Které dokumenty přiložit k ročnímu zúčtování daně a k daňovému přiznání?

24.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové přiznání vyvolává kopřivku u nejednoho zaměstnance nebo podnikatele. Ale i zaměstnaní se možná trošku opotí, když po nich v únoru chce mzdová účetní potvrzení o životním pojištění. Abyste na nic nezapomněli, tak v našem článku si uvedeme seznam dokumentů, které je potřeba doložit, abyste měli nárok na různé slevy na dani a odčitatelné položky.

V dnešním článku si ukážeme, které smlouvy a dokumenty je nutné dodat, abyste měli nárok na slevy na dani a odčitatelné položky. Tyto slevy a odečitatelné položky můžete použít při ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání, pokud máte povinnost nebo ho chcete podat.

Český lev by si zřejmě nad českým daňovým přiznáním vytrhal všechnu hřívu...

Daňové slevy a nezdanitelné položky: potvrzení a doklady

Zdroj: Shutterstock

Od základu daně si můžete odečíst tyto odčitatelné položky:

Z vypočítané daně si následně můžete odečíst slevu na dani:

Odčitatelné položky a potřebné doklady

Úroky z hypotéky

Úroky z hypotéky vám mohou snížit základ daně až o 300 000 Kč (až o 150 000 Kč u bytové potřeby obstarané od 1. 1. 2021)Budete potřebovat doložit tyto dokumenty:

 • potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru,
 • musíte být schopni doložit, že nemovitost používáte k bydlení,
 • smlouvu o hypotečním úvěru.

Životní pojištění

Platby za soukromé životní pojištění vám mohou snížit základ daně až o 24 000 Kč. Pro uplatnění této slevy si připravte tyto dokumenty:

 • potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění,
 • smlouvu o uzavření životního pojištění.

Spoření na penzi

Platby za penzijní připojištění nebo penzijní pojištění vám mohou snížit základ daně až o 24 000 Kč. Pro uplatnění této slevy si připravte tyto dokumenty:

 • potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění,
 • smlouvu o uzavření penzijního připojištění nebo penzijního pojištění.

Dary

Po prokázání této odčitatelné položky musíte doložit potvrzení o převzetí daru. Minimálně 1 000 Kč a maximálně 15 % základu daně.

Pokud jste bezplatně darovali krev, kostní dřeň, či jiné krevní deriváty, tak potřebujete potvrzení z nemocnice o odběru. Za každé jedno darování krve máte nárok na odčitatelnou položku ve výši 3 000 Kč.

Odborové příspěvky

Pro využití této odčitatelné položky (do výše 3 000 Kč) budete potřebovat potvrzení odborové organizace o zaplacených příspěvcích.

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Budete potřebovat potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Výzkum a vývoj

Můžete si uplatnit až 100 % výdajů na výzkum a vývoj na odpočet ze základu daně. Je ovšem nutné dokázat, že všechny výdaje šly do výzkumu a vývoje, který je definován českou legislativou.

Ztráta na dani z minulých let

Ztrátou na dani z minulých let si můžete snížit svůj základ daně nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se ztráta vyměřuje.

TIP: Stáhněte si formulář daňového přiznání

 

Slevy na dani a potřebné doklady

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka pro rok 2021 je 27 840 Kč (30 840 v roce 2022), na tuto slevu mají nárok všichni daňoví poplatníci. Není nutné ji nijak prokazovat. Zaměstnanci tuto slevu můžou použít pouze u jednoho zaměstnavatele.

Sleva na druhého z manželů bez příjmů

Sleva na manželku/manžela je ve stejné výši jako ta předchozí, tedy 24 840 Kč. Na tuto slevu vzniká nárok, pokud příjmy manželky nepřesáhly za rok 2021 částku 68 000 Kč, a dále, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Potřebujete:

 • čestné prohlášení manžela/manželky,
 • doklad prokazující totožnost manžela/manželky.

Sleva na druhého z manželů bez příjmů - držitele ZTP/P

Tato sleva na dani je v hodnotě 49 680 Kč. Nárok na ni prokážete stejnými dokumenty jako na slevu výše. Plus k tomu potřebujete:

 • průkaz ZTP/P manžela/manželky.

Invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně

Invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají slevu na dani v hodnotě 2 520 Kč. Sleva pro invalidní důchod třetího stupně je 5 040 Kč. Nárok na některou ze slev na dani pro invalidní důchodce získáte po předložení:

 • kopie výměru o přiznání invalidního důchodu,
 • potvrzení o výplatě důchodu od ČSSZ.

Držitel průkazu ZTP/P

Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu na dani ve výši 16 140 Kč. Je nutné doložit průkaz ZTP/P.

Sleva na studenta

Pro využití slevy na studenta budete potřebovat potvrzení o studiu.

Školkovné

Školkovné si za rok 2021 můžete odečíst z daní do výše 15 200 Kč. Slevu na dani můžeme uplatnit tehdy, žije-li vyživované dítě s námi ve společně hospodařící domácnosti. Nemůžeme ji uplatnit na vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky (jde-li o vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky, můžeme slevu uplatnit pouze tehdy, pokud máme dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů). Slevu může uplatnit jen jeden z vyživujících. Potřebujete přiložit potvrzení ze školky o zaplaceném školkovném.

Daňové zvýhodnění na dítě

Zde je nezbytné doložit rodný list a pokud vaše dítě studuje, tak i potvrzení o studiu.

Dále musíte doložit potvrzení o neuplatnění daňového zvýhodnění na dítě druhého z poplatníků.

Vedete účetnictví?

Pokud vedete účetnictví, tak musíte doložit účetní závěrku.

Na závěr pouze připomeneme, že pokud jste zaměstnanec a odevzdáváte daňové přiznání, tak nezapomeňte na potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. K daňovému přiznání nezapomeňte přidat přílohy, pokud máte příjmy z podnikání, pronájmu či ze zahraničí. A nakonec zmiňme, že OSVČ musí podat přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a rovněž České správě sociálního zabezpečení.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 39 krát

Články ze sekce: DANĚ