Kdo může uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání za rok 2021?

31.03.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Studujete a při práci si přivyděláváte? Kdy jako pracující student musíte odevzdat daňové přiznání? A do kdy je možné uplatnit daňovou slevu na studenta a za jakých okolností?

Pokud je student zaměstnanec anebo brigádník a u zaměstnavatele podepsal růžový formulář prohlášení poplatníka k dani, může měsíčně čerpat daňové slevy, na které má nárok a případně i daňová zvýhodnění na děti nebo daňový bonus. Pokud je studující osoba OSVČ, tyto slevy neuplatňuje měsíčně, nýbrž jednou ročně v daňovém přiznání.

Kdy musí student odevzdat daňové přiznání?

Studenti jsou povinni podat daňové přiznání, jestliže podnikají, mají příjmy plynoucí ze dvou a více zaměstnání souběžně (u DPP a DPČ nad limitní částky), z pronájmu a kapitálového majetku za předpokladu, že daň není sražena zvláštní sazbou daně přímo u plátce.

Zdanit se navíc musí i příležitostný příjem nad 30 000 Kč. Tím je pro účely daní myšlen např. prodej ovoce a zeleniny z vlastní zahrady nebo chov včel. Zde je však limitem 500 Kč na jedno včelstvo s tím, že kompletní počet včelstev nesmí přesáhnout 60.

Daňová sleva na studenta: kdo uplatní, výše, jak na to

Zdroj: Shutterstock

Samostatně výdělečná činnost u studenta

Pokud si přivyděláváte při studiu jako OSVČ podnikáním, je vaše samostatně výdělečná činnost hodnocena pro účely pojištění jako činnost vedlejší. A i když za osoby se statusem studenta odvádí pojistné na zdravotní pojištění stát, ti podnikající jej budou odvádět i z výdělečné činnosti, a to u vedlejší činnosti vždy ze skutečně dosaženého zisku. Nemusí tedy platit minimální zálohy, které jsou stanoveny pro hlavní činnost. Sociální pojištění se do limitu, kterým byla pro rok 2021 částka 85 058 Kč (v roce 2022 činí limit 93 387 Kč), neplatí vůbec.

Doba strávená studiem na střední i vysoké škole se u dnešních studentů nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.

Daňová sleva na studenta

Sleva na studenta je definována v § 35ba odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Daňovou slevu na studenta mohou v rámci daní uplatnit osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to nejdéle do 26 let věku. Výjimku tvoří ti, kteří prvně studují prezenční formu studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání. Ti mohou daňovou slevy na studenta uplatňovat v zaměstnání, na brigádě nebo v podnikání do 28 let věku.

Kolik je sleva na studenta?

Roční sleva na studenta činí 4 020 Kč. V daňovém přiznání ji můžete využít v 5. oddíle jako položku 69. Studenti v zaměstnání či při práci na DPP nebo DPČ ji mohou čerpat i měsíčně. Daňová povinnost se jim každý měsíc sníží o 335 Kč.

Zaměstnanci, podnikatelé i brigádníci však navíc mohou využít i základní daňovou slevu na poplatníka, která v roce 2021 činila měsíčně 2 320 Kč, ročně pak 27 840 Kč.

V roce 2022 pak opět došlo ke zvýšení daňové slevy na poplatníka o 3 000 Kč a činí tedy měsíčně 2 570 Kč, ročně pak 30 840 Kč.

 

Jak na slevu, když jsem měl status studenta jen po část roku?

Jestliže měl poplatník nárok na slevu na studenta jen po část roku 2021, slevu může uplatnit také, ale jen v poměrné výši. Daň si může snížit o 335 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém měl status studenta. Pokud status skončil v průběhu měsíce, částka se uplatní za každý měsíc, na jehož počátku byla podmínka soustavné přípravy na budoucí povolání studiem splněna. To znamená, že pokud jste přestali být studentem k 15. červnu 2021, slevu můžete uplatnit kromě ostatních měsíců i za červen.

Uplatnění slevy jen po část roku a daňové přiznání

Daňové přiznání v případě studentů může být výhodné podat, i pokud se nejedná o povinnost. Jedná se o případy, kdy jste pracovali jen po část roku. Na daňovou slevu na studenta totiž máte nárok za 12 kalendářních měsíců. Pokud pak odevzdáte daňové přiznání a slevu uplatníte za celý kalendářní rok 2021, obdržíte daňovou vratku neboli přeplatek.

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