5 barev ve schránce aneb co dělat, když vám přijde obálka s pruhem

26.07.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Když člověk ve schránce objeví obálku a barevným pruhem, může ho to zaskočit nebo dokonce vyděsit. Takové psaní ale nemusí nutně znamenat, že se jedná o soudní obsílku nebo nepříjemnou zprávu od exekutora. Používají je také státní instituce nebo třeba firmy. Chcete se dozvědět, co která obálka s barevným pruhem znamená? Náš ucelený přehled vám napoví, kdo vám asi píše a co v obálce pravděpodobně najdete.

Obálky s barevnými pruhy si lidé často asociují s nepříjemnými zprávami. Většinou je ke korespondenci využívá státní správa a podle barev rozlišuje důležitost jednotlivých sdělení. Dopisy s pruhy představují speciální typ psaní s doručenkou, která informuje odesílatele o tom, že jeho zásilka byla doručena a kdy k tomu došlo.

Obálku s pruhem však můžete použít i vy, v některých případech může dokonce zvýšit šanci na její doručení. Jsou volně prodejné na všech poštách a využít je může kdokoli.

Obálka s červeným pruhem

Nejdůležitější jsou obálky s červeným pruhem, které mohou příjemce oprávněně vystrašit. Takovému psaní byste měli věnovat zvýšenou pozornost, jeho obsah je totiž ve většině případů velmi důležitý. Může se jednat například o předvolání na policii, vzniklé závazky nebo upozornění správy sociálního zabezpečení.

Zásilka s červeným pruhem může být dodána pouze adresátovi. K převzetí nelze udělit plnou moc, dopis tedy nesmí převzít žádný zmocněnec. Adresát navíc musí podepsat dodejku, která se následně odešle zpět odesílateli.

Obálka se zeleným pruhem

Dopisy se zeleným pruhem využívá veřejná správa. Mohou obsahovat například soudní výzvy a předvolání k soudnímu jednání, platební rozkazy nebo také nařízení exekuce. Kromě toho vám obálku se zeleným pruhem může poslat také policie nebo katastrální úřad, případně v ní najdete upozornění na nedoplatek za koncesionářské poplatky.

Všechny dopisy se zeleným pruhem se posílají doporučeně s dodejkou. Převzetí zásilky tedy musíte podepsat a odesílatel následně obdrží potvrzení o doručení. Na tento druh psaní si ale dejte dobrý pozor. Po určité lhůtě totiž bude obálka se zeleným pruhem vhozena do vaší schránky a od 11. dne se bude považovat za doručenou. Nemůžete se tedy vymlouvat, že vám úřední psaní nedoručili.

Obálka s modrým pruhem

Když vám do schránky přijde obálka s modrým pruhem, nemusíte se strachovat. Většinou se jedná pouze o různá oznámení informačního charakteru, u kterého odesílatel potřebuje potvrzení, že bylo v pořádku doručeno na danou adresu. Dopisy s modrým pruhem využívají orgány veřejné správy, jako jsou například obecní, katastrální, finanční nebo živnostenské úřady, soudy, školy, ale také ministerstva.

Na rozdíl od obálky s červeným pruhem může tento dopis převzít také určený zmocněnec. To často bývá třeba manžel nebo manželka, některý z rodičů, dítě, ale klidně také soused. Při převzetí je také nutné podepsat dodejku. Pokud však obálka obsahuje také nápis „Do vlastních rukou“, začne plnit roli psaní s červeným pruhem a převzít ji můžete pouze do vlastních rukou.

Obálky s pruhem

(foto: Shutterstock)

 

Obálka s fialovým pruhem

Dopisy s fialovým pruhem jsou speciálně vyhrazeny pro službu DINO neboli dluhové inkaso obyvatelstva. Takové psaní se posílá zpravidla do vlastních rukou jako upozornění, že máte dluh u nějaké firmy. Najdete v něm informace o věřiteli a také o výši vašeho dluhu. Obálky s fialovým pruhem zasílá vždy Česká pošta, věřitelem ale může být kdokoliv.

Pokud vám přijde dopis s fialovým pruhem, svůj dluh můžete uhradit přímo na poště. Kromě toho máte také možnost domluvit si zde splátkový kalendář. Za využití služby DINO musí dlužník zaplatit také speciální poplatek, který závisí na výši jeho dluhu. Úhrada dluhu přes službu DINO by však měla být vždy výhodnější než řešení tohoto závazku prostřednictvím exekutora.

Obálka se žlutým pruhem

Kromě již zmíněných druhů obálek můžete ve schránce najít také psaní se žlutým pruhem. To slouží k zasílání přístupových údajů do ISDS (informační systém datových schránek) pro úřady nebo právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Takový dopis se označuje jako PIN zásilka.

Obálka bez barevného pruhu

Aby bylo vše ještě komplikovanější, v některých případech obálka žádný barevný pruh nemá, i tak ale obsahuje velmi důležité psaní. Je totiž možné napsat, natisknout nebo orazítkovat na ni určitý druh služby. Takový dopis, který může být zaslaný doporučeně, doporučeně s dodejkou nebo do vlastních rukou, pak plní danou službu.

Dělat mrtvého brouka se nevyplatí

Pokud uvažujete o tom, že byste si zásilku s barevným pruhem nevyzvedli, raději na tento nápad rychle zapomeňte. Nemuselo by se vám to totiž vyplatit. Doručování písemností při komunikaci s úřady se řídí jasnými pravidly a platí zde obecný předpoklad zvaný „fikce doručení“. To znamená, že písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji daný člověk osobně nepřevezme.

Pokud vás pošťák nezastihne doma, nechá vám ve schránce výzvu k vyzvednutí dopisu. I když se ji rozhodnete ignorovat, po stanovené době vám psaní doručovatel stejně vhodí do schránky a od tohoto okamžiku se považuje za doručené.


Také si přečtěte:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 76 krát

Články ze sekce: Spotřebitel