Zaměstnanci a daně: roční zúčtování a slevy

06.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Na základě prováděného ročního zúčtování daně z příjmů vzniká mnohým zaměstnancům nárok na daňovou vratku. Podívejme se na přehled daňových slev, zvýhodnění a odečitatelných položek, které můžete uplatnit.

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání za minulý rok, mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmů fyzických osob totiž nemohou zaměstnanci uplatnit všechny daňové slevy, přičemž některé z nich lze uplatnit právě až při ročním zúčtování. Z tohoto důvodu pak může vzniknout nárok na daňovou vratku.

Jaké jsou daňové slevy?

Nárok na základní slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci. Pro uplatnění ostatních daňových slev musejí být splněny zákonné podmínky a musí být jejich uplatnění doloženo příslušným dokladem. Zaměstnanci musejí své mzdové účetní doručit příslušné doklady do 15. února. Případné daňové přeplatky na dani za rok 2023 z ročního zúčtování daně vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen, tedy v první polovině dubna.

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka se v ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 30 840 Kč pro rok 2023. Základní sleva na poplatníka se poměrně nekrátí. I při odpracování pouze několika měsíců během roku náleží v plné výši, což můžete uplatnit při ročním zúčtování.

Tip: Jak se uplatňuje základní daňová sleva?

Sleva na manželku (manžela)

Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč, na držitelku (držitele) průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč. Slevu na manželku (manžela) je možné uplatnit, pokud měla manželka (manžel) vlastní roční příjmy do 68 000 Kč. Slevu na manželku (manžela) je potřeba doložit čestným prohlášením. Pokud došlo k uzavření manželství během uplynulého roku, uplatňuje se poměrná část slevy. Sleva na manželku (manžela) náleží za každý měsíc, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce.

Pozor, při podávání daňového přiznání za rok 2024 půjde tuto slevu uplatnit už jen v případě, že je v rodině dítě do 3 let věku.

Tip: Sleva na manželku v příkladech 5× jinak

Sleva na invaliditu

Invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají nárok za celý rok na daňovou slevu ve výši 2520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5040 Kč. Sleva na invaliditu náleží za měsíce, kdy je splněna podmínka pobírání invalidního důchodu k 1. dni měsíce. Nárok se dokládá potvrzením od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu.

Sleva pro držitele ZTP/P

Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, má nárok na obě slevy.

Sleva na studenta

Studenti mohou při ročním zúčtování daně uplatnit slevu ve výši 4020 Kč za celý rok. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, kdy byla splněna podmínka studia. Slevu na studenta je potřeba doložit potvrzením školy o studiu. Např. při ukončení studia na střední škole maturitou v květnu a nastoupení do práce až od září je možné poměrnou slevu na studenta uplatnit za měsíce leden až srpen, neboť poslední prázdniny, pokud není vykonávána práce zakládající účast na nemocenském pojištění, se počítají jako studium.

V daňovém přiznání za rok 2024 již tuto slevu nepůjde uplatnit.

Tip: Přečtěte si vše o slevě na studenta

Sleva školkovné

Školkovné lze uplatnit maximálně ve výši 17 300 Kč na každé dítě pro roční zúčtování daně za rok 2023. Čerpání školkovného je potřeba doložit potvrzením od školky. Školkovné může uplatnit jen jeden z rodičů. V potvrzení od školky by mělo být uvedeno, pro koho se dané potvrzení vystavuje.

Při daňovém přiznání za rok 2024 již tuto slevu nepůjde uplatnit.

Roční zúčtování daně zaměstnanci

Zdroj: Shutterstock

Daňové zvýhodnění

Mimo daňové slevy se uplatňuje v ročním zúčtování daně z příjmů i daňové zvýhodnění na děti. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní na dítě za měsíc, ve kterém se dítě narodilo. Za celý kalendářní rok činí daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč, na druhé dítě 22 320 Kč a na třetí a další dítě 27 840 Kč. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů fyzických osob, vzniká nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění se uplatňuje již během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy. Daňové zvýhodnění uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů. Zodpovědné mzdové účetní vyžadují čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Co to jsou odčitatelné položky

Kromě slev na dani a daňového zvýhodnění na děti můžete v rámci ročního zúčtování daně uplatnit i tzv. odčitatelné položky. Tyto částky se odečtou od základu daně a teprve poté se počítá 15% daň z příjmů. Při využití odčitatelných položek nevzniká nikdy nárok na daňový bonus, ale po provedení ročního zúčtování daně vám vznikne nárok na daňovou vratku. Odčitatelné položky musíte účetní doložit a patří mezi ně například: 

Dary a bezúplatná plnění

Dary a bezúplatná plnění, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % základu daně nebo alespoň 1000 Kč. Celkově můžete odečíst až 15 % ze základu daně. Dále si můžete odečíst odběr krve (3000 Kč), darování orgánů (20 000 Kč), darování krvetvorných buněk (20 000 Kč).

Úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěrů ze stavebního spoření

Úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěrů ze stavebního spoření, pokud byly tyto úvěry využity na bytové potřeby. Maximálně si můžete odečíst 300 000 Kč úroků ze základu daně, 150 000 Kč pak v případě, kdy došlo k obstarání bytové potřeby po 1. 1. 2021.

Penzijní připojištění a doplňkové spoření

Penzijní připojištění a doplňkové spoření můžete odečíst až do výše 24 000 Kč, přičemž zaplacené příspěvky se snižují o 12 000 Kč. Což znamená, že pro maximální využití této částky musíte uložit za rok 36 000 Kč, což odpovídá úložce 3000 Kč měsíčně.

Životní pojištění

Životní pojištění můžete odečíst až do výše 24 000 Kč.

Tip: Jak na daně, pokud jste životní pojištění zrušili?

Členské příspěvky odborům

Členské příspěvky odborům je možné odečíst od základu daně až do výše 3000 Kč za zdaňovací období.

Od roku 2024 dochází ke zrušení odpočtu příspěvku zaplaceného odborové organizaci.

Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Limit pro úhrady na další vzdělávání je až do výše 10 000 Kč (zdravotně postižení 13 000 korun, těžce zdravotně postižení 15 000 korun). Tuto odčitatelnou položku můžete uplatnit například při získání certifikátu ověřujícího vzdělání a na další zkoušky, které neplatil zaměstnavatel.

Také v tomto případě dochází od roku 2024 ke zrušení odpočtu na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2023

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout
 

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 141 krát

Články ze sekce: DANĚ