Co se kvůli ozdravnému balíčku změní u daňových slev

18.10.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Konsolidační balíček prošel Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. Bude se zdražovat a mnohým také zůstane kvůli daním méně peněz. Co se změní?

V pátek 13. října 2023 prošel Poslaneckou sněmovnou ozdravný nebo také konsolidační balíček vládních opatření, který má v následujících několika letech přilít peníze do státního rozpočtu a kasy. Mnozí jej považují za nutný, jiní proti novým opatřením vystupují. Jaké změny se vás týkají z hlediska přímých daní?

1. Sleva na studenta

Slevu na studenta využívali snad všichni mladí lidé, kteří pracovali při studiu a zároveň ještě nedosáhli 26 let věku.

Roční sleva na studenta sice na rozdíl od ostatních daňových slev činí jen 4020 Kč, nicméně mladým každý měsíc mohla za předpokladu podepsání růžového formuláře u zaměstnavatele snížit daňovou povinnost o 335 Kč. Ti studenti, kteří podnikali nebo měli jiný důvod k povinnosti podat daňovém přiznání, ji pak každý rok uplatňovali právě v něm.

Sleva na studenta kvůli ozdravnému balíčku končí, a studenti ji tak již nebudou moci využívat. Základní sleva na poplatníka pro všechny osoby, které podepsaly růžový formulář nebo ji uplatní prostřednictvím přiznání k dani, však samozřejmě zůstává.

Čtěte také: Do kdy opravdu platí sleva na studenta?

2. Školkovné

Školkovné, tedy sleva za umístění dítěte ve školce, sloužilo především ke snížení nákladů spojených s docházením dítěte do předškolního zařízení. Mělo motivovat rodiče k tomu, aby se z rodičovské dříve vrátili do práce. I školkovné se ruší.

Ještě pro letošní rok 2023 činí 17 300 Kč. Každý rok se přitom zvyšovalo na základě růstu minimální mzdy a uplatnit šlo pouze jednou ročně v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.

Zdroj: Pixabay

 

3. Sleva na manželku

Sleva na manželku/manžela stále zůstává, ale přibývá další pravidlo, které ji znepřístupní řadě lidí.

Slevu je prozatím možné uplatňovat také jednou ročně, a to prostřednictvím ročního zúčtování daně nebo daňového přiznání. Využít ji mohou ty osoby, jejichž manžel nebo manželka nemá roční rozhodné příjmy přesahující částku 68 000 Kč.

Celkově pak sleva na manželku činí 24 840 Kč ročně. Pokud je navíc druhý z manželů, kvůli kterému se sleva uplatňuje, držitelem průkazu ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí. Důležité je však vědět, že daň z příjmů snižuje pouze do nuly.

Nově bude možné uplatnit slevu na manžela/manželku pouze tehdy, pokud se stará o dítě do 3 let věku.

Čtěte také: Sleva na manželku nebo manžela 5× jinak

4. Členské příspěvky

Nejedná se o slevu, ale o odečet, nezdanitelnou část příjmů. Nezdanitelnou částí si je možné za splnění podmínek snížit daňový základ, ze kterého se potom vypočítává daň z příjmů, ne však daň již vypočtenou.

Mezi nezdanitelné části daně patří i členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období odborové organizaci, která obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Zatím šlo jednou ročně odečíst od daňového základu 1,5 % zdanitelných příjmů vyjma těch, které se zdanily srážkou podle zvláštní sazby daně. Vždy však šlo do zmíněné výše odečíst maximálně 3000 Kč za zdaňovací období, opět buď při ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání. Tato odečitatelná položka se však také nově ruší.

Od kdy jsou nové změny platné?

Pokud projde konsolidační balíček celým legislativním procesem, k čemuž zbývá už „pouze“ souhlas Senátu a podpis prezidenta republiky, nabude balíček platnosti od 1. ledna 2024. Zmíněné slevy a odečet členských příspěvků tedy budete moci uplatnit naposledy v ročním zúčtování daně za rok 2023 a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023. Slevu na manželku s přísnějšími pravidly bude možné využívat i nadále, mnozí na ni však kvůli úpravám ztratí nárok.

Zaměstnanci a osoby pracující prostřednictvím dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti pak zrušení dvou slev a osekání jedné pocítí již ve výplatě za měsíc leden, která se vyplácí v únoru.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