Školkovné – sleva na dani až 16 200 Kč

02.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Školkovné vám může docela výrazně snížit daň z příjmů a přinést daňovou vratku. Podívejte se na to, kdo může školkovné jako slevu na dani uplatnit a kolik na tom může získat.

Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení. Výše školkovného je rovna minimální mzdě. Školkovné uplatňuje pouze ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Školkovné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů, a ne jen daňový základ.

Jaký je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním na dítě a školkovným?

 • Sleva na děti je hovorový název pro daňové zvýhodnění na děti, které mohou zaměstnanci i OSVČ uplatňovat přímo při výpočtu čisté mzdy každý měsíc. Navíc daňové zvýhodnění na děti umožňuje nejen snížení daně z příjmů, ale také zakládá nárok na čerpání daňového bonusu. Tedy stát platí přímo vám, pokud vám při započtení daňového zvýhodnění na děti vznikne záporná daň z příjmů.
 • Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení (tedy školkovné) nezakládá nárok na výplatu daňového bonusu. Touto slevou maximálně snížíte daňovou povinnost na minimum, ale nikdy nedostanete vyplaceny peníze od státu, maximálně vám stát vrátí, co jste už zaplatili (vratku daně). Školkovné také můžete uplatnit pouze jednou za rok, při ročním zúčtování daně, nebo při podání daňového přiznání.

Kdo může uplatnit slevu na dani za školku?

Školkovné může uplatnit jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Tuto slevu nelze dělit, takže druhý rodič nemůže školkovné uplatnit. Slevu na školku nemůžou uplatnit ani prarodiče. Prarodiče tuto slevu uplatní pouze v případě, kdy mají dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Daňovou slevu na školku je možné uplatnit

 

Jak vysoké je školkovné v roce 2023?

Pro daně z příjmů za rok 2022 je školkovné stanoveno na maximální výši 16 200 Kč. To odpovídá výši minimální mzdy pro rok 2022. Vzhledem k tomu, že se v roce 2023 opět zvyšovala minimální mzda na 17 300 Kč, pro daňové přiznání nebo roční zúčtování za rok 2023 bude platit vyšší sleva, a to 17 300 Kč.

Tato vyšší sleva se ovšem projeví až při ročním zúčtování, které provede zaměstnavatel na žádost podanou do 15. února 2024, nebo při daňovém přiznání odevzdávaném do 1. dubna 2024.

Školkovné 2022 (daňové přiznání podávané 2023) maximálně 16 200 Kč
Školkovné 2023 (daňové přiznání podávané 2024) maximálně 17 300 Kč

Co všechno se počítá do školkovného?

Školkovné by mělo uhradit náklady na umístění dítěte do předškolního zařízení. Do školkovného se přitom počítají náklady spojené s umístěním v takovém zařízení, ale nelze tam započítat náklady například na stravování nebo další náklady spojené s běžným provozem. Do školkovného můžete tedy započítat pouze „školné“ ve školce.

Školkovné - kdo a kolik

(foto: Shutterstock)

Praktický příklad: dítě ve státní školce

 • Do školkovného se počítá poplatek, který vybírá daná školka.
 • Tento poplatek se neplatí u dětí předškolního věku, které jsou od poplatku osvobozeny.
 • Stravné není součástí školného v mateřské škole.
 • Příspěvky do třídního fondu nebo na divadla a další kulturní akce, stejně tak platby za autobusy a výlety nejsou součásti školkovného.
 • Pokud tedy školka vybírá například 400 Kč měsíčně + 24 Kč stravné za den, při umístění dítěte ve školce během celého školního roku je školkovné celkem 4000 Kč (400 Kč × 10 měsíců).
 • Doklad o zaplaceném školkovném vydává školka na požádání.
 • Pro uplatnění slevy je nutné doklad přiložit k daňovému přiznání, nebo k ročnímu zúčtování daně.

Jaká školka a kdy můžete uplatnit školkovné

 • Mateřská škola podle školského zákona: soukromá, státní, firemní.
 • Mateřská škola nebo obdobné zařízení v zahraničí.
 • Pokud umístíte dítě v dětské skupině.
 • Zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).
 • Lesní školky.

Školkovné je sleva na dani, kterou můžou rodiče dítěte použít bez výrazných omezení. Slevu je možné aplikovat i u OSVČ, které si výdaje stanovují výdajovým paušálem. Naopak OSVČ platící paušální daň na tuto slevu nárok nemají.

Může ji využít pouze jeden z rodičů, ale slevu na dani využijete, i když dítě chodilo do předškolního zařízení jenom část roku. Tedy slevu využijete, i když vaše dítě loni v září do školky teprve nastoupilo. Slevu pak můžete využít do výše skutečně zaplacených poplatků za péči o dítě předškolního věku, které byly vynaloženy v poměrné části roku.

Kdy školkovné nemůžete uplatnit:

 • hlídací koutky v supermarketech a obchodních centrech,
 • soukromé hlídání,
 • lesní kluby,
 • neregistrované dětské skupiny.

Kalkulačka: jak školkovné sníží daň z příjmů?

Školkovné je sleva na dani, tedy přímo snižuje vaši daň z příjmů, uplatňuje se jednou ročně. Na roční zúčtování daně a kalkulačku školkovného se můžete podívat v naší rozšířené daňové kalkulačce.


Jak dobře znáte vaše slevy na dani?

Češi milují slevy a výjimkou nejsou ani slevy na dani, které vám mohou velmi výrazně snížit daň z příjmů. Otestujte své znalosti slev na dani a třeba zjistíte, že máte nárok na nějakou další slevičku.

Jakou výši má roční sleva na dani na poplatníka?

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 62 krát

Články ze sekce: DANĚ