jednou z posledních zemí, kde nelze ze zahraničí hlasovat korespondenční formou.

Kde zjistíte, kolik roků se ještě musíte účastnit na důchodovém pojištění, abyste měli nárok na důchod?

3. 1. 2024

Zajímá vás, kolik let máte odvedeno na důchodovém pojištění a kolik let účasti vám ještě zbývá pro nárok na důchod? K nalezení odpovědí můžete vyzkoušet Informativní důchodovou aplikaci od ČSSZ.

Jak se zvýší příspěvek na péči v roce 2024?

2. 1. 2024

Jak by se mohl navýšit příspěvek na péči v roce 2024? Podle jakých dat by se nově měl automaticky valorizovat?

Kolik si budete moci přivydělat v roce 2024, pokud jste v evidenci Úřadu práce?

27. 12. 2023

Osoby v evidenci Úřadu práce si mohou během hledání zaměstnání také přivydělat do určitého limitu. Jak vysoký limit bude platit v roce 2024?

Češi se mají odnaučit házet PET láhve a plechovky do kontejnerů. Vybírat je budou sběrná místa

14. 12. 2023

Od roku 2026 by mohl začít v Česku fungovat zálohový systém pro PET láhve a plechovky. Záloha ve výši 4 až 5 Kč se spotřebitelům vrátí po odevzdání nápojového obalu do odběrného místa.

Od jak vysokého výdělku musíte podat daňové přiznání za rok 2023?

14. 12. 2023

Při překročení jaké částky vydělané mimo zaměstnání budete v roce 2024 podávat daňové přiznání za rok 2023? Do jaké částky si mohou přivydělat osoby v režimu paušální daně?

Vláda od roku 2024 zruší bezplatné ubytování pro některé skupiny lidí z Ukrajiny

13. 12. 2023

Od roku 2024 zanikne zranitelným osobám, které přišly z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu, nárok na bezplatné nouzové ubytování. MPSV však těmto lidem zvýší příspěvky na bydlení, které mají navýšit výslednou humanitární dávku pro zranitelné osoby.

Máte během roku i jiné příjmy než ze zaměstnání či důchodu? Kolik si můžete v roce 2023 přivydělat tzv. příležitostným příjmem?

12. 12. 2023

Jste zaměstnanci či v důchodu, ale občas si v průběhu roku přivyděláte náhodnou prací? Jak vysokou částku si tímto příležitostným přivýdělkem můžete v roce 2023 vydělat?

Změny v povinném ručení nastanou nejspíš až v březnu 2024. V jakých městech vyjde nejlevněji?

8. 12. 2023

Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla prošel Poslaneckou sněmovnou a nyní míří k projednání do Senátu. Na co se provozovatelé vozidel mohou připravit?

Kolik činí příspěvek na mobilitu, zvláštní pomůcku a příspěvek pro osoby s dietou?

7. 12. 2023

Koncem roku 2022 se lidé se zdravotním znevýhodněním dočkali zvýšení příspěvku na mobilitu a zvláštní pomůcku. Vláda rovněž zvýšila příspěvky pro osoby s dietou. Kolik příspěvky aktuálně činí?

O kolik v roce 2024 klesne paušální náhrada nákladů při práci z domu

6. 12. 2023

Od 1. října letošního roku mohou zaměstnanci, kteří pracují tzv. „na dálku“, čerpat paušální náhradu od zaměstnavatele, která pokryje náklady související s prací z domu. Jakou výši sazby stanovilo MPSV na rok 2024? 

Můžete kamerou na svém domě monitorovat i veřejné prostranství?

5. 12. 2023

Ztrácejí se vám věci kolem domu a plánujete umístit na svůj dům kameru, abyste mohli ochránit svůj majetek a případně dopátrat pachatele? Máte na to právo, ale nezapomeňte, že musíte také dodržet pravidla ochrany osobních údajů.

