Jaké je zdanění u práce na dohody (DPČ a DPP) v roce 2023?

18.08.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké je zdanění dohod o pracovní činnosti a o provedení práce (DPČ a DPP) při podepsaném prohlášení a při výdělku nad 3999 Kč (u DPČ), respektive 10 000 Kč (u DPP) v roce 2023? Co ovlivňuje výpočet odměn z dohod?

Práce na dohodu může být dobrým přivýdělkem, ale i možností, jak pracovat u více zaměstnavatelů po celý rok. Dohody mají svá omezení, například to, že oba druhy musejí být sjednány písemně.

Jaká mají další omezení? A jak je to s odvody na zdravotní a sociální pojištění při práci na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) v roce 2023?

Dohoda o pracovní činnosti – jaké jsou její výhody a nevýhody?

Základní omezení u DPČ je to, že se do 3999 Kč nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Nad tuto částku ovšem už ano, zdravotní i sociální pojištění. Daň z příjmů se odvádí vždy, záleží na podepsaném prohlášení poplatníka.

Dalším omezujícím faktorem je, že na DPČ lze v průměru pracovat pouze polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tedy při klasickém „plném“ úvazku (40 hodin) nesmí zaměstnanec pracovat v průměru více než 20 hodin týdně.

Nicméně se jedná o průměr, tudíž jeden týden nemusíte pracovat vůbec a druhý týden klidně plných 40 hodin. Na rozdíl od DPP můžete na základě DPČ pracovat pro jednoho zaměstnavatele i déle než 300 hodin ročně.

Více se o dohodě o pracovní činnosti dočtete na našich stránkách.

Dohoda o provedení práce – jaké jsou její výhody a nevýhody?

Dohoda o provedení práce je ideální pro práce s ohodnocením do 10 000 Kč měsíčně, protože do tohoto limitu se neodvádí odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nad 10 000 Kč se odvody platí stejně jako u zaměstnání.

Daň z příjmů se odvádí formou srážkové či zálohové daně. Uplatnění slev záleží na podepsaném prohlášení poplatníka.

Na dohodu o provedení práce lze pracovat maximálně na 300 hodin ročně pro jednoho zaměstnavatele. Na DPP lze pracovat pro více zaměstnavatelů, vždy však pouze na 300 hodin ročně pro jednoho.

Daně, sociální a zdravotní pojištění a dohody

Daň z příjmů

Jak zmiňujeme výše, důležité pro odvody daně z příjmů je podepsané prohlášení poplatníka k dani, to můžete mít podepsáno vždy pouze u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci. Během roku tedy můžete mít podepsáno prohlášení k dani u více zaměstnavatelů, ale musí být stanoveno, za jaké měsíce.

Daň z příjmů se platí ve výši 15 % z hrubé mzdy (odměny).

Jestliže pracovník nepodepsal prohlášení k dani, zaměstnavatel rovnou srazí z příjmů daň a tím je pro poplatníka daňová otázka vyřešena. Příjem se nemusí uvádět v daňovém přiznání, ale v případě, že budete mít nárok na vratku daně, uveďte příjem z dohod v daňovém přiznání, stejně jako sraženou daň.

Jestliže máte podepsané prohlášení k dani, budete moci uplatnit vaše slevy na dani (klasicky slevu na poplatníka, na studenta a další) i daňové zvýhodnění na děti. Je tedy na vás, u kterého zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, stejně jako to, jestli nakonec podáte daňové přiznání a budete žádat o případnou vratku daně.

Příjem se již nemusí uvádět v daňovém přiznání. Poplatník si v tomto případě nemůže uplatnit žádnou slevu na dani, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani.

Zdravotní pojištění se nemusí u dohod odvádět do limitů, pak do výše minimálního odvodu

Zdravotní pojištění má výši 13,5 % z hrubé mzdy, přičemž jednu třetinu hradí zaměstnanci (4,5 %), zbývající dvě třetiny pak zaměstnavatel (9 %).

Nicméně minimálně musí na zdravotním pojištění odvést 13,5 % z minimální mzdy, která je pro rok 2023 stanovena na 17 300 Kč.

