Deset bodů, které je dobré vědět o školkovném

22.05.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Za kalendářní rok si může jeden z rodičů snížit vypočtenou daň z příjmů o školkovné. Aktuálně se přitom uvažuje o zrušení této daňové slevy. Jaké by to mělo dopady? Podívejme se, co je dobré o školkovném vědět.

Na rozdíl od slevy na poplatníka nebo daňového zvýhodnění na děti se školkovné uplatňuje vždy až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně. Pro možnost snížení roční daňové povinnosti je nutné k příslušnému daňovému tiskopisu doložit potvrzení od školky.

Zdroj: Shutterstock

Maximální částka je na úrovni minimální mzdy

Legislativou je stanovena maximální částka školkovného, kterou lze za kalendářní rok uplatnit. Horní hranice je na úrovni platné minimální mzdy k 1. lednu daného roku, za rok 2023 tedy v částce 17 300 Kč.

Školkovné lze uplatnit na více dětí

V případě, že mají rodiče více dětí ve školce, lze si roční daňovou povinnost snížit o školkovné na každé dítě.

Tip: O jak další položky si můžete snížit základ daně z příjmu

Nárok vzniká i za část roku

Pro možnost čerpání školkovného není nutné, aby dítě chodilo do školky po celý rok (tj. od ledna do prosince). Školkovné náleží i za část roku, když dítě v září do školky poprvé nastupuje, a za část roku, kdy od září nastupuje do první třídy. Školkovné se nijak poměrně nesnižuje ani neupravuje. Rozhodující je částka školkovného za daný kalendářní rok.

Rodiny s nízkými příjmy školkovné nevyužijí

Rodiny bez zdanitelných příjmů nebo s nízkými zdanitelnými příjmy však daňovou slevu nijak nevyužijí. V případě nízkého zdanitelného příjmu, kdy se čerpá maximální daňový bonus na dítě (děti), již uplatnění školkovného žádnou daňovou úlevu nepřináší.

Dostatečné příjmy = rodinný čistý příjem stoupne o školkovné

V případě dostatečných daňových příjmů znamená daňová sleva školkovného nižší platbu na dani z příjmů právě o částku školkovného. Na rozdíl od nezdanitelných položek (např. odpočtu úroků z hypotéky nebo vkladů na penzijko) snižuje školkovné přímo vypočtenou daň z příjmů, a nikoliv pouze daňový základ.

Plné školkovné odpovídá hrubé mzdě cca 23 400 Kč

Maximální měsíční částka školkovného ve výši 17 300 Kč pro rok 2023 odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 23 400 Kč, když počítáme, že daňová sleva na poplatníka je v plném rozsahu využita pro předchozí příjmy. Důvodem je skutečnost, že z hrubé mzdy se platí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů, přičemž školkovné snižuje odvod na dani z příjmů v plném rozsahu. Případný finanční dopad při zrušení školkovného by byl tedy pro rodiny vyšší, než se na první pohled zdá.

Stačí, když má příjem jeden z rodičů

Pro možnost uplatnění školkovného v plném rozsahu stačí, když má dostatečně vysoké zdanitelné příjmy jeden z rodičů.

Čtěte také: Podmínky uplatnění školkovného v roce 2023

Zaměstnanci obdrží daňovou vratku

Zaměstnanec, který využije daňovou slevu školkovného, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku, pokud zaplacené daňové zálohy během roku jsou nižší, než je roční daňová povinnost.

Školkovné se vyplatí i při daňovém bonusu

Čerpat školkovné se vyplatí i zaměstnanci, který během roku čerpá měsíční daňové bonusy, pokud je částka měsíčního daňového bonusu nižší, než činí měsíční daňové zvýhodnění na dítě (děti). Po provedeném ročním zúčtování daně obdrží zaměstnanec daňový přeplatek. Roční daňový bonus je v takovém případě vyšší než součet měsíčních daňových bonusů. Daňový přeplatek je právě ve výši rozdílu těchto dvou částek.

Na rozdíl od slevy na manželku se nevyžaduje manželství

Daňovou slevu na manželku nelze čerpat na družku či partnerku. Pro využití školkovného není manželství legislativní podmínkou. Školkovné může čerpat vždy jeden z rodičů.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