Zdanění přivýdělku z dohody o provedení práce v roce 2024

23.05.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Dohoda o provedení práce je pro případ příležitostných zaměstnání asi nejoblíbenějším pracovněprávním vztahem. Nižší zdanění a jednodušší administrativa jsou hlavními pozitivy tohoto smluvního vztahu. Od roku 2024 se to ale zejména pro zaměstnavatele začne měnit k horšímu.

Dohoda o provedení práce musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být podle § 75 zákoníku práce větší než 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele.

Pro odvod sociálního a zdravotního pojištění platí v případě DPP jednoduché pravidlo, že do výdělku 10 000 Kč za měsíc neodvádí odvody zaměstnanec ani zaměstnavatel. Pro výpočet daně z příjmů je důležitý především fakt, jestli zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani a zda uplatňuje právě u tohoto zaměstnavatele základní daňovou slevu na poplatníka.

Podívejte se na praktické výpočty, jak se přesně počítá daň a odvody a jaká bude čistá mzda při výdělku na dohodu o provedení práce.


Dohoda o provedení práce a vše, co potřebujete vědět:


Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel, pokud výdělek u dohod o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč (tzn. při hrubé mzdě 10 001 Kč měsíčně se již sociální i zdravotní pojištění platí).

V případě, že je měsíční příjem do 10 000 Kč včetně, nebude uvedený pojištěnec pro účely zdravotního pojištění považován za zaměstnance. Jestliže nezačal vykonávat ještě jiné zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, případně za něj není plátcem pojistného ani stát, je povinen hradit pojistné na zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů. Pro rok 2024 je zdravotní pojištění pro OBZP stanoveno na 2552 Kč.

Zdanění příjmu u dohod o provedení práce

U zdaňování dohody o provedení práce hraje důležitou roli výše měsíční odměny a fakt, zda poplatník podepsal u daného zaměstnavatele prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení). Důležitá je především hranice 10 000 korun výdělku měsíčně, která určuje, kolik peněz vám stát strhne v rámci daní, zdravotního i sociálního pojištění. Platba zdravotního pojištění dále závisí také na tom, zde nejste náhodou osobou, za kterou platí povinné zdravotní pojištění stát. Podívejme se na jednotlivé varianty zdanění DPP.

Dohoda o provedení práce

Zdroj: Shutterstock

DPP a příjem 10 000 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení k dani

Pokud činí odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč měsíčně včetně a poplatník nepodepsal prohlášení k dani, zdaňuje se taková dohoda 15% daní. Zaměstnavatel rovnou srazí z příjmu daň a tím je pro poplatníka daňová otázka vyřešena. Příjem se již nemusí uvádět v daňovém přiznání. Poplatník si v tomto případě nemůže uplatnit žádnou slevu na dani, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. V případě odměny do 10 000 Kč včetně není nutno řešit ani odvod sociálního a zdravotního pojištění. Hrubá mzda se tak rovná základu daně.

TIP: Pokud je to pro vás výhodné, je možné získat sraženou 15% daň zpět (a to i v případě, že jste nepodepsali prohlášení, pokud podáte daňové přiznání, vždy můžete uplatnit příslušné slevy na dani), nebo můžete využít možnost příjem u DPP do 10 000 Kč měsíčně již nikde neuvádět (nemusíte tedy podávat daňové přiznání). Ušetříte si tak papírování, ale zaplacenou daň zpátky nezískáte.


DPP a příjem do 10 000 Kč měsíčně s podpisem prohlášení

Při výši odměny do 10 000 Kč včetně spolu s podepsaným prohlášením k dani je odváděna daň zálohová. Podepsaným prohlášením k dani si může poplatník uplatnit slevy na dani (základní slevu na poplatníka, na studenta atd.) a případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. Prohlášení k dani lze mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Sociální a zdravotní pojištění se v tomto případě neodvádí. Základ daně, tj. hrubá mzda, se zaokrouhluje na celá sta korun nahoru a z této částky je následně vypočtena daň.


DPP a příjem nad 10 000 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení

Při výši odměny nad 10 000 Kč se dohoda o provedení práce zdaňuje 15% zálohovou daní. Poplatník si nemůže uplatnit žádnou slevu, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. V tomto případě se ale již odvádí sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec hradí 11 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel 33,7 % z hrubé mzdy. Základ daně je ve výši hrubé mzdy zaokrouhlené na celá sta korun nahoru.

V takovém případě ale vždy můžete při podání daňového přiznání uplatnit slevy na poplatníka za příslušné daňové období. Podle získaných příjmů za celý rok můžete mít nárok na daňovou vratku. Daňové přiznání musíte podat, pokud pracujete během roku současně pro více zaměstnavatelů.


