Vláda plánuje zrušit školkovné i slevu na studenta, slevu na manželku zpřísní

25.05.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Vládní úsporná opatření se mají dotknout některých daňových slev. Nově by si daňoví poplatníci nemohli uplatnit slevu za dítě umístěné v předškolním zařízení nebo daňovou slevu na studenta. U slevy na manželku má dojít ke zpřísnění.

Daňovými slevami si mohou každoročně fyzické osoby ponížit výslednou daň z příjmů. Nejznámější daňovou úlevou je sleva na poplatníka, kterou může využít každý zaměstnanec nebo OSVČ. V roce 2023 činí sleva na poplatníka ročně 30 840 Kč, což znamená 2570 Kč měsíčně. Při nízkém daňovém základu pak může činit výše daně z příjmů po uplatnění základní slevy nulu.

Daňové slevy nemohou vytvořit zápornou výši daně, snižují tedy daň maximálně do nuly.

Důležité je si neplést daňové slevy s daňovými odpočty. Daňové odpočty totiž snižují daňový základ, ze kterého se vypočítá samotná 15% výše daně. Ta se pak může snížit o daňové slevy.

Vyjádření ministra financí ke zrušení některých daňových slev

„U daní z příjmů fyzických osob parametricky měníme slevu na dani na manželku, a to pro rodiny, kde je dítě – slevu na manželku či manžela, který pečuje o dítě do tří let věku. Rušíme školkovné, rušíme slevu daně na studenta. … Tu mohl inkasovat pouze student, který si vydělal více než 206 000 korun ročně. Do té doby žádné daně neplatil, protože používal základní slevu na poplatníka jako všichni ostatní,“ uvedl na tiskové konferenci ministr financí Zbyněk Stanjura.

Zdroj: Shutterstock

Sleva na dani za dítě umístěné v předškolním zařízení

Jednou ze slev na dani je hovorově tzv. školkovné (sleva na dani za dítě umístěné v předškolním zařízení). Rodič si tak může o zaplacené náklady na školku snížit celkovou daň z příjmů.

Tuto slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů dítěte, který žije s dítětem ve společné domácnosti.

Školkovné uplatňují zaměstnanci v ročním zúčtování daně. Osoby samostatně výdělečně činné pak v daňovém přiznání. K uplatnění daně je potřeba získat pouze potvrzení ze školky o reálné výši nákladů.

Maximální výše slevy se odvíjí u školkovného podle minimální mzdy v daném roce. Při ročním zúčtování a daňovém přiznání za rok 2022 uplatňovali daňoví poplatníci slevu v maximální výši 16 200 Kč.

V roce 2023 by tato maximální výše byla v hodnotě 17 300 Kč.

Chystaná vládní změna, která zruší využití školkovného

Vláda však chce využití tzv. školkovného zrušit. Jako důvod uvedla to, že tuto slevu na dani za dítě umístěné do předškolního zařízení využívají především středně- a vysokopříjmové rodiny. Přitom by tato sleva měla sloužit především nízkopříjmovým rodinám, které ale kvůli nízkému daňovému základu a uplatnění základní slevy na poplatníka tzv. školkovné již nevyužijí (daň mají nulovou již před touto slevou).

Sleva na studenta aktuálně

Pokud student zároveň pracuje jako zaměstnanec, nebo si přivydělává na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (případně je OSVČ), může si uplatnit tzv. slevu na studenta. Ta mu bude měsíčně snižovat 15% daň z příjmů. Jestliže je student OSVČ, uplatňuje si tuto slevu v daňovém přiznání.

Slevu na studenta mohou využít ti, kterým je v době studia do 26 let. Výjimkou jsou ale osoby prezenčního doktorského studia, kteří tuto slevu mohou uplatnit až do 28 let.

Čerpat daňovou slevu na studenta mohou kromě prezenčních studentů také studenti kombinovaného studia do 26 let. Výjimku mají středoškoláci studující dálkově či kombinovaně, ti slevu na studenta využít nemohou.

V roce 2023 činí sleva na studenta 335 Kč měsíčně. Ročně sleva na studenta vychází na 4020 Kč.

Zrušení slevy na studenta

Plánované zrušení slevy na studenta má obdobný důvod jako zrušení školkovného. Většině studentů, kteří si přivydělávají při studiu, stačí základní sleva na poplatníka.

Slevu na studenta v současné situaci využijí ti studenti, jejichž příjem je nad 206 000 Kč za rok. Tudíž aby student slevu využil, musel by být jeho měsíční příjem cca 17 200 Kč. Zároveň by slevu na studenta nemohli uplatňovat ti, kteří jsou sice do škol zapsáni, ale v realitě školní zařízení nenavštěvují.

Sleva na manžela/ku

Roční sleva na manžela/ku činí 24 840 Kč. Uplatnit ji mohou zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. Slevu může jeden z manželů uplatnit pouze za situace, že druhému nevznikly za kalendářní rok příjmy vyšší než 68 000 Kč. Podmínkou pro uplatnění slevy je to, že jde opravdu o manžele, nikoliv o nesezdaný pár.

V případě, že je manžel/ka držitel průkazu ZTP/P, je výše slevy 49 680 Kč.

Nejčastěji využívají tuto slevu převážně muži na manželky, které jsou aktuálně na rodičovské dovolené.

K tomu, aby sleva mohla být uplatněna, je potřeba k ročnímu zúčtování daně (případně daňovému přiznání) dodat čestné prohlášení, že osoba, na kterou je sleva uplatňována, měla za kalendářní rok nižší příjmy než daných 68 000 Kč. Dále je nutné dodat kopii občanského průkazu osoby s nižšími příjmy.

Změna pravidel pro využití slevy na manžela/ku

Sleva na manžela/ku by šla nově uplatnit jen na manžela/ku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Jako důvod uvedla vláda to, že současná pravidla odrazují poplatníky od vstupu na trh práce nebo vyššího výdělku, jelikož při překročení limitu (68 000 Kč) již nelze tuto slevu čerpat.

Ke zrušení a úpravě daňových slev by mělo dojít již 1. ledna 2024, pokud ovšem všechny návrhy v této podobě projdou legislativním procesem.


Čtěte také: 

Vrácení daní za rok 2022 – kdy dostanete daňový přeplatek?

Stavební spoření se omezí, zpřísní i podpora v nezaměstnanosti

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