Zaměstnanci a daně: roční zúčtování a slevy

03.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Na základě prováděného ročního zúčtování daně vzniká mnohým zaměstnancům nárok na daňovou vratku. Podívejme se na přehled daňových slev, zvýhodnění a odečitatelných položek, které můžete uplatnit.

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání za minulý rok, mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmu fyzických osob totiž nemohou zaměstnanci uplatnit všechny daňové slevy, některé lze uplatnit až při ročním zúčtování. Z tohoto důvodu uplatnění všech daňových slev až v ročním zúčtování daně může vzniknout nárok na daňovou vratku.

Jaké jsou daňové slevy?

Nárok na základní slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci. Pro uplatnění ostatních daňových slev musí být splněny zákonné podmínky a musí být jejich uplatnění doloženo příslušným dokladem. Zaměstnanci musí své mzdové účetní doručit příslušné doklady do 15. února. Případné daňové přeplatky na dani za rok 2020 z ročního zúčtování daně vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen, tedy v první polovině dubna.

Přehled daňových slev

 • Základní sleva na poplatníka se v ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč pro rok 2020 (27 840 Kč pro rok 2021). Základní sleva na poplatníka se poměrně nekrátí. I při odpracování pouze několik měsíců během roku náleží v plné výši, což můžete uplatnit při ročním zúčtování. Tip: Jak se uplatňuje základní daňová sleva?
 • Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč, na držitele (držitelku) průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč. Slevu na manželku (manžela) je možné uplatnit, pokud měla manželka (manžel) roční vlastní příjmy do 68 000 Kč. Slevu na manželku (manžela) je potřeba doložit čestným prohlášením. Pokud došlo k uzavření manželství během uplynulého roku, tak se uplatňuje poměrná část slevy. Sleva na manželku (manžela) náleží za každý měsíc, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce. Tip: Sleva na manželku v příkladech 5x jinak
 • Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok za celý rok na daňovou slevu ve výši 2 520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5 040 Kč. Sleva na invaliditu náleží za měsíce, kdy je splněna podmínka pobírání invalidního důchodu k 1. dni měsíce. Nárok se dokládá potvrzením od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu.
 • Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, tak má nárok na obě slevy.
 • Studenti mohou při ročním zúčtování daně uplatnit slevu ve výši 4 020 Kč za celý rok. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, kdy byla splněna podmínka studia. Slevu na studenta je potřeba doložit potvrzením školy o studiu. Např. při ukončení studia na střední škole maturitou v květnu a nastoupení do práce až od září je možné poměrnou slevu na studenta uplatnit za měsíce leden až srpen, neboť poslední prázdniny, pokud není vykonávána práce zakládající účast na nemocenském pojištění, se počítají jako studium. Tip: Přečtěte si vše o slevě na studenta!
 • Školkovné lze uplatnit maximálně ve výši 14 600 Kč na každé dítě pro roční zúčtování daně za rok 2020. Čerpání školkovného je potřeba doložit potvrzením od školky. Školkovné může uplatnit jen jeden z rodičů. V potvrzení od školky by mělo být uvedeno, pro koho se dané potvrzení vystavuje.

Roční zúčtování daně zaměstnanci

Daňové zvýhodnění

Mimo daňové slevy se uplatňuje v ročním zúčtování daně z příjmu i daňové zvýhodnění na děti. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní na dítě za měsíc, ve kterém se dítě narodilo. Za celý kalendářní rok činí daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění se uplatňuje již během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy. Daňové zvýhodnění uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů. Zodpovědné mzdové účetní vyžadují čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Co to jsou odčitatelné položky

Kromě slev na dani a daňového zvýhodnění na děti můžete v rámci ročního zúčtování daně uplatnit i tzv. odečitatelné položky. Tyto částky se odečtou od základu daně a teprve poté se počítá 15% daň z příjmu. Při využití odčitatelných položek nevzniká nikdy nárok na daňový bonus, ale po provedení ročního zúčtování daně vám vznikne nárok na daňovou vratku. Odečitatelné položky musíte účetní doložit a mezi základní odčitatelné položky, které můžete uplatnit, patří:

 • Dary a bezúplatná plnění můžete uplatnit, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % základu daně nebo alespoň 1000 Kč. Celkově můžete odečíst až 15 % ze základu daně. Dále si můžete odečíst odběr krve (3 000 Kč), darování orgánů (20 000 Kč), darování krvetvorných buněk (20 000 Kč).
 • Úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěrů na stavební spoření, pokud byly tyto úvěry využity na bytové potřeby. Maximálně si můžete odečíst 300 000 Kč úroků ze základu daně, 150 000 Kč pak v případě, kdy došlo k obstarání bytové potřeby po 1. 1. 2021.
 • Penzijní připojištění a doplňkové spoření můžete odečíst až do výše 24 000 Kč, přičemž zaplacené příspěvky se snižují o 12 000 Kč. Což znamená, že pro maximální využití této částky musíte uložit za rok 36 000 Kč, což odpovídá úložce 3 000 Kč měsíčně.
 • Životní pojištění můžete odečíst až do výše 24 000 Kč. Tip: Jak na daně, pokud jste životní pojištění zrušili?
 • Členské příspěvky odborům je možné odečíst od základu daně až do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.
 • A limit pro úhrady na další vzdělávání až do výše 10 000 Kč (zdravotně postižení 13.000 korun, těžce zdravotně postižení 15.000 korun). Tuto odčitatelnou položku můžete uplatnit například při získání certifikátu ověřující vzdělání a na další zkoušky, které neplatil zaměstnavatel.
 

Test: Znáte české daně?

Jsou pro vás daně sprosté slovo, nebo si při vyplňování daňového přiznání lebedíte? Otestujte své znalosti.

Jaké jsou aktuální sazby DPH?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 112 krát

Články ze sekce: DANĚ