Které dokumenty přiložit k ročnímu zúčtování daně a k daňovému přiznání?

22.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové přiznání vyvolává kopřivku u nejednoho zaměstnance či podnikatele. Při uplatnění daňových slev či odčitatelných položek je většinou nutné doložit přílohu, která posvětí váš nárok. Abyste na nic nezapomněli, uvádíme seznam dokumentů, které je potřeba doložit, abyste měli nárok na různé slevy na dani a odčitatelné položky.

V dnešním článku si ukážeme, které smlouvy a dokumenty je nutné dodat, abyste měli nárok na slevy na dani a odčitatelné položky. Tyto slevy a odečitatelné položky můžete použít při ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání, pokud máte povinnost nebo chcete ho podat.

Daňové slevy a nezdanitelné položky: potvrzení a doklady

Zdroj: Shutterstock

Od základu daně si můžete odečíst tyto odčitatelné položky:

Z vypočítané daně si následně můžete odečíst slevu na dani:

Odčitatelné položky a potřebné doklady

Úroky z hypotéky

Úroky z hypotéky vám mohou snížit základ daně až o 300 000 Kč (až o 150 000 Kč u bytové potřeby obstarané od 1. 1. 2021). Budete potřebovat doložit tyto dokumenty:

 • potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru,
 • musíte být schopni doložit, že nemovitost používáte k bydlení,
 • smlouvu o hypotečním úvěru.

Životní pojištění

Platby za soukromé životní pojištění vám mohou snížit základ daně až o 24 000 Kč. Pro uplatnění této slevy si připravte tyto dokumenty:

 • potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění,
 • smlouvu o uzavření životního pojištění.

Spoření na penzi

Platby za penzijní připojištění nebo penzijní pojištění vám mohou snížit základ daně až o 24 000 Kč. Pro uplatnění této slevy si připravte tyto dokumenty:

 • potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění,
 • smlouvu o uzavření penzijního připojištění nebo penzijního pojištění.

Dary

Pro prokázání této odčitatelné položky musíte doložit potvrzení o převzetí daru. Minimálně 1000 Kč a maximálně 15 % základu daně.

Pokud jste bezplatně darovali krev, kostní dřeň či jiné krevní deriváty, potřebujete potvrzení z nemocnice o odběru. Za každé jedno darování krve máte nárok na odčitatelnou položku ve výši 3000 Kč.

Odborové příspěvky

Pro využití této odčitatelné položky (do výše 3000 Kč) budete potřebovat potvrzení odborové organizace o zaplacených příspěvcích.

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Budete potřebovat potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Výzkum a vývoj

Můžete si uplatnit až 100 % výdajů na výzkum a vývoj na odpočet ze základu daně. Je ovšem nutné dokázat, že všechny výdaje šly do výzkumu a vývoje, který je definován českou legislativou.

Ztráta na dani z minulých let

Ztrátou na dani z minulých let si můžete snížit svůj základ daně nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se ztráta vyměřuje.

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout
 

Slevy na dani a potřebné doklady

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka pro rok 2022 je 30 840 Kč, na tuto slevu mají nárok všichni daňoví poplatníci. Není nutné ji nijak prokazovat. Zaměstnanci tuto slevu můžou použít pouze u jednoho zaměstnavatele.

Sleva na druhého z manželů bez příjmů

Sleva na manželku/manžela činí 24 840 Kč. Na tuto slevu vzniká nárok, pokud příjmy manžela/manželky nepřesáhly za rok 2022 částku 68 000 Kč. Dále je nutno doložit, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Potřebujete:

 • čestné prohlášení manžela/manželky,
 • kopii dokladu prokazující totožnost manžela/manželky.

Pozor, sleva nejde uplatnit u přítele či přítelkyně, ale pouze v případě manžela, manželky či registrovaného partnera, partnerky.

Sleva na druhého z manželů bez příjmů – držitele ZTP/P

Tato sleva na dani je v hodnotě 49 680 Kč. Nárok na ni prokážete stejnými dokumenty jako na slevu výše. Plus k tomu potřebujete:

 • průkaz ZTP/P manžela/manželky.

Invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně

Invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají slevu na dani v hodnotě 2520 Kč. Sleva pro invalidní důchod třetího stupně je 5040 Kč. Nárok na některou ze slev na dani pro invalidní důchodce získáte po předložení:

 • kopie výměru o přiznání invalidního důchodu,
 • potvrzení o výplatě důchodu od ČSSZ.

Držitel průkazu ZTP/P

Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu na dani ve výši 16 140 Kč. Je nutné doložit průkaz ZTP/P.

Sleva na studenta

Pro využití slevy na studenta budete potřebovat potvrzení o studiu.

Školkovné

Školkovné si za rok 2022 můžete odečíst z daní do výše 16 200 Kč. Slevu na dani můžeme uplatnit tehdy, žije-li vyživované dítě s námi ve společně hospodařící domácnosti. Nemůžeme ji uplatnit na vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky (jde-li o vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky, můžeme slevu uplatnit pouze tehdy, pokud máme dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů). Slevu může uplatnit jen jeden z vyživujících. Potřebujete přiložit potvrzení ze školky o zaplaceném školkovném.

Daňové zvýhodnění na dítě

Zde je nezbytné doložit rodný list, a pokud vaše dítě studuje, tak i potvrzení o studiu.

Dále musíte doložit potvrzení o neuplatnění daňového zvýhodnění na dítě druhého z poplatníků.

Vedete účetnictví, co doložit?

Pokud vedete účetnictví, musíte doložit účetní závěrku.

Na závěr pouze připomeneme, že pokud jste zaměstnanec a odevzdáváte daňové přiznání, nezapomeňte na potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. K daňovému přiznání nezapomeňte přidat přílohy, pokud máte příjmy z podnikání, pronájmu či ze zahraničí. A nakonec zmiňme, že OSVČ musí podat přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a rovněž České správě sociálního zabezpečení.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 43 krát

Články ze sekce: DANĚ