Sleva na manželku nebo manžela pětkrát jinak

08.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Za kalendářní rok 2023 je možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku či manžela, pokud měli vlastní rozhodné příjmy do limitu. Daňový dopad však může být odlišný podle konkrétní životní situace, podívejme se na praktické příklady.

Roční daňová sleva na manželku (manžela) činí 24 840 Kč, přičemž daňový poplatník může uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela), jestliže vlastní rozhodné příjmy druhého z manželů za celý kalendářní rok nepřekročily 68 000 Kč.

Podle nové právní úpravy bude možné u příjmů za rok 2024 slevu na manželku (manžela) uplatnit s dodržením příjmové podmínky a pouze tehdy, pokud ve společné domácnosti pečuje o dítě do 3 let.

Pokud je druhý z manželů držitelem průkazu ZTP/P, je daňová sleva dvojnásobná. Do limitu se počítají všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované v zákoně o daních z příjmů, nepočítá se např. rodičovský příspěvek, což je v praxi nejčastější důvod pro uplatnění slevy na manželku. Podívejte se na 5 příkladů, které vám uplatnění slevy přiblíží:

Příklad 1: Svatba začátkem roku 2024

Manželé Pokorní vstoupili do manželství 18. ledna 2024, společně pečují o dvouletého syna. Pan Pokorný nemůže v ročním zúčtování daně za rok 2023 uplatnit daňovou slevu na manželku ani v poměrné výši, přestože manželka po celý kalendářní rok 2023 pobírala pouze rodičovský příspěvek a neměla žádné jiné vlastní příjmy.

Manželství bylo uzavřeno až v roce 2024. V případě uzavření manželství během roku se uplatňuje sleva v poměrné výši za ty měsíce, kdy byla podmínka manželství splněna k 1. dni daného měsíce.

Sleva na manželku či manžela a svatba

Zdroj: Shutterstock

Příklad 2: Spolupracující osoba

Pan Michal si při zaměstnání přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Jeho manželka byla po celý rok 2023 na rodičovské dovolené, přičemž byla současně spolupracující osobou pana Michala a rovněž vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání nemůže pan Michal uplatnit daňovou slevu na manželku, přestože jsou splněny podmínky ohledně příjmového limitu. Legislativou je totiž stanoveno, že daňovou slevu na manželku (manžela) nelze uplatnit na spolupracující osobu.

Tip: Děti a daně – kdo má nárok na daňové zvýhodnění?

Příklad 3: Využití slevy v plném rozsahu

Paní Jana měla po celý rok hrubou mzdu ve výši 40 000 Kč a na daňových zálohách během roku při uplatnění pouze daňové slevy na poplatníka zaplatila 44 160 Kč. V ročním zúčtování daně uplatní slevu na manžela, který po celý rok pobíral pouze nízký invalidní důchod I. stupně, přičemž souhrnná částka invalidního důchodu byla těsně pod 68 tisíci korun.

Paní Janě vznikne po provedeném ročním zúčtování daně nárok na daňovou vratku ve výši 24 840 Kč. Z důvodu uplatnění slevy na manžela činí daňová vratka 24 840 Kč. Paní Jana tedy využije daňovou slevu na manžela v plném rozsahu.

Tip: Velký přehled, co se změnilo v konsolidačním balíčku a co v něm zůstalo

Příklad 4: Částečné využití daňové slevy

Živnostník Karel má za rok 2023 daňový základ 240 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní nejenom základní daňovou slevu na poplatníka v částce 30 840 Kč, ale i daňovou slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Po uplatnění základní daňové slevy na poplatníka činí daň z příjmů fyzických osob 5160 Kč (240 000 Kč × 15 % − 30 840 Kč). Po uplatnění slevy na manželku je roční daňová povinnost 0 Kč (5160 Kč − 24 840 Kč).

Sleva na manželku snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly, z důvodu uplatnění slevy na manželku nemůže vzniknout nárok na daňovou vratku. Pan Karel nemá tedy dostatečně vysoké vlastní příjmy, aby vyčerpal daňovou slevu v plném rozsahu, a tak mu sleva na manželku přináší daňovou úlevu „jen“ ve výši 5160 Kč.

Příklad 5: Zvýšení daňového bonusu

Paní Edita čerpala během roku 2023 celkový daňový bonus za všechny kalendářní měsíce v částce 14 124 Kč. Daňové zvýhodnění na dvě děti v částce 3127 Kč je totiž v jednotlivých měsících vyšší než vypočtená daň z příjmů.

V ročním zúčtování daně uplatní paní Edita daňovou slevu na manžela ve výši 24 840 Kč. Přestože na dani z příjmů fyzických osob nezaplatila paní Edita nic, je pro ni uplatnění slevy na manžela přínosné, neboť roční daňový bonus bude činit 37 524 Kč. A protože během roku obdržela paní Edita souhrnný daňový bonus v částce 14 124 Kč, po provedeném ročním zúčtování daně jí vznikne nárok na daňovou vratku v částce 23 400 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 38 krát

Články ze sekce: DANĚ