Zdanění přivýdělku z dohody o provedení práce v roce 2023

28.06.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Dohoda o provedení práce je pro případ příležitostných zaměstnání asi nejoblíbenějším pracovněprávním vztahem. Nižší zdanění a jednodušší administrativa jsou hlavními pozitivy tohoto smluvního vztahu.

Dohoda o provedení práce musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být dle § 75 zákoníku práce větší než 300 hodin v kalendářním roce pro 1 zaměstnavatele.

Pro odvod sociálního a zdravotního pojištění platí v případě DPP jednoduché pravidlo, do výdělku 10 000 Kč za měsíc neodvádí odvody zaměstnanec ani zaměstnavatel. Pro výpočet daně z příjmů je důležitý především fakt, jestli zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani a zda uplatňuje právě u tohoto zaměstnavatele základní daňovou slevu na poplatníka.

Podívejte se na praktické výpočty, jak se přesně počítá daň a odvody a jaká bude čistá mzda při výdělku na dohodu o provedení práce.


Dohoda o provedení práce a vše, co potřebujete vědět:


Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel, pokud výdělek u dohod o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč (tzn. při hrubé mzdě 10 001 Kč měsíčně se již sociální i zdravotní pojištění platí).

V případě, že je měsíční příjem do 10 000 Kč včetně, nebude uvedený pojištěnec pro účely zdravotního pojištění považován za zaměstnance. Jestliže nezačal vykonávat ještě jiné zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, případně za něj není plátcem pojistného ani stát, je povinen hradit pojistné na zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů. Pro rok 2023 je zdravotní pojištění pro OBZP stanoveno na 2336 Kč.

Zdanění příjmu u dohod o provedení práce

U zdaňování dohody o provedení práce hraje důležitou roli výše měsíční odměny a fakt, zda poplatník podepsal u daného zaměstnavatele prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení). Důležitá je především hranice 10 000 korun výdělku měsíčně, která určuje, kolik peněz vám stát strhne v rámci daní, zdravotního i sociálního pojištění. Platba zdravotního pojištění dále závisí také na tom, zde nejste náhodou osobou, za kterou platí povinné zdravotní pojištění stát. Podívejme se na jednotlivé varianty zdanění DPP.

Dohoda o provedení práce

Zdroj: Shutterstock

DPP a příjem 10 000 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení k dani

Pokud činí odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč měsíčně včetně a poplatník nepodepsal prohlášení k dani, zdaňuje se taková dohoda 15% daní. Zaměstnavatel rovnou srazí z příjmu daň a tím je pro poplatníka daňová otázka vyřešena. Příjem se již nemusí uvádět v daňovém přiznání. Poplatník si v tomto případě nemůže uplatnit žádnou slevu na dani, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. V případě odměny do 10 000 Kč včetně není nutno řešit ani odvod sociálního a zdravotního pojištění. Hrubá mzda se tak rovná základu daně.

TIP: Pokud je to pro vás výhodné, je možné získat sraženou 15% daň zpět (a to i v případě, že jste nepodepsali prohlášení, pokud podáte daňové přiznání, vždy můžete uplatnit příslušné slevy na dani), nebo můžete využít možnost příjem u DPP do 10 000 Kč měsíčně již nikde neuvádět (nemusíte tedy podávat daňové přiznání). Ušetříte si tak papírování, ale zaplacenou daň zpátky nezískáte.


DPP a příjem do 10 000 Kč měsíčně s podpisem prohlášení

Při výši odměny do 10 000 Kč včetně spolu s podepsaným prohlášením k dani je odváděna daň zálohová. Podepsaným prohlášením k dani si může poplatník uplatnit slevy na dani (základní slevu na poplatníka, na studenta atd.) a případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. Prohlášení k dani lze mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Sociální a zdravotní pojištění se v tomto případě neodvádí. Základ daně, tj. hrubá mzda, se zaokrouhluje na celá sta korun nahoru a z této částky je následně vypočtena daň.


DPP a příjem nad 10 000 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení

Při výši odměny nad 10 000 Kč se dohoda o provedení práce zdaňuje 15% zálohovou daní. Poplatník si nemůže uplatnit žádnou slevu, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. V tomto případě se ale již odvádí sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec hradí 11 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel 33,7 % z hrubé mzdy. Základ daně je ve výši hrubé mzdy zaokrouhlené na celá sta korun nahoru.

V takovém případě ale vždy můžete při podání daňového přiznání uplatnit slevy na poplatníka za příslušné daňové období. Podle získaných příjmů za celý rok můžete mít nárok na daňovou vratku. Daňové přiznání musíte podat, pokud pracujete během roku současně pro více zaměstnavatelů.


