Letní brigády u 2 zaměstnavatelů: kdy (ne)podepsat "růžový formulář"?

28.07.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Kdy můžete podepsat "růžový formulář" neboli prohlášení poplatníka k dani u více zaměstnavatelů? U kterého zaměstnavatele podepsat raději? Kdy budete muset podávat daňové přiznání? Příklady z praxe napoví.

Letní brigády s sebou přináší spoustu otázek, jednou z prvních je podepsání prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyzických osob neboli "růžového formuláře, papíru", které slouží k uplatnění slev na dani a placení zálohové daně místo srážkové, která se odvádí při nepodepsání poplatníka k dani.

Více brigád = více peněz, ale i více otázek a starostí...

Zdroj: Shutterstock

Růžové prohlášení a dvě brigády po sobě

Jestliže máte dvě brigády po sobě, například jednu v červenci a druhou v srpnu, tak můžete podepsat "růžový formulář" u každého ze zaměstnavatelů. Nicméně to musí být uvedeno u každého zaměstnavatele, takže jej informujte zavčas.

Příklad - Podpis dvou prohlášení poplatníka k dani po sobě

Pan Pytlík je student, který se rozhodl v létě pracovat jako kurýr u zaměstnavatele PP, nicméně se mu nelíbí pracovní prostředí a proto bude pracovat pouze do 31. července.

Od 1. srpna nastoupí k novému zaměstnavateli LOTRovi také jako kurýr.

Může podepsat prohlášení poplatníka ("růžový formulář") u obou zaměstnavatelů, ale musí je o tom informovat a ti v prohlášení musí uvést měsíc/e, ve kterých u nich pan Pytlík pracoval.

Tip: Kalkulačka výpočtu čisté mzdy

Růžové prohlášení a více brigád najednou

Pokud máte více brigád najednou, tak vyberte tu brigádu s největším měsíčním příjmem. U tohoto zaměstnavatele podepište prohlášení poplatníka k dani ("růžový formulář"). U dalších souběžných brigád nemůžete slevu na dani uplatňovat a z odměny vám bude sražena srážková daň. Jestliže ovšem máte nízké příjmy (pouze z brigád), tak vám bude tato daň vrácena, jestliže podáte daňové přiznání a požádáte o daňovou vratku.

Příklad - Podpis prohlášení poplatníka k dani u více brigád najednou

Pan Křepelka je student a má na celé léto dvě brigády (DPP), které se různě prolínají - pracuje jako hlídač u zaměstnavatele G a jako chůva pro zaměstnavatele FP. U zaměstnavatele G bere odměnu ve výši 9 000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele FP bere odměnu ve výši 15 000 Kč. Pan Křepelka se tedy rozhodne u zaměstnavatele FP podepsat prohlášení k dani, protože má zde vyšší odměnu.

Jiné příjmy pan Křepelka neměl.

Panu Křepelkovi bude u zaměstnavatele G sražena daň ve výši 1 350 Kč měsíčně a jeho čistá odměna bude 7 650 Kč měsíčně.

U zaměstnavatele FP bude jeho čistá odměna ve výši 12 740 Kč, daň mu nebude stržena žádná, ale bude muset platit odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Jestliže si pan Křepelka podá příští rok daňové přiznání a požádá o vratku daně, tak mu bude vrácena daň ve výši 2 700 Kč.

Tip: Zdanění práce na DPP 4x jinak

Nepodepsání růžového formuláře

Pokud zapomenete podepsat prohlášení poplatníka a bude vám stržena daň z příjmu, tak vám může být vrácena. Musíte ovšem podat daňové přiznání k dani z příjmu a požádat o daňovou vratku.

Příklad - Nepodepsání prohlášení poplatníka k dani

Pan Bral pracuje přes letní prázdniny pro zaměstnavatele STRMVS s hrubou měsíční odměnou ve výši 21 000 Kč, žádné prohlášení k dani nepodepsal a je mu stržena daň z příjmu. Na konci léta zjistil, že by rád dostal daně zpět, proto si v lednu následujícího roku podal daňové přiznání, kde uvedl své příjmy a požádal o vratku daně. Daň ve výši 8 430 Kč byla panu Bralovi vrácena.

Tip: Kalkulačka dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Podepsání růžového prohlášení u více zaměstnavatelů najednou

Zaměstnanec nemůže mít ze zákona podepsaná dvě prohlášení k dani za stejné období.

V případě, že zaměstnanec podepíše dvě prohlášení k dani za stejnou dobu, tak má více způsobů, jak toto pochybení napravit:

  1. Oznámit toto pochybení u jednoho ze zaměstnavatelů, ten následně strhne dlužnou srážkovou daň ze mzdy v následujícím měsíci (a to pouze v kalendářní roce, kdy k pochybení došlo)
  2. Podat daňové přiznání a oznámení správci daně pomocí formuláře a k tomu přiloží prohlášení poplatníka, výpočet daně a daňového zvýhodnění, pokud bylo provedeno roční zúčtování záloh, mzdový list a potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

Existují ještě další způsoby řešení situace, ale tyto dva jsou nejednodušší.

Při zjištění takového pochybení je nejlepší situaci řešit se zaměstnavatelem a finanční správou ihned.

Příklad - Podpis více prohlášení poplatníka k dani najednou

Pan Brandorád pracoval u dvou zaměstnavatelů najednou a u obou podepsal prohlášení poplatníka k dani ("růžový formulář"). V polovině prázdnin se ovšem dozvěděl, že podepsat prohlášení poplatníka k dani a uplatňovat zálohovou daň u dvou zaměstnavatelů je zakázané. U jednoho ze zaměstnavatelů tedy oznámí toto své pochybení a dlužná daň je mu stržena ze mzdy za srpen.

V lednu dalšího roku si může podat daňové přiznání a získat sraženou daň zpět.

Jestliže by pochybení zjistil až po uplynutí zaměstnaneckého poměru, tak by musel podat daňové přiznání za dotčený kalendářní rok.

Tip: Výhody a nevýhody práce na černo

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: DANĚ