DPP a příjem nad 10 000 Kč měsíčně s podepsaným prohlášením

V tomto případě se zdaňuje stejně jako v případě odměny nad 10 000 Kč s nepodepsaným prohlášením, jen s tím rozdílem, že poplatník může uplatnit slevy či zvýhodnění na děti. Pokud pracujete během roku pro více zaměstnavatelů, musíte vždy podat daňové přiznání.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro odvody a zdanění dohody o provedení práce je důležitý limit 10 000 Kč měsíčně. Jak u odvodů sociálního a zdravotního pojištění, tak u zdanění rozhoduje překročení hranice 10 000 Kč měsíčně a také podepsané prohlášení k dani.


Jaké je zdanění DPP do 30. června 2024?

V roce 2024 dochází k růstu odvodů zdravotního pojištění na 2552 Kč měsíčně, což ovlivní nejen OBZP, ale i minimální výši odvodů pro zaměstnance.

Sleva na dani na poplatníka zůstává v roce 2024 stejná jako v roce 2023, a to na 2570 Kč měsíčně, což znamená, že zaměstnanci, jejichž hrubá mzda nepřesahuje 17 100 Kč, budou mít nulovou daň.

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1651 Kč 1651 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 711 Kč 711 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 1500 Kč 1500 Kč 1515 Kč 1515 Kč
Sleva na dani 0 2570 Kč 0 2570 Kč
Daň po slevě 1500 Kč 0 1515 Kč 0
Čistá mzda 8500 Kč 10 000 Kč 6124 Kč 7639 Kč
(hrubá mzda minus pojištění minus daň)
Platba zdravotního jako OBZP 2552 Kč 2552 Kč - -
Výdělek po platbě zdravotního pojištění 5948 Kč 7448 Kč 6124 Kč 7639 Kč

Z tabulky je patrné, že lidé pracující na dohodu s odměnou kolem 10 000 Kč si v roce 2024 pohorší.

Vypočítejte si vaše zdanění práce na DPP a DPČ

 

Jaké bylo zdanění DPP v minulém roce?

Zdanění DPP v roce 2023

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1435 Kč 1435 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 1500 Kč 1500 Kč 1515 Kč 1515 Kč
Sleva na dani 0 2570 Kč 0 2570 Kč
Daň po slevě 1500 Kč 0 1515 Kč 0
Čistá mzda 8500 Kč 10 000 Kč 6400 Kč 7915 Kč
(hrubá mzda minus pojištění minus daň)
Platba zdravotního jako OBZP 2336 Kč 2336 Kč - -
Výdělek po platbě zdravotního pojištění 6164 Kč 7664 Kč 6400 Kč 7915 Kč

Víceméně platí, že pracovat na dohodu o provedení práce do výdělku 10 tisíc se vyplatí pouze v případě, že máte vyřešené zdravotní pojištění. Tedy pokud jste státním pojištěncem (jste ve starobním důchodu, na mateřské, rodičovské, studujete…), nebo pokud máte ještě další pracovní poměr, ze kterého je vám placeno zdravotní pojištění.

Při výdělku nad 10 tisíc je pak nutné pamatovat na fakt, že se vám bude krátit o zdravotní pojištění, a to alespoň v minimální výši (v roce 2024 ve výši 2552 Kč, v roce 2023 ve výši 2336 Kč).

Minimální částka zdravotního pojištění je odvozena od minimální mzdy (13,5 % z 18 900 Kč pro rok 2024, 13,5 % z 17 300 Kč pro rok 2023).

Od července 2024 se pravděpodobně limit pro práci na DPP zvýší na 10 500 Kč

Rok 2024 přináší řadu změn pro pracovníky na dohody, nově budou mít někteří z nich nárok na dovolenou. Od 1. července 2024 by se podle upravené novely měl limit práce na DPP zvýšit na 25 % průměrné mzdy, tedy 10 500 Kč v roce 2024.

Od července se ovšem musí všechny dohody o provedení práce, tedy i s odměnou pod 10 500 korun, hlásit úřadům.

Limit ve výši 10 500 Kč se zachovává pouze pro jednoho zaměstnavatele, který si jej „rezervuje “ u ČSSZ jako první (režim oznámené dohody). DPP u ostatních zaměstnavatelů (bez rezervace) spadají pod režim účasti na pojištění platný pro ostatní pracovněprávní vztahy.

Tyto změny ovšem musí ještě schválit Senát ČR a následně podepsat prezident.

Nová pravidla pro práci na dohody začnou platit až od 1. ledna 2025 a v odlišné podobě.

 

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 430 krát

Články ze sekce: DANĚ