Jak se mají v roce 2024 změnit cestovní náhrady při pracovní cestě po Česku

4. 12. 2023

V příštím roce dojde ke změně cestovních náhrad, které čerpají zaměstnanci při pracovních cestách v tuzemsku. O kolik se zvýší stravné a náhrady za využívání motorových vozidel?

Budou muset lidé v evidenci Úřadu práce nahlašovat uzavřené dohody ještě před začátkem činnosti?

29. 11. 2023

V Poslanecké sněmovně čeká na projednání návrh zákona připravený poslanci z hnutí ANO, který by stanovil povinnost nahlašování uzavřených dohod Úřadu práce ještě před započetím výkonu činnosti.

Úřad práce začne sám komunikovat se zaměstnavateli a dodavateli energií. Příjemcům dávek odpadne část papírování

28. 11. 2023

Změna zákona o státní sociální podpoře má nově umožnit Úřadu práce, aby si výši příjmů žadatelů o dávku zjistil přímo od zaměstnavatele. Stejně tak si bude zjišťovat výši nákladů na energie.

Vláda zvýší maximální poplatky za dětské skupiny, sousedské hlídání zatím odložila

27. 11. 2023

Rodiče mohou v příštím roce počítat s navýšením poplatků za dítě umístěné v dětské skupině. Maximální výše úhrady se zvýší. Kdy začne fungovat nový koncept sousedských skupin?

Nepozvete úředníka domů? Můžete přijít o příspěvek na bydlení

21. 11. 2023

S pobíráním příspěvku na bydlení souvisí také řada povinností. Jednou z nich je například povolit vstup úředníkům do domu, pokud chcete, aby vám příspěvek byl vyplácen i v dalších měsících. Které další povinnosti by měli lidé pobírající příspěvek na bydlení dodržovat?

Poplatky za pobytové sociální služby se v příštím roce pravděpodobně zvýší. O kolik?

20. 11. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterým se zvyšují poplatky za pobytové sociální služby. O kolik poplatky pravděpodobně vzrostou?

Kolik činí aktuální výše nezabavitelného minima?

15. 11. 2023

Od 1. ledna 2023 se zvýšila částka nezabavitelného minima, která nesmí být dlužníkovi stržena z jeho měsíční mzdy. Podle jakých parametrů se počítá její výše?

Koncesionářské poplatky se pravděpodobně zvýší. V nejbližší době o nich rozhodne vláda

15. 11. 2023

O kolik si majitelé rozhlasových a televizních přijímačů připlatí? Na která zařízení by se měly poplatky nově vztahovat rovněž? Návrh zákona v nejbližší době projedná vláda.

Agenturní zaměstnanci mají získat záruku mzdy od Úřadu práce, snad už v roce 2024

14. 11. 2023

Poslanci na začátku září schválili ve třetím čtení návrh zákona, který zavede změny v agenturním zaměstnávání. A to jak pro samotné pracovní agentury, tak pro jejich zaměstnance. Nyní návrh zákona projedná Senát.

Opoziční návrhy vláda zamítla. Příspěvek na péči se však v příštím roce zvýší, slibuje Jurečka

13. 11. 2023

Vláda na svém posledním jednání nepodpořila návrh hnutí ANO na zvýšení příspěvku na péči. Zamítla také opoziční návrhy na zvýšení důchodu ještě nad zákonnou valorizaci. Přesto by sociální dávky změny doznat měly. 

Kdo chce dostat zpětně delší náhradní výživné, musí doložit dokumenty do konce listopadu

9. 11. 2023

Prezident 26. října podepsal novelu zákona, která prodlužuje vyplácení náhradního výživného státem ze 2 let na 4 roky. Novela zákona nabyla účinnosti 1. listopadu.

Ženy průměrně proinvestují více než 1600 Kč měsíčně, vyplynulo z průzkumu investiční společnosti Amundi

8. 11. 2023

Zájem žen o investování postupně stoupá. Kolik žen investuje? Jaký je rozdíl při investování mužů a žen? Jaká je jejich motivace? Co ženám při investování chybí?