Kdy nemusí zaměstnanci s dalšími příjmy podávat daňové přiznání?

12.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Mnozí zaměstnanci mají kromě mzdy od hlavního zaměstnavatele ještě jiné pravidelné či nepravidelné příjmy. Ve kterých případech si nemusí sami za rok 2023 podávat daňové přiznání? 

Zaměstnanci, kteří během roku pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele, nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou a nemají jiné příjmy, nemají žádné daňové starosti a mohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2023. 

Pro zaměstnance, kteří současně podnikají, je podání daňového přiznání automatickou zákonnou povinností, stejně tak pro zaměstnance s příjmy z nájmu nebo pracující pro dva zaměstnavatele současně, když je z obou zaměstnání odváděná zálohová daň z příjmů. Které příjmy je však možné mít současně k hlavnímu zaměstnání, a přitom nemuset podávat daňové přiznání? Podívejme se na některé z nich.

  1. Brigáda na DPP
  2. Brigáda na DPČ
  3. Příjem z prodeje nemovitosti
  4. Dědictví po rodinném příslušníkovi
  5. Nízký příležitostný příjem
  6. Autorský honorář do limitu
  7. Finanční dar od otce

Zdroj: Depositphotos

Příklad 1: Brigáda na DPP 

Zaměstnanec Rudolf pracoval po celý rok 2023 pro zaměstnavatele XY na klasickou pracovní smlouvu na plný úvazek a současně si přivydělával na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele AB s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Ani v jednom měsíci roku 2023 nepřekročila hrubá měsíční odměna 10 000 Kč. Každý měsíc byla tedy z dohody o provedení práce odvedena 15% srážková daň. Pan Rudolf tak nemá z důvodu přivýdělku povinnost podávat daňové přiznání. 

 

Příklad 2: Přivýdělek na DPČ

Pan Jaroslav pracoval po celý rok 2023 pro zaměstnavatele AB na pracovní smlouvu a současně pro další dva zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou nepřekračující 4000 Kč. V každém měsíci byla z obou dohod o pracovní činnosti odvedena 15% srážková daň z příjmů a panu Jaroslavovi nevzniká povinnost podávat daňové přiznání. Pan Jaroslav může požádat zaměstnavatele AB o provedení ročního zúčtování daně za rok 2023. 

Tip: Mzdová kalkulačka na rok 2024

Příklad 3: Příjem z prodeje nemovitosti

Paní Lucie má za rok 2023 mimo příjem ze svého zaměstnání ještě příjem z prodeje zděděného bytu po otci. Příjem z prodeje nemovitosti je v případě paní Lucie osvobozen od daně z příjmů, neboť je splněn desetiletý časový test mezi nabytím a prodejem nemovitosti.

V případě dědictví nemovitosti po otci se do časové lhůty započítává i doba vlastnictví nemovitosti zůstavitelem. Daňově osvobozený příjem se do daňového přiznání neuvádí. Při splnění zákonných podmínek je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmů osvobozen, tak jako to má paní Lucie. Pokud však není splněna některá ze zákonných podmínek, potom je nutné tento příjem zdanit jako příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů a vyplnit daňové přiznání. 

Příklad 4: Dědictví po matce

Zaměstnanec Lukáš zdědil po matce řadu aktiv, mimo jiné i finanční hotovost. Příjmy plynoucí z dědictví jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny a pan Lukáš může standardně požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Z důvodu příjmů z dědictví nemá pan Lukáš žádné daňové starosti. 

Příklad 5: Příležitostný roční příjem do 30 000 Kč

Paní Zuzana měla mimo příjem ze zaměstnání ještě v létě jednorázový mimořádný příležitostný příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů ve výši 15 000 Kč. Pokud je příjem splňující podmínky příležitostného příjmu podle výše uvedeného paragrafu do 30 000 Kč za rok, nevzniká povinnost podávat kvůli takovému příjmu daňové přiznání. 

Příklad 6: Autorské honoráře do limitu

Zaměstnanec Václav měl během roku 2023 mimo pravidelný příjem ze zaměstnání ještě příjem plynoucí formou autorských honorářů do odborného časopisu o stavebnictví. Autorský honorář v žádném měsíci nepřekročil částku 10 000 Kč, a proto z něj byla panu Václavovi rovnou odvedena 15% srážková daň z příjmů a pan Václav může svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. 

Příklad 7: Finanční dar od otce

Pan Filip obdržel v roce 2023 finanční dar od svého otce ve výši 500 000 Kč, aby mu pomohl řešit jeho bytovou situaci. Zaměstnanec Filip nemá z důvodu obdržení daru povinnost podávat daňové přiznání. Při splnění zákonných podmínek jsou dary od daně z příjmů osvobozeny, což je mimo jiné splněno bez finančního limitu u darů od příbuzných v linii přímé. Pokud nejsou u daru splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, tento příjem podléhá dani z příjmů, daň darovací byla v minulosti zrušena.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 25 krát

Články ze sekce: DANĚ