DPP a příjem nad 10 000 Kč měsíčně s podepsaným prohlášením

V tomto případě se zdaňuje stejně jako v případě odměny nad 10 000 Kč s nepodepsaným prohlášením, jen s tím rozdílem, že poplatník může uplatnit slevy či zvýhodnění na děti. Pokud pracujete během roku pro více zaměstnavatelů, musíte vždy podat daňové přiznání.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro odvody a zdanění dohody o provedení práce je důležitý limit 10 000 Kč měsíčně. Jak u odvodů sociálního a zdravotního pojištění, tak u zdanění rozhoduje překročení hranice 10 000 Kč měsíčně a také podepsané prohlášení k dani.


Jaké je zdanění DPP v roce 2023?

V roce 2023 dochází k růstu odvodů zdravotního pojištění na 2336 Kč měsíčně, což ovlivní nejen OBZP, ale i minimální výši odvodů pro zaměstnance.

Sleva na dani na poplatníka zůstává v roce 2023 stejná jako v roce 2022, a to na 2570 Kč měsíčně, což znamená, že zaměstnanci, jejichž hrubá mzda nepřesahuje 17 100 Kč, budou mít nulovou daň.

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1435 Kč 1435 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 1500 Kč 1500 Kč 1515 Kč 1515 Kč
Sleva na dani 0 2570 Kč 0 2570 Kč
Daň po slevě 1500 Kč 0 1515 Kč 0
Čistá mzda 8500 Kč 10 000 Kč 6400 Kč 7915 Kč
(hrubá mzda minus pojištění minus daň)
Platba zdravotního jako OBZP 2336 Kč 2336 Kč - -
Výdělek po platbě zdravotního pojištění 6164 Kč 7664 Kč 6400 Kč 7915 Kč

Z tabulky je patrné, že lidé pracující na dohodu s odměnou kolem 10 000 Kč si v roce 2023 pohorší.

Jaké bylo zdanění DPP v minulých letech?

Jaké bylo zdanění práce na DPP v roce 2020

Pro zjednodušení výpočtu je v příkladech počítáno jen se základní daňovou slevou na poplatníka.

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1070 Kč 1070 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 1500 Kč 1500 Kč 2010 Kč 2010 Kč
Sleva na dani 0 2070 Kč 0 2070 Kč
Daň po slevě 1500 Kč 0 2010 Kč 0
Čistá mzda 8500 Kč 10 000 Kč 6270 Kč 8280 Kč
(hrubá mzda minus pojištění minus daň)
Platba zdravotního jako OBZP 1971 Kč 1971 Kč - -
Výdělek po platbě zdravotního pojištění 6529 Kč 8029 Kč 6270 Kč 8280 Kč

Zdanění DPP v roce 2021

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1151 Kč 1151 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 1500 Kč 1500 Kč 1515 Kč 1515 Kč
Sleva na dani 0 2320 Kč 0 2320 Kč
Daň po slevě 1500 Kč 0 1515 Kč 0
Čistá mzda 8500 Kč 10 000 Kč 6684 Kč 8199 Kč
(hrubá mzda minus pojištění minus daň)
Platba zdravotního jako OBZP 2052 Kč 2052 Kč - -
Výdělek po platbě zdravotního pojištění 6448 Kč 7948 Kč 6684 Kč 8199 Kč

Zdanění DPP v roce 2022

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1286 Kč 1286 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň 1500 Kč 1500 Kč 1515 Kč 1515 Kč
Sleva na dani 0 2570 Kč 0 2570 Kč
Daň po slevě 1500 Kč 0 1515 Kč 0
Čistá mzda 8500 Kč 10 000 Kč 6549 Kč 8064 Kč
(hrubá mzda minus pojištění minus daň)
Platba zdravotního jako OBZP 2187 Kč 2187 Kč - -
Výdělek po platbě zdravotního pojištění 6313 Kč 7813 Kč 6549 Kč 8064 Kč

Víceméně platí, že pracovat na dohodu o provedení práce do výdělku 10 tisíc se vyplatí pouze v případě, že máte vyřešené zdravotní pojištění. Tedy pokud jste státním pojištěncem (jste ve starobním důchodu, na mateřské, rodičovské, studujete…), nebo pokud máte ještě další pracovní poměr, ze kterého je vám placeno zdravotní pojištění.

Při výdělku nad 10 tisíc je pak nutné pamatovat na fakt, že se vám bude krátit o zdravotní pojištění, a to alespoň v minimální výši (v roce 2023 ve výši 2336 Kč, v roce 2022 ve výši 2187 Kč, v roce 2021 to bylo 2052 Kč, v roce 2020 se platilo 1971 Kč).

Minimální částka zdravotního pojištění je odvozena od minimální mzdy (13,5 % z 17 300 Kč pro rok 2023, respektive 13,5 % ze 16 200 Kč pro rok 2022).

Autor článku

Veronika Tomanová


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 403 krát

Články ze sekce: DANĚ