To znamená, že minimální výše odvodu při práci nad limity dohod u zdravotního pojištění je 2336 Kč, přičemž zaměstnavatel odvádí vždy 9 % z odměny a zaměstnanec musí zbytek doplatit.

Jestliže pracujete pouze na dohody s příjmem do limitů, musíte nějakým způsobem odvádět zdravotní pojištění (například jako OBZP). Pokud podnikáte či jste zaměstnaní a na dohody do limitů si přivyděláváte, zdravotní pojištění odvádíte za živnost, respektive jej odvádí váš zaměstnavatel. Jestliže jste ve starobním či invalidním důchodu nebo jste studentem do 26 let (respektive 28 let u doktorského studia), pak za vás zdravotní pojištění odvádí stát.

Sociální pojištění se odvádí pouze při práci na dohody „nad limit“

Sociální pojištění se do limitů u dohod neodvádí. Nad limity se již sociální pojištění platit musí:

  • zaměstnanec odvádí 6,5 % z hrubé mzdy
  • zaměstnavatel odvádí 24,8 % z hrubé mzdy

Práce na dohody v roce 2022

Zdroj: Depositphotos

Jaké je zdanění práce na DPČ v roce 2023?

V následující tabulce uvádíme 4 příklady, kdy zaměstnanec pracuje na DPČ a má příjem těšně do limitu a nad něj.

V případě, že má příjem do limitu, nemusí odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění.

V případě příjmů nad limit musí odvádět odvody na zdravotní i sociální pojištění.

Minimální výše odvodu na zdravotní pojištění činí v roce 2023 2336 Kč měsíčně, což ovlivňuje nejen OBZP, ale i minimální výši odvodů pro zaměstnance a dohodáře.

Dále záleží na tom, jestli zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, či nikoliv, to znamená, jakou formou bude hradit daň z příjmů.

Srovnání zdanění u dohody o pracovní činnosti v roce 2023

Hrubá mzda 3999 Kč 3999 Kč 4000 Kč 4000 Kč
Podepsáno prohlášení k dani Ne Ano Ne Ano
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1976 Kč 1976 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 260 Kč 260 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň z příjmů 600 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč
Sleva na dani na poplatníka 0 Kč 2570 Kč 0 Kč 2570 Kč
Daň z příjmů po slevě 600 Kč 0 Kč 600 Kč 0 Kč
Čistý příjem 3399 Kč 3999 Kč 1164 Kč 1764 Kč

Nejběžněji se potkáme s výdělkem ve výši 3999 Kč a nepodepsaným prohlášením k dani, protože DPČ je vhodná pro pravidelné či nárazové krátké přivýdělky.

Tip: Kalkulačka dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Jaké je zdanění práce na DPP v roce 2023?

Pro jednorázové či pravidelné přivýdělky (do 300 hodin ročně) s odměnou do 10 000 Kč je vhodná dohoda o provedení práce, kde ovšem musíte při práci nad limit počítat s odvody, proto je vhodné se domluvit s vaším zaměstnavatelem o výši odměny a rozvržení práce a odměn v jednotlivých měsících.

Avšak zaměstnavatelé na to myslí rovněž, protože i oni se chtějí vyhnout odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

V tabulce se podívejte na míru zdanění a odvodů pro pracovníky na DPP nad limit a do limitu v roce 2023 při (ne)podepsaném prohlášení k dani.

Srovnání zdanění u dohody o provedení práce v roce 2023

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1436 Kč 1436 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně z příjmů Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň z příjmů 1500 Kč 1500 Kč 1515 Kč 1515 Kč
Sleva na dani na poplatníka 0 2570 Kč 0 2570 Kč
Daň z příjmů po slevě 1500 Kč 0 1515 Kč 0
Čistá mzda 8500 Kč 10 000 Kč 6399 Kč 7914 Kč

Tip: Zdanění práce na DPP 4× jinak

V roce 2023 je výše slevy na dani na poplatníka 2570 Kč měsíčně, což prakticky znamená, že zaměstnanci, jejichž hrubá mzda nepřesahuje 17 100 Kč, mají nulovou daň.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 74 krát

Články ze sekce: DANĚ